Јавни позив за додјелу двадесет (20) пластеника површине 100 м2 са додатном опремом уз суфинансирање пројекта

Аутор Рада Веселиновић дана .

 
На основу стратешких циљева утврђених у Стратегији развоја општине Братунац који се односе на подстицаје за пољопривредну производњу  и на основу Споразума закљученог између Општине Братунац и НВО „Царитас Швајцарске“, број:54/2C/P160049/OUT  којим су осигурана донаторска средства од стране  „Царитас Швајцарске“ 40%, Општине Братунац 40% и властитог учешћа корисника 20%, у циљу развоја пластеничке производње на подручју општине Братунац, Начелник општине расписује:
 
ЈАВНИ ПОЗИВ
за предају захтјева за додјелу двадесет (20) пластеника површине 100 м2 са додатном
опремом уз суфинансирање пројекта
 
 
I   ПРАВО УЧЕШЋА
Право на учешће у Пројекту имају незапослене особе, првенствено млади и жене са подручја општине Братунац  које посједују властито пољопривредно земљиште или њихови ужи чланови породице као и земљиште уступљено на кориштење или у закуп у непосредној близини стамбеног објекта у којем станују.
 
II  УСЛОВИ ЗА ДОДЈЕЛУ ПЛАСТЕНИКА
Подносилац захтјева треба да испуњава следеће услове:
1. да је незапослена особа или особа са минималним примањима,
2. да је уписан у Регистар пољопривредних газдинстава или ће покренути поступак уписа, а што ће потврдити овјереном изјавом да ће се уписати у Регистар пољопривредних газдинстава прије додјеле пластеника,
3. да је подносилац захтјева или члан уже породице власник или посједник пољопривредног земљишта погодног за пластеничку производњу, а које се налази у непосредној близини стамбеног објекта у којем станује,
4. да  има могућност наводњавања пластеника,
5. да суфинансира 20% од набавне цијене пластеника са пратећом опремом,
6. да обавезно присуствује едукацији из области пластеничке производње у трајању од једног дана.
7. предност приликом одабира ће имати корисници који у претходне 3 године нису остварили право на добијање пластеника
Општина Братунац и Каритас Швајцарске су носиоци активности везаних за реализацију Пројекта.
 
Комплетан текст Јавног позива може се преузети ОВДЈЕ