НАРЕДБA о регулисању рада киоска на подручју општине Братунац

Аутор Рада Веселиновић дана .

Број: 02-020-147/20
Дана, 25.03.2020.год
На основу члана 22.Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама („Службени Гласник Републике Српске“ бр.121/12 и 46/17), члана 43. Закона о заштити становништва од заразних болести („Службени Гласник Републике Српске“ бр.90/17), члана 59. и 82. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске„, број: 97/16 и 36/19), чл.67. Статута општине Братунац ( Службени Гласник општине Братунац бр.10/2017), те на основу Одлуке Владе Републике Српске о проглашењу ванредне ситуације за територију Републике Српске због епидемиолошке ситуације у Републици Српској усљед појаве корона вируса 2019-nСoV., и на основу Одлуке Штаба за ванредне ситуације општине Братунац на сједници одржаној дана 25.03.2020.године, Начелник општине доноси:
Н  А  Р  Е  Д  Б  У
о регулисању рада киоска на подручју општине Братунац
Члан 1.
У циљу провођења ванредних мјера за спречавање и сузбијање заразних болести изазване новим вирусом корона –COVID-19, те заштите и спасавања становништва на територији општине Братунац:
Ограничава се рад 07,00 до 18,00 часова свим продајним објектима типа киоск на подручју општине Братунац до 30.03.2020.године
Забрањује се продаја алкохола у наведеним објектима и окупљања око истих
У случају кршења претходно наведених мјера биће забрањен рад свим киосцима на подручју општине Братунац
Члан 2.
Задужује се Одсјек за инспекцијске послове и Комунална полиција да у спровођењу ове Наредбе обезбједи поштовање исте и предузме одговарајуће мјере из своје надлежности у складу са важећим законским прописима.
Члан 3.
Ова наредба ступа на снагу одмах и биће објављена у „Службеном гласнику општине Братунац“.
 
                                                                                                                                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
                                                                                                                       Млађеновић Недељко, дипл.инж.маш.с.р.