Обавјештење о начину уплате новчаних средстава на рачун посебних намјена -Дом здравља Братунац

Аутор Рада Веселиновић дана .

На основу члана 7. Закона о трезору ( „Службени гласник Републике Српске“ бр.: 28/13 и 103/15) Општина Братунац је отворила трансакциони рачун – рачун посебних намјена за ЈУ „Дом здравља Братунац“.

У циљу правилне уплате новчаних средстава на наведени рачун Одјељење за финансије Општинске управе Братунац урадило је обавјештење о начину уплате новчаних средстава које се може преузети ОВДЈЕ