рјешење о именовању комисије за спровођење јавног конкурса за избор службеника и намјештеника

Аутор Рада Веселиновић дана .

 
На основу расписаног Јавног конкурса за за пријем радника у радни однос на неодређено вријеме у Општинску управу Братунац бр.02-020-301/19 објављеног  у дневном листу Глас Српске дана 11.10.2019.год.,  у Службеном Гласнику РС бр.86/19 дана 15.10.2019.год. и на веб страници општине Братунац www. opstinabratunac.com.,  Начелник општине Братунац именовао је Комисију за спровођење јавног конкурса за избор службеника и намјештеника.
 
У складу са чланом 24. Правилника о јединственим процедурама за попуњавање упражњених радних мјеста у градској, односно општинској управи („Сл.Гласник РС“ бр.42/17) на овој интернет страници објављује се састав Комисије за спровођење јавног конкурса за избор службеника и намјештеника.
 
Рјешење о именовању Комисије за спровођење јавног конкурса за избор службеника и намјештеника може се преузети ОВДЈЕ