НАРЕДБA О предузимању мјера дезинфекције и повишене хигијене у теретним возилима

Аутор Рада Веселиновић дана .

Број: 02-020-150-1/20
Дана, 27.03.2020.год
На основу члана 22.Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама („Службени Гласник Републике Српске“ бр.121/12 и 46/17), члана 43. Закона о заштити становништва од заразних болести („Службени Гласник Републике Српске“ бр.90/17), члана 59. и 82. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске„, број: 97/16 и 36/19), чл.67. Статута општине Братунац ( Службени Гласник општине Братунац бр.10/2017), те на основу Одлуке Владе Републике Српске о проглашењу ванредне ситуације за територију Републике Српске због епидемиолошке ситуације у Републици Српској усљед појаве корона вируса 2019-nСoV. и на основу Одлуке Штаба за ванредне ситуације општине Братунац на сједници одржаној дана 27.03.2020.године, Начелник општине доноси:
Н  А  Р  Е  Д  Б  У
o предузимању мјера дезинфекције и повишене хигијене у теретним возилима 
 
Члан 1.
 У циљу провођења ванредних мјера за спречавање и сузбијање заразних болести изазване новим вирусом корона „COVID-19“, те заштите и спасавања становништва на територији општине Братунац,наређују се мјере дезинфекције и повишене хигијене у теретним возилима укупне масе преко 2,5 тоне и то:
1. Свим јавним превозницима чије је сједиште на подручју општине Братунац да приликом уласка на територију општине Братунац изврше прање и дезинфекцију  теретног возила код „ПНЕУМАТИК ПЛУС“ Срђан Момчиловић с.п. Братунац,ул.Светог Саве бб.
2. Свим јавним превозницима чије сједиште није на подручју општине Братунац да приликом уласка на територију општине Братунац изврше прање и дезинфекцију  теретног возила на самоуслужној перионици Аутопраоница „ДУГА 3“ Бранко Пачавра с.п. у ул.Гаврила Принципа (бивши Вихоров паркиг).
Прање возила ће се извршити о сопственом трошку, док ће се дезинфекција извршити о трошку општине Братунац.
Члан 2.
Ради ефикаснијег спровођења ове Наредбе, прекида се саобраћај за теретна возила укупне масе преко 3,5 тоне на регионалном путу Дрињача-Скелани и саобраћај за исте се преусмјерава на регионални пут Коњевић Поље-Братунац.
У мјесту Коњевић Поље,општина Братунац биће успостављен пункт на коме ће бити постављена спужва/сунђер натопљена дезинфекционим средством преко које су возачи наведених возила дужни прећи.
У циљу спровођења мјера из претходног става, уводи се ограничење брзине од 10 кm/h на наведеној локацији.
 Члан 3.
Задужује с Одсјек за инспекцијске послове и Комунална полиција да, у сарадњи са Полицијском станицом Братунац, у спровођењу ове наредбе обезбједи поштовање исте од стране напријед наведених субјеката, а у супротном ће се приступити изрицању казни у складу са важећим законским прописима.
Члан 4.
Ова наредба ступа на снагу одмах и биће објављена у „Службеном гласнику општине Братунац“.
   
                                                                                                                                         Командант штаба
                                                                                                                                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
                                                                                                                         Недељко Млађеновић, дипл.инж.маш.с.р.