НАРЕДБA о регулисању рада Апотека на подручју општине Братунац

Аутор Рада Веселиновић дана .

Број: 02-020-146/20
Дана, 25.03.2020.год
 
На основу члана 22.Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама („Службени Гласник Републике Српске“ бр.121/12 и 46/17), члана 43. Закона о заштити становништва од заразних болести („Службени Гласник Републике Српске“ бр.90/17), члана 59. и 82. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске„, број: 97/16 и 36/19), чл.67. Статута општине Братунац ( Службени Гласник општине Братунац бр.10/2017), те на основу Одлуке Владе Републике Српске о проглашењу ванредне ситуације за територију Републике Српске због епидемиолошке ситуације у Републици Српској усљед појаве корона вируса 2019-nСoV., на основу Закључка Републичког штаба за ванредне ситуације бр.06-6/20 од 22.03.2020. и на основу Одлуке Штаба за ванредне ситуације општине Братунац на сједници одржаној дана 25.03.2020.године, Начелник општине доноси:
 
Н  А  Р  Е  Д  Б  У
о регулисању рада Апотека на подручју општине Братунац
 
Члан 1.
 
У циљу провођења ванредних мјера за спречавање и сузбијање заразних болести изазване новим вирусом корона –COVID-19, те заштите и спасавања становништва на територији општине Братунац:
Ограничава се рад радним данима 08,00 до 18,00 часова , а викендом од 08,00 до 13,00 часова здравственим установама-апотекама на подручју општине Братунац.
 
Члан 2.
 
У циљу обезбјеђења континуираног снабдијевања лијекова и медицинским средствима путем дежурства одређује се здравствена установа-апотека „MEDICA“.
 
Члан 3.
 
Ова наредба ступа на снагу одмахи примјењује се до 30.03.2020. и биће објављена у „Службеном гласнику општине Братунац“.
 
                                                                                                                             НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
                                                                                                                 Млађеновић Недељко, дипл.инж.маш.с.р.