21. РЕДОВНА СЈЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ

Аутор Секретар Скупштине дана .

НАЈАВА 21. РЕДОВНЕ СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ

21. РЕДОВНА СЈЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ

заказана је за дан 23.09.2019. године (понедељак)

са почетком у 10,00 часова, у скупштинској сали у згради Дома културе у Братунцу

За сједницу је предложен следећи

Д Н Е В Н И   Р Е Д:

 1. УСВАЈАЊЕ ИЗВОДА ИЗ ЗАПИСНИКА СА ДВАДЕСЕТЕ РЕДОВНЕ СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ
 2. ИНФОРМАЦИЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ СКУПШТИНСКИХ ЗАКЉУЧАКА СА ПРЕТХОДНЕ СЈЕДНИЦЕ СО-е
 3. ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДОДЈЕЛИ ПРИЗНАЊА И НАГРАДА ОПШТИНЕ БРТАУНАЦ
 4. ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА НАСЕЉЕНОГ МЈЕСТА БРАТУНАЦ
 5. ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОСНОВАНОСТИ УТВРЂИВАЊА ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА РАДИ ПРОВОЂЕЊА ПОСТУПКА ЕКСПРОПРИЈАЦИЈЕ У СВРХУ УРЕЂЕЊА РИЈЕЧНОГ КОРИТА РИЈЕКЕ КРАВИЦЕ СА ПРИТОКАМА БАЊАНСКА И ЗОНИЋА РИЈЕКА РАДИ ЗАШТИТЕ ОД ПОПОЛАВА
 6. ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПОНИШТЕЊУ ОДЛУКЕ О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ БРАТУНАЦ
 7. ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПОНИШТЕЊУ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ БРАТУНАЦ
 8. ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ ЧЛАНА ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ
 9. ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ КОНКУРСНЕ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ ЧЛАНА ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ
 10. ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРИХВАТАЊУ ПРИЈЕДЛОГА ЗА КОМПЕНЗАЦИЈУ ПО ОСНОВУ ДУГА НАСТАЛОГ ПО СПОРАЗУМУ О СУФИНАНСИРАЊУ ПРОЈЕКАТА ХИТНИХ МЈЕРА ОПОРАВКА ОД ПОПЛАВА
 11. ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ ДОО „МАЛИНА“ БРАТУНАЦ ЗА 2018. ГОДИНУ
 12. ИЗВЈЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 30.06.2019. ГОДИНЕ
 13. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА