НАРЕДБА о Измјенама и допунама Наредби о регулисању рада трговинских,угоститељских, занатских, услужних и других објеката на територији општине Братунац

Аутор Рада Веселиновић дана .

Број: 02-020-143/20
Дана, 21.03.2020.год
На основу члана 22.Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама („Службени Гласник Републике Српске“ бр.121/12 и 46/17), члана 43. Закона о заштити становништва од заразних болести („Службени Гласник Републике Српске“ бр.90/17), члана 59. и 82. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске„, број: 97/16 и 36/19), чл.67. Статута општине Братунац ( Службени Гласник општине Братунац бр.10/2017), те на основу Одлуке Владе Републике Српске о проглашењу ванредне ситуације за територију Републике Српске због епидемиолошке ситуације у Републици Српској усљед појаве корона вируса 2019-nСoV.,на основу Закључка Републичког штаба за ванредне ситуације od 18.03.2020.godine и на основу Одлуке Штаба за ванредне ситуације општине Братунац на сједници одржаној дана 21.03.2020.године, Начелник општине доноси:
Н  А  Р  Е  Д  Б  У
о Измјенама и допунама Наредби о регулисању рада трговинских,угоститељских, занатских, услужних и других објеката на територији општине Братунац бр.02-020-138/20 од 17.03.2020. и бр.02-020-138-1/20 од 18.03.2020.године.
 
Члан 1.
Члан 1.мијења се и гласи : „У циљу провођења ванредних мјера за спречавање и сузбијање заразних болести, те заштите и спасавања становништва на територији општине Братунац:
1. Забрањује се рад до 30.03.2020.године, следећим објектима, сваким радним даном и у дане викенда, и то:
дјечијим играоницама, фитнес центрима (фитнес, боди билдинг клубовима, теретанама и сличним облицима организовања), свадбеним салонима и свечаним салама 
Угоститељским објектима свих категорија до 30.03.2020.године 
Пијаци у Братунцу 
Услужне дјелатности/занатство у којима се остварује непосредан блиски контакт са клијентима (фризерски салон, козметички студио и слично) , осим такси службе, 
Трговинама,осим субјеката из подтачке 2.ове Наредбе
2. Ограничава се рад од 07,00 до 18,00 часова следећим објектима, сваким радним даном и у дане викенда до 30.03.2020.године, и то:
- Угоститељским објектима у којима се поред припреме и послуживања пића и хране врши и дјелатност доставе хране, рад ограничити само на доставу хране наручену телефонским путем.Забрањено је вршење дјелатности (послуживање и припрема пиће и храна)  у самом пословном простору 
- Трговачким центрима (З маркет, Тропик и Робот), 
- Трговине прехране/робе широке потрошње,пољопривредне апотеке и трговине сточне хране
- Трговинским објектима врсте драгстор
- Аутопраоницама, вулканизерским и аутомеханичарским радњама
3. Субјектима који обављају дјелатност прозводње хљеба, пецива, свјеже тјестенине и колача (искључиво у погледу продаје њихових производа)-од 07,00 до 20,00 часова-с тим да се у периоду од 18,00 до 20,00 часова врши шалтерска продаја. Забрањује се конзумирање хране на лицу мјеста.
4. Хотели, мотели и хостели могу пружати услуге у свом простору од 07,00 до 18,00 часова само за пријављене/регистроване госте 
5 .Ограничава се рад за дио бензинске пумпе у коме је смјештен продајни објекат/трговине прехране и робе широке потрошње у периоду од 07,00 до 18,00 часова до 30.03.2020.године.
Забрањује се рад за дио бензинске пумпе у коме је смјештен угоститељски објекат до 30.03.2020.
 Без ограничења радног времена када је у питању продаја горива и нафтних деривата.
У случају кршења ових одредби, забраниће се рад бензинских пумпи у потпуности у периоду од 18,00 до 07,00 часова.
Члан 2
У члану 2. у ставу 1.послије подстава  6. додаје се нови подстав који гласи:
„ Аутопраонице, вулканизерске и аутомеханичарске радње су дужне придржавати се прописаних мјера одстојања као и ограничавању минималног броја лица присутних у самом пословном простору.“ 
Члан 3.
Послије члана 2. Додаје се нови члан 2а, који гласи
„Општински штаб за ванредне ситуације општине Братунац ће пратити Закључке и Одлуке Републичког штаба за ванредне ситуације и у складу са тим усклађивати своје Одлуке“
Члан 4.
Ова наредба ступа на снагу одмах и биће објављена у „Службеном гласнику општине Братунац“.
 
                                                                                                                                       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
                                                                                                                              Млађеновић Недељко, дипл.инж.маш.

ДОО „ МАЛИНА- БРАТУНАЦ“ Албум

1
2
3
4
5
6
7
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
Komunalci-oprema_3
logoMalina
OBRADA_ZEMLJISTA
OBRADA_ZEMLJISTA_2
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Пријатељи Сребренице"Ритам регије"

Пријатељи Сребренице"Видео журнал"

Слава ОпштинеНедељко Млађеновић

Уредници