23. РЕДОВНА СЈЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ

Аутор Секретар Скупштине дана .

НАЈАВА 23.РЕДОВНЕ СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ

23. РЕДОВНА СЈЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ

заказана је за дан 25.12.2019. године (сриједа)

са почетком у 10,00 часова, у скупштинској сали у згради Дома културе у Братунцу

За сједницу је предложен следећи

Д Н Е В Н И   Р Е Д:      

 1. УСВАЈАЊЕ ИЗВОДА ИЗ ЗАПИСНИКА СА ДВАДЕСЕТ ДРУГЕ РЕДОВНЕ СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ
 2. ИНФОРМАЦИЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ СКУПШТИНСКИХ ЗАКЉУЧАКА СА ПРЕТХОДНЕ СЈЕДНИЦЕ СО-е
 3. ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ О СТИЦАЊУ ПРАВА БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА
 4. ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ РЕБАЛНАСА БУЏЕТА ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ ЗА 2020. ГОДИНУ
 5. ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ ЗА 2019. ГОДИНУ
 6. ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ ЗА 2020. ГОДИНУ
 7. ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ ЗА 2020. ГОДИНУ
 8. ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ВИСИНИ ВРИЈЕДНОСТИ НЕПОКРЕТНОСТИ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ ПО ЗОНАМА ЗА ПОТРЕБЕ УТВРЂИВАЊА ПОРЕЗА НА НЕПОКРЕТНОСТ У 2020. ГОДИНИ
 9. ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ПОРЕСКЕ СТОПЕ ЗА ОПОРЕЗИВАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ ЗА 2020. ГОДИНУ
 10. ПРИЈЕЛДОГ ОДЛУКЕ О ФОНДУ СТАМБЕНИХ ЈЕДИНИЦА СОЦИЈАЛНОГ СТАНОВАЊА
 11. ПРИЈЕЛДОГ ОДЛУКЕ О ВИСИНИ ЗАКУПНИНЕ ЗА КОРИШТЕЊЕ СТАМБЕНИХ ЈЕДИНИЦА СОЦИЈАЛНОГ СТАНОВАЊА
 12. ПРИЈЕЛДОГ ОДЛУКЕ О ПОСТУПКУ СУБВЕНЦИОНИСАЊА ЗАКУПНИНЕ
 13. ИНФОРМЦАЦИЈА О СТИПЕНДИРАЊУ СТУДЕНАТА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ У АКАДЕМСКОЈ 2018/2019. ГОДИНИ
 14. ИНФОРМАЦИЈА О МАТЕРИЈАЛНОМ СТАЊУ ПЕНЗИОНЕРА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ
 15. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА