Održana stručna obuka za pružanje usluga finansijskog savjetovanja i edukacije građana

Аутор Рада Веселиновић дана .

 
SA1
 
Međunarodna finansijska korporacija (IFC) članica Grupacije Svjetske banke u saradnji sa Uredom Ombudsmena za bankarski sistem u sastavu Agencije za bankarstvo Federacije BiH (FBA) i Ombudsmenom za bankarski sektoru sastavu Agencije za bankarstvoRepublike Srpske (ABRS), održala je u Sarajevu okrugli stol na temu važnosti savjetovanja i finansijske edukacije iz perspektive ombudsmena i finansijskih savjetnika.
 
Okruglom stolu prisustvovalo je više od 25 savjetnika i državnih službenika zaduženiih za savjetovanja i finansijske edukacije građana iz opština Federacije BiH i Republike Srpske, među kojima je i opština Bratunac  Razumijevanje važnosti savjetovanja i finansijske edukacije je vrlo bitan proces za sticanje znanja na polju zaštite prava i interesa korisnika finansijskih usluga.
 
“Izuzetno je važno sistemski raditi na povećanju svijesti o finansijskoj pismenosti, pravima korisnika finansijskih usluga i općenito na upoznavanju sa svim rizicima finansijskih usluga na tržištu. Uvjerena sam da rad sa stručnim službama na nivou lokalnih zajednica, koje su najbliže građanima, mogu doprinijeti unaprijeđenju i važnosti finansijskog savjetovanja“ istakla je Lejla Smajović, Ombudsmen za bankarski sistem Federacije BiH.
 
“Ured Ombudsmena kontinuirano poduzima aktivnosti sa svrhom unaprijeđenja finansijskog znanja korisnika finansijskih usluga. Izuzetno smo zadovoljni do sada održanim edukacijama u Tesliću, Bijeljini i Zvorniku. U planusu edukacije među srednjoškolcima u drugim opštinama gdje se provodi ovaj Projekat” dodao je Vladimir Rudić, Ombudsmen za finansijski sektor Republike Srpske.
 
Kroz dvodnevnu edukaciju, predstavnici lokalnih zajednica,upoznati su sa karakteristikama i načinima rješavanja najčešćih problema klijenata u pravnom i finansijskom segmentu. Istovremeno, kroz predavanje edukatora, pružena su im osnovna znanja i vještine komuniciranja s javnostima, kreiranjima medijskih poruka i njihovim plasmanima u javnost.
 
“Kao dugogodišnjiprofesor Ekonomskog fakulteta, na današnjem predavanju sam po prvi puta čuo informacije koje su potrebne i meni i svim drugima koji se zadužujemo kod banaka, mikrokreditnih organizacija i drugih finansijskih institucija” istakao je Fakrudin Fehrić iz Živinica. “Kroz ovu edukaciju dobili smo potpune informacije kako prevazići određene finansijske probleme ili kako se blagovremeno educirati ukoliko se još nismo obratili finansijskim institucijama a planiramo” dodao je na kraju.
 
Okrugli sto dio je aktivnosti projekta "Mikrofinansije u Bosni i Hercegovini" koji provodi Međunarodna finansijska korporacija (IFC) članica Grupacije Svjetske banke uz podršku Ambasade Švicarske u Bosni i Hercegovini. Shvaćajući potrebu i značenje obrazovanja građana, Uredi Ombudsmena u Federaciji BiH i Republici Srpskoj, u saradnji sa IFC-om, i dalje će nastaviti raditi na finansijskoj edukaciji kako građana tako i službenika zaduženih za njihovo savjetovanje.
SA4
trening 6.11.2019. web 1
 

ДОО „ МАЛИНА- БРАТУНАЦ“ Албум

1
2
3
4
5
6
7
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
Komunalci-oprema_3
logoMalina
OBRADA_ZEMLJISTA
OBRADA_ZEMLJISTA_2
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Пријатељи Сребренице"Ритам регије"

Пријатељи Сребренице"Видео журнал"

Слава ОпштинеНедељко Млађеновић

Уредници