ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА РАСПОДЈЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СПОРТ

Аутор Оља Чучић дана .

Број:02/1-30 -12 /20

Датум:03.02.2020.г.

   На основу члана 9.Правилника о расподјели средстава за спорт и физичку културу за 2020.годину,Одјељење за привреду и друштвене дјелатности,расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

за расподјелу средстава за спорт

       Буџетом општине Братунац за 2020.годину, објављен у „Службеном гласнику Општине Братунац“ бр.7/19,на позицији ГРАНТОВИ НЕПРОФИТНИМ СУБЈЕКТИМА У ЗЕМЉИ,предвиђен је износ од 350.000 КМ – за средства за спорт.

     Укупан износ средстава за расподјелу спортским колективима је 88.8% ( редовна средства ) износе 310.800,00 КМ ,док ће резерва износити 11,2% или     39.200,00 КМ.

   Позивају се сви регистровани спортски колективи са подручја општине Братунац да аплицирају на поменута средства.

   Право на расподјелу средстава из буџета општине, позиције – средства за спорт ( спортски савез ) имају:

-      Спортски клубови ( лигашког и турнирског типа такмичења ),

-      Спортови промотивног карактера

Критерији за додјелу средстава

 

Општи критеријуми:

-      Рјешење о регистрацији организације или клуба,

-      Извјештај корисника о утрошку средстава добијених за претходну годину,

-      Годишњи програм рада,

-      Финансијски план рада за наредну годину,

-      Спортски биланс успјеха клуба у претходној години

Посебни критеријуми:

     1.Припадност приоритетној грани спорта,

     2. Степен – ранг такмичења,

     3. Традиција клуба и постигнути резултати,

     4. Степен заступљености женске популације,

     5. Учешће клуба на званичним међународним такмичењима,

     6. Стручни рад са млађим селекцијама, постигнути резултати и

         број чланова активних спортиста,

     7. Масовност гране спорта и број клубова у лиги гдје се такмичи,

     8. Благовремено достављање програма рада и финансијских

         планова и извјештаја

   Јавни позив остаје отворен до 18.02.2020.г.

   Апликације се предају у шалтер сали са назнаком „ Јавни позив за расподјелу средстава за спорт “, начелнику одјељења за привреду и друштвене дјелатности.

                                                                           НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА ЗА

                                                                                            ПРИВРЕДУ И ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ

                                                                                                              Мр.сци. Шевко Карић  с.р.