НАРЕДБA О РЕГУЛИСАЊУ РАДА ТРГОВИНСКИХ,УГОСТИТЕЉСКИХ, ЗАНАТСКИХ, УСЛУЖНИХ И ДРУГИХ ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ

Аутор Рада Веселиновић дана .

Број: 02-020-138/20
Дана, 17.03.2020.год
На основу члана 22.Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама („Службени Гласник Републике Српске“ бр.121/12 и 46/17), члана 43. Закона о заштити становништва од заразних болести („Службени Гласник Републике Српске“ бр.90/17), члана 59. И 82. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске„, број: 97/16 и 36/19), чл.67. Статута општине Братунац ( Службени Гласник општине Братунац бр.10/2017), те на основу Одлуке Владе Републике Српске о проглашењу ванредне ситуације за територију Републике Српске због епидемиолошке ситуације у Републици Српској усљед појаве корона вируса 2019-nСoV. и на основу Одлуке Штаба за ванредне ситуације општине Братунац на сједници одржаној дана 17.03.2020.године, Начелник општине доноси:
Н  А  Р  Е  Д  Б  У
о регулисању рада трговинских,угоститељских, занатских, услужних и других објеката
на територији општине Братунац
 
Члан 1.
У циљу провођења ванредних мјера за спречавање и сузбијање заразних болести, те заштите и спасавања становништва:
1. Забрањује се рад 
дјечијим играоницама, фитнес центрима (фитнес, боди билдинг клубовима, теретанама и сличним облицима организовања), свадбеним салонима и свечаним салама до даљњег.
Угоститељским објектима у којима се врши дјелатност припреме и послуживања пића и хране до 23.03.2020.године са могућношћу укидања или продужења забране рада у зависности од развоја ситуације
Пијаци у Братунцу сваког петка (пазарни дан) до даљњег
Услужне дјелатности/занатство у којима се остварује непосредан блиски контакт са клијентима (фризерски салон, козметички студио и слично) , осим такси службе, до 23.03.2020.године са могућношћу укидања или продужења забране рада у зависности од развоја ситуације
2. Ограничава се рад од 07,00 до 18,00 часова следећим објектима, сваким радним даном и у дане викенда до даљњег, и то:
- Угоститељским објектима у којима се поред припреме и послуживања пића и хране врши и дјелатност доставе хране, рад ограничити само на доставу хране наручену телефонским путем.Забрањено је вршење дјелатности (послуживање и припрема пиће и храна)  у самом пословном простору до 23.03.2020.године са могућношћу укидања или продужења забране рада у зависности од развоја ситуације
- трговинама и трговачким центрима, 
--трговине прехране/роба широке потрошње и трговине сточне хране
- трговинским објектима врсте драгстор
3.Ограничава се рад од 07,00 до 15,00 часова -пијаци у Братунцу –само за предузетнике регистроване на подручју општине Братунац и домаће пољопривредне произвођаче са подручја општине Братунац. Забрањена продаја од стране  лица који долазе са територија других општина и градова.
4. Субјектима који обављају дјелатност прозводње хљеба, пецива, свјеже тјестенине и колача (искључиво у погледу продаје њихових производа)-од 07,00 до 20,00 часова-с тим да се у периоду од 18,00 до 20,00 часова врши шалтерска продаја. Забрањује се конзумирање хране на лицу мјеста.
5. Пољопривредне апотеке-од 07,00 до 18,00 часова
6. Хотели, мотели и хостели могу пружати услуге у свом простору од 07,00 до 18,00 часова само за пријављене/регистроване госте хотела до 23.03.2020.године године са могућношћу укидања или продужења забране рада у зависности од развоја ситуације
7.Трговине прехране/роба широке потрошње у оквиру бензинске пумпе од 07,00 до 18,00 часова. Забрањен рад угоститељских објеката у оквиру бензинске пумпе до 23.03.2020.године године са могућношћу укидања или продужења забране рада у зависности од развоја ситуације;
Члан 2
Рад у субјектима из члана 1. организовати уз предузимање сљедећих мјера:
- Ограничити у што мањем броју број лица која истовремено могу бити присутни у затвореном продајном простору, тако да се на улазу регулише број особа које истовремено могу улазити са размаком од најмање 1 метар;
- У већим трговинским центрима (З Маркет, Тропик и Робот) обавезно задужити два лица која ће на улазу у исте контролисати и регулисати улаз у затворени пословни простор са размаком од најмање 1 метар
- Испред благајни означити и организовати размак између купаца од најмање један метар
- У затвореном продајном простору омогућити брз проток купаца, брз излазак из објеката и мјере дезинфекције и повишене хигијене;
- Доставу животних намирница за оне субјекте који су регистровани за обављање те дјелатности обављати уз максималне мјере хигијене и сигурности
Члан 3.
Задужује се Одсјек за инспекцијске послове и Комунална полиција да у провођењу ове наредбе обезбједи поштовање исте од стране напријед наведених субјеката.
Члан 4.
О извршењу задатака из ове Наредбе, органи из члана 3. Ове наредбе, свакодневно ће извјештавати Општински  штаб за ванредне ситуације.
Члан 5.
Наредба број 02-020-137/20 од 16.03.2020.године се ставља ван снаге.
Члан 6.
Ова наредба ступа на снагу одмах и биће објављена у „Службеном гласнику општине Братунац“.
 
                                                                                                                                         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
                                                                                                                                  Млађеновић Недељко, дипл.инж.маш.