JAVNI POZIV za predaju zahtjeva za dodjelu dvadeset (20) kopačica sa plugom

Аутор Администратор дана .

Na osnovu strateških ciljeva utvrđenih u Strategiji razvoja opštine Bratunac koji se odnose na podsticaje za poljoprivrednu proizvodnju i na osnovu Sporazuma zaključenog između Opštine Bratunac i NVO „Caritas Švajcarske“, broj:02/1-30- /19 kojim su osigurana donatorska sredstva od strane „Caritas Švicarske“ 1/3, Opštine Bratunac 1/3 i vlastitog učešća korisnika 1/3, u cilju nabavke poboljšane mehanizacije za male poljoprivrednike na području opštine Bratunac, Načelnik opštine raspisuje:


JAVNI POZIV
za predaju zahtjeva za dodjelu dvadeset (20) kopačica sa plugom uz sufinansiranje projekta

Kompletan tekst možete preuzeti na ovom linku