ГДЈЕ И КОЈЕ ФАКУЛТЕТЕ СТУДИРАЈУ СТИПЕНДИСТИ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ

Аутор Оља Чучић дана .

Општина Братунац од 2004.године из буџета издваја значајна средства за финансирање студентских стипендија.У академској 2018/19 стипендије је примало 168 студената:132 студента су стипендије примали у трајању од 8 мјесеци,а њих 36 стипендију су примали 4 мјесеца.

168 стипендиста ( 98 Ж и 70 М )  Општине Братунац  у шк.2018/19 г. студира  на сљедећим факултетима:

Медицински факултет             19 студената

Стоматолошки факултет               3 студента

ФАСПЕР                                         2 студента

Машински факултет                     5 студената

Електротехнички факултет          29 студената

Грађевински факултет                 15 студената

Архитектонски факултет               2 студента

Технолошко металуршки ф.           1 студент

ФОН                                                  1 студент

Висока пословна школа-грађ.      8 студената

Хемијски факултет                         3 студента

Технолошки факултет                   7 студената

Математика                                   4 студената

Биологија                                       2 студента

Историја                                        1 студент

Психологија,филозофија               6 студената

Педагошки факултет                    13 студената

Правни факултет                             9 студената

Богословски факултет                   3 студента

Српски језик и књижевност             1 студент

Француски језик                               1 студент

Енглески језик                                1 студент

Факултет безбједоносних наука     1 студент

Економски факултет                       4 студента

Саобраћајни факултет                     2 студента

ДИФ                                                    1 студент

Шумарски факултет                        3 студента

Факултет полит.наука                     1 студент

Пољопривредни факултет            8 студената

Висока медицинска школа            5 студената

Висока текстилна струковна шк.   1 студент

Поморски факултет                         1 студент

Висока хотелијерска школа           1 студент

Висока школа електр.и рачун.       4 студента

 

168 стипендиста Општине Братунац студира у сљедећим градовима:

Нови Сад                       52 студента

Београд                          34 студента

Источно Сарајево          21 студент

Фоча                               15 студената

Бијељина                       14 студената

Суботица                         7 студената

Ужице                               6 студената

Бања Лука                        5 студената

Зворник                           3 студента

Власеница                       2 студента

Чачак                               2 студента

Шабац                             2 студента

Сарајево                         2 студента

Котор                                 1 студент

Крагујевац                         1 студент

Тузла                                 1 студент