У ТОКУ РАДОВИ НА УКЛАЊАЊУ ЗГРАДЕ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ

Аутор Рада Веселиновић дана .

IMG 20191001 080951

Због физичке дотрајалости и безбиједности зграде општине Братунац у складу са важећим законским прописима донијето je рјешење о одобравању уклањања  овог објекта. Радови на  уклањању магацина и зграде општине Братунац су у току а за извођача је, на основу проведеног поступка јавне набавке, изабрана група понуђача ДОО „Кaliman company“ из Скелана и АД „Зворник-путеви“ из Зворника.
 
Планирано је да се радови на уклањању магацина и зграде општине Братунац заврше у року од 15 дана од дана увођења извођача у посао. У складу са регулационим планом општине Братунац на локацији гдје је била зграда општине Братунац биће изграђен стамбено-пословни објекат за вишепородично становање спратности ПО + П+4 и нова згарда општине Братунац.
 
До изградње нове зграде општине Братунац Општинска управа Братунац привремено ће радити у просторијама општине Братунац које се налазе у Дому културе у Братунцу. 
 
 IMG 20191001 081246
IMG 20191001 080839
 
Изглед нове зграде општине Братунац
IMG 20191001 103819
IMG 20191001 103835