НАРЕДБА О предузимању мјера дезинфекције и повишене хигијене у трговинама прехране

Аутор Рада Веселиновић дана .

Број: 02-020-150/20
Дана, 26.03.2020.год
На основу члана 22.Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама („Службени Гласник Републике Српске“ бр.121/12 и 46/17), члана 43. Закона о заштити становништва од заразних болести („Службени Гласник Републике Српске“ бр.90/17), члана 59. и 82. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске„, број: 97/16 и 36/19), чл.67. Статута општине Братунац ( Службени Гласник општине Братунац бр.10/2017), те на основу Одлуке Владе Републике Српске о проглашењу ванредне ситуације за територију Републике Српске због епидемиолошке ситуације у Републици Српској усљед појаве корона вируса 2019-nСoV. и на основу Одлуке Штаба за ванредне ситуације општине Братунац на сједници одржаној дана 26.03.2020.године, Начелник општине доноси:
Н  А  Р  Е  Д  Б  У
О предузимању мјера дезинфекције и повишене хигијене у трговинама прехране
Члан 1.
 У циљу провођења ванредних мјера за спречавање и сузбијање заразних болести изазване новим вирусом корона „COVID-19“, те заштите и спасавања становништва на територији општине Братунац,наређују се мјере дезинфекције и повишене хигијене у:
1. Трговачким центрима З маркет, Тропик и Робот, маркетима и самопослугама, на  начин тако да:
приликом уласка, приликом кретања кроз продајни објекат и на изласку из продајног објекта сви купци имају на себи маске и рукавице,
да забране улазак лицима ако немају на себи маске и рукавице или да обезбједе истима на улазу маску и рукавице,односно дезинфекционо средтво за руке.
да обезбједе испред улаза постављање сунђера/спужве дебљине минимум 5 цм и корита/пластичне посуде димензија 50х70 цм или 60х90 цм за дезинфекцију обуће, а средство за дезинфекцију ће обезбједити општина Братунац.
2. Свим осталим трговинама прехране, на начин тако да:
приликом уласка, приликом кретања кроз продајни објекат и на изласку из продајног објекта сви купци имају на себи маске и рукавице
да забране улазак лицима ако немају на себи маске и рукавице
Члан 2.
У случају кршења мјера из члана 1.ове наредбе продајном објекту ће се забранити рад.
Члан 3.
Задужује се Одсјек за инспекцијске послове и Комунална полиција да у провођењу ове наредбе обезбједи поштовање исте од стране напријед наведених субјеката.
Члан 4.
Ова наредба ступа на снагу одмах и биће објављена у „Службеном гласнику општине Братунац“.
                                                                                                                                               НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
                                                                                                                               Млађеновић Недељко, дипл.инж.маш..с.р.