РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР СЛУЖБЕНИКА

Аутор Rada Veselinovic дана .

 
На основу расписаног Јавног конкурса за избор и именовање начелника Одјељења за општу управу Општинске управе Братунац бр.02-020-302/19, објављеног у дневном листу Глас Српске и  на веб страници општине Братунац www.opstinabratunac.com  дана 11.10.2019.год. и у Службеном Гласнику РС бр.86/19 дана 15.10.1019.год.,  Начелник општине Братунац именовао је Комисију за спровођење јавног конкурса за избор службеника.
 
У складу са чланом 24. Правилника о јединственим процедурама за попуњавање упражњених радних мјеста у градској, односно општинској управи („Сл.Гласник РС“ бр.42/17) на овој интернет страници објављује се састав Комисије за спровођење јавног конкурса за избор службеника.
 
Рјешење о именовању Комисије за спровођење јавног конкурса за избор службеника може се преузети ОВДЈЕ