ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ ЧЛАНА ОДБОРА ЗА ЖАЛБЕ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ

Аутор Секретар Скупштине дана .

 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ ЧЛАНА ОДБОРА ЗА ЖАЛБЕ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ

На основу члана 155. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 97/16), члана 36. Статута опшштине Братунац („Службени гласник општине Братунац“ бр.10/17.) и Одлуке број: 01-022-84/2019. од 25.06.2019. године, Предсједник Скупштине општине Братунац, расписује:

ЈАВНИ КОНКУРС

за избор и именовање члана Oдбора за жалбе Општине Братунац

 

Текст Јавног конкурса можете преузтеи О В Д Ј Е