ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ БУЏЕТА ЗА 2020. ГОДИНУ И НАЦРТУ РЕБАЛАНСА БУЏЕТА ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ ЗА 2019. ГОДИНУ

Аутор Секретар Скупштине дана .

На основу члана 111. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске бр.97/16 И 36/19)и члана 50. Статута општине Братунац("Службени гласник општине Братунац“ бр.10/17) Начелник општине Братунац упућује :

Ј А В Н И   П О З И В

За учешће у јавној расправи о Нацрту буџета

општине Братунац за 2020. годину и Нацрту Ребаланса буџета општине Братунац за 2019. годину

Позивају се буџетски корисници,јавне установе ,мјесне заједнице, невладине организације и грађани општине Братунац да присуствују расправи о Нацрту буџета општине Братунац за 2020 годину и Нацрту Ребаланса буџета општине Братунац за 2019 годину.

Јавна расправа за представнике буџетских корисника који се финансирају из Буџета општине (Општинска управа Братунац,ЈУ Центар за социјални рад Братунац,ЈУ за предшколско васпитање и образовање „Радост“Братунац,СШЦ Братунац,ЈУ Народна библиотека Братунац,ЈУ Дом културе Братунац ,ЈУ Туристичка организација Братунац) и ЈУ Дом здравља Братунац одржаће се 20.11.2019године у 10 часова у сали за састанке број 34 у згради Дома културе Братунац .                        

Јавна расправа за представнике удружења грађана (невладине организације) и организације из области физичке културе,образовања,науке и културе одржаће се 22.11.2019 у 11часова у сали за састанке број 34 у згради Дома културе Братунац .                                                                                                                         

Јавна расправа за мјесне заједнице и грађане одржаће се 22.11.2019 године у 13 часова у сали за састанке број 34 у згради Дома културе Братунац .                                                                                             Нацрт буџета општине Братунац за 2020 годину и Нацрт Ребаланса буџета општине Братунац за 2019 годину истакнути су на огласној табли и WEB страници општине Братунац.

            Материјал за јавну расправу може се преузети у канцеларији бр.26. у згради Дома културе Братунац .

Сви заинтересовани могу доставити своје предлоге, примједбе, мишљења и сугестије на Нацрт буџета општине Братунац за 2020 годину и Нацрт Ребаланса буџета општине Братунац за 2019годину у писаном облику у Одјељење за финансије-канцеларија бр. 26 у згради Дома културе Братунац путем телефона 056/410-480 и на мејл адресу finbrat@teol.net   до 25.11.201године.

 

Нацрт буџета за 2020. годину можете прузети О В Д Ј Е.

Нацрт ребаланса буџета за 2019. годину можете преузети О В Д Ј Е.

Образложње за нацрт буџета за 2020 годину можете преузети О В Д Ј Е.

Образложење за ребалнс буџета за 2019. годину можете прузети О В Д Ј Е.

                                                                                                                   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

                                                                                                   Недељко Млађеновић дипл.инг.маш., с.р.

ДОО „ МАЛИНА- БРАТУНАЦ“ Албум

1
2
3
4
5
6
7
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
Komunalci-oprema_3
logoMalina
OBRADA_ZEMLJISTA
OBRADA_ZEMLJISTA_2
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Пријатељи Сребренице"Ритам регије"

Пријатељи Сребренице"Видео журнал"

Слава ОпштинеНедељко Млађеновић

Уредници