ОБАВЈЕШТЕЊЕ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР СЛУЖБЕНИКА

Аутор Rada Veselinovic дана .

У складу са чланом 26. став (4) Правилника о јединственим процедурама за попуњавање упражњених радних мјеста у градској односно општинској управи ( „Службени Гласник Републике Српске“, број 42/17) Комисија за спровођење јавног конкурса за избор службеника, именована Рјешењем Начелника општине бр.02-020-305/19 од 28.10.2019.год., даје:

О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е

На основу расписаног Јавног конкурса за избор и именовање начелника Одјељења за општу управу Општинске управе Братунац бр.02-020-302/19, објављеног у дневном листу Глас Српске и на веб страници општине Братунац www.opstinabratunac.com дана 11.10.2019.год. и у Службеном Гласнику РС бр.86/19 дана 15.10.1019.год., Комисија за спровођење јавног конкурса за избор службеника у Општинску управу Братунац провешће изборни поступак усменим интервјуом појединачно са сваким кандидатом који испуњава опште и посебне услове Конкурса у следећим терминима:

13.11.2019.год.

  1. Огњен Радић у 10,00 часова
  1. Петровић Невенка у 10 часова и 30 минута

Усмени интервју одржаће се у просторијама општине Братунац, ул.Трг Милоша Обилића бр.8, канцеларија бр.1 .

У складу са чланом 28. Став (1) Правилника о јединственим процедурама за попуњавање упражњених радних мјеста у градској односно општинској управи ( „Службени Гласник Републике Српске“, број 42/17) кандидати који су позвани на интервју обавезни су да са собом понесу идентификациони документ (личну карту или пасош).

О времену и мјесту одржавања усменог интервјуа кандидати ће бити обавјештени и појединачно писменим путем.

Уколико неко од позваних кандидата из било којих разлога не приступи интервјуу у напријед наведено вријеме, биће искључен из даљег изборног поступка.  

   ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ

  Ивана Милановић,дипл.правник

ДОО „ МАЛИНА- БРАТУНАЦ“ Албум

1
2
3
4
5
6
7
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
Komunalci-oprema_3
logoMalina
OBRADA_ZEMLJISTA
OBRADA_ZEMLJISTA_2
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Пријатељи Сребренице"Ритам регије"

Пријатељи Сребренице"Видео журнал"

Слава ОпштинеНедељко Млађеновић

Уредници