ПРЕЛИМИНАРНЕ РАНГ ЛИСТЕ ЗА СТИПЕНДИСТЕ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ

Аутор Оља Чучић дана .

На Конкурс за додјелу студентских стипендија у академској 2019/20 години који је био отворен од 8.јануара до 7.фебруара 2020.године, пристигло је  156 захтјева,с тим да је 150 захтјева испуњавало услове Конкурса.

Од тог броја 27 захтјева су се односила на захтјеве студената који су конкурисали за стипендију на основу просјека оцјена, 54 студента је конкурисало за стипендирање прве године, док je 69 студената конкурисалo за стипендије у категорији за студенте слабог материјалног стања, односно студенте без родитеља и дјецу инвалида.

Право приговора на Прелиминарну листу Начелнику Општине Братунац имају сви подносиоци пријава у року од 8 ( осам ) дана од дана објављивања резултата.

Уколико се у међувремену утврди да је неко од студената корисник Републичке или друге стипендије или студентског кредита, биће скинут са листе.

Прелиминарна ранг листа за студенте прве године 2019/20

Прелиминарна ранг листа за студенте на основу просјека 2019/20

Прелиминарна ранг листа на основу материјалног стања 2019/20