Резултати Јавног позива за најуспјешније студенте у академској 2018/19 г.

Аутор Rada Veselinovic дана .

 
Број: 02-020-260/19
Датум:17.09.2019.год.
 
 
Резултати Јавног позива за најуспјешније студенте у академској 2018/19 г. за додјелу  новчаних награда поводом Дана Општине Братунац
 
 
НАЈУСПЈЕШНИЈИ СТУДЕНТ ПРВЕ ГОДИНЕ
       Александра ( Горан ) Лазаревић
       Висока текстилна струковна школа за дизајн,
       технологију и менаџмент Београд
       Просјечна оцјена : 10,00
 
НАЈУСПЈЕШНИЈИ СТУДЕНТ ДРУГЕ ГОДИНЕ
      Миломир (Ненад) Спајић
      Факултет техничких наука Нови Сад
      Просјечна оцјена:9,57
 
НАЈУСПЈЕШНИЈИ СТУДЕНТ  ТРЕЋЕ ГОДИНЕ
       Милица (Миливоје) Каретић
       Факултет техничких наука Нови Сад
       Просјечна оцјена : 9,39
 
НАЈУСПЈЕШНИЈИ СТУДЕНТ ЧЕТВРТЕ ГОДИНЕ
      Драгомир (Арсеније) Митровић
      Православни богословски факултет Београд
      Просјечна оцјена 9,81
 
НАЈУСПЈЕШНИЈИ СТУДЕНТ  ПЕТЕ ГОДИНЕ
      Анђела ( Жељко ) Ђокић
      Медицински факултет Крагујевац
      Просјечна оцјена 9,76
 
НАЈУСПЈЕШНИЈИ СТУДЕНТ ШЕСТЕ ГОДИНЕ
      Данијел (Драган) Јоветић
      Медицински факултет Крагујевац
      Просјечна оцјена 9,48
 
 
Студенти који су се пријавили на Јавни позив и испуњавају услове,а нису рангирани у претходних шест категорија  (новчана награда од 100,00КМ):
 
1.Лука ( Бранислав ) Танасијевић
Факултет техничких наука-Грађевинарство Нови Сад
Прва година,просјечна оцјена 9,50
 
2.Никола (Зоран ) Турунташ
ПМФ -Хемија Нови Сад
Прва година,просјечна оцјена 9,22
 
3.Крстина ( Недељко ) Млађеновић
Медицински факултет –Специјална едукација и рехбилитација Нови Сад
Прва година,просјечна оцјена 9,18
 
4.Илија ( Зоран ) Симић
Висока школа електротехнике и рачунарства Београд
Друга година,просјечна оцјена 9,39
 
5.Невена (Михајло) Ћирковић
Медицински факултет Фоча
Трећа година,просјечна оцјена: 9,38
 
6. Валерија ( Чедомир ) Павловић
Медицински факултет Нови Сад
Трећа година,просјечна оцјена :9,19
 
7.Спасоје (Лука) Благојевић
Факултет пословне економије Бијељина
Трећа година,просјечна оцјена 9,14
 
8.Маријана (Раде) Грујичић
Филозофски фак. Српски језик и књижевност Пале
Трећа година,просјечна оцјена 9,10
 
9. Драгана (Мирослав) Обачкић
Факултет политичких наука Бања Лука
Четврта  година,просјечна оцјена 9,71
 
10.Наташа (Благоје) Лукић
Факултет техничких наука Нови Сад
Четврта година,просјечна оцјена 9,19
 
11.Милош (Јован) Остојић
Медицински факултет Нови Сад
Пета година,просјечна оцјена 9,36
      
                    
                                                                                                           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
                                                                                                 Недељко Млађеновић,дипл.инг.маш.