обавјештење комисије за спровођење јавног конкурса за избор службеника и намјештеника

Аутор Рада Веселиновић дана .

 
У складу са чланом 26. став (4) Правилника о јединственим процедурама за попуњавање упражњених радних мјеста у градској односно општинској управи ( „Службени Гласник Републике Српске“, број 42/17) Комисија за спровођење јавног конкурса за избор службеника и намјештеника, именована Рјешењем Начелника општине бр.02-020-301/19 од 01.11.2019.год., даје: 
 
О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е
 
На основу расписаног Јавног конкурса за за пријем радника у радни однос на неодређено вријеме у Општинску управу Братунац бр.02-020-301/19 објављеног  у дневном листу Глас Српске дана 11.10.2019.год.,  у Службеном Гласнику РС бр.86/19 дана 15.10.2019.год. и на веб страници општине Братунац www. opstinabratunac.com.  дана 11.10.2019.год. Комисија за спровођење јавног конкурса за избор службеника и намјештеника  у Општинску управу  Братунац са кандидатима који испуњавају опште и посебне услове Јавног конкурса провешће изборни поступак усменим интервјуом са сваким кандидатом у следећим терминима:
 
20.11.2019.год. за радно мјесто урбанистичко грађевински инспектор 
 
1. Тољ Младен у 10,00 чсова
 
20.11.2019.год. за радно мјесто стручни сарадник за пружање помоћи грађанима при подношењу захтјева у шалтер сали и послове архиве
 
2. Јовичић Мирјана у 10 часова и 30 минута 
 
20.11.2019.год. за радно мјесто руковаоц грађевинским машинама 
 
1. Дероњић Дејан  у 10 часова и 45 минута 
2. Јовић Недељко у 11.00 часова
 
22.11.2019.год. за радно мјесто радник на одржавању чистоће
 
1. Радовић Данијела у 10 часова 
2. Ђокић Сања у 10 часова и 15 минута
3. Дероњић Младенка у 10 часова и 30 минута
4. Глишић Љепосава у 10 часова и 45 минута
 
26.11.2019.год. за радно мјесто комунални полицајац 
 
1. Обрадовић Војо у 10,00 чсова
2. Бојић Јадранка у 10 часова и 30 минута
3. Невенка Петровић у 11,00 часова
4. Тодоровић Дејан у 11 часова и 30 минута
 
Интервју ће се обавити  у просторијама Општинске управе Братунац, Трг Милоша Обилића бр.8, у сали за састанке, на трећем спрату (канцеларија бр.34).
 
У складу са чланом 28. Став (1) Правилника о јединственим процедурама за попуњавање упражњених радних мјеста у градској односно општинској управи ( „Службени Гласник Републике Српске“, број 42/17)  кандидати који су позвани на интервју обавезни су да са собом понесу идентификациони документ (личну карту или пасош).
 
О времену и мјесту одржавања усменог интервјуа кандидати ће  бити обавјештени и појединачно писменим путем. Уколико неко од позваних кандидата из било којих разлога не приступи интервјуу у напријед наведено вријеме, а свој изостанак не опрада  писменим путем прије одржавања интервјуа биће искључен из даљег изборног поступка.   
 
 
                                                                                                                                          ПРЕДСЈЕДНИК    КОМИСИЈЕ          
                                                                                                                                     Бранислав Гаврић,дипл.инж.електро.
 
 

ДОО „ МАЛИНА- БРАТУНАЦ“ Албум

1
2
3
4
5
6
7
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
Komunalci-oprema_3
logoMalina
OBRADA_ZEMLJISTA
OBRADA_ZEMLJISTA_2
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Пријатељи Сребренице"Ритам регије"

Пријатељи Сребренице"Видео журнал"

Слава ОпштинеНедељко Млађеновић

Уредници