ЗАКЉУЧАК о начину и условима преноса кошница

Аутор Рада Веселиновић дана .

Број: 02-020-150-13/20
Дана, 27.04.2020.год
 
На основу члана 22.Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама („Службени Гласник Републике Српске“ бр.121/12 и 46/17), члана 43. Закона о заштити становништва од заразних болести („Службени Гласник Републике Српске“ бр.90/17), члана 59. и 82. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске„, број: 97/16 и 36/19), чл.67. Статута општине Братунац ( Службени Гласник општине Братунац бр.10/2017), те на основу Одлуке Владе Републике Српске о проглашењу ванредне ситуације за територију Републике Српске (“Службени Гласник РС“ бр.25/20),на основу Закључка Одлуке Владе Републике Српске о проглашењу ванредног стања за територију Републике Српске (“Службени Гласник РС“ бр.31/20) и на основу Одлуке Штаба за ванредне ситуације општине Братунац на сједници одржаној дана 27.04.2020.године, Начелник општине доноси:
 
 
ЗАКЉУЧАК
о начину и условима преноса кошница
 
Члан 1.
 
Овим закључком уређује се пренос кошница са територије општине Братунац на друге општине у БиХ, као и пренос кошница са других општина на територију општине Братунац. 
 
Члан 2 .
 
 Приликом преноса кошница из члана 1.овог Закључка лица која врше пренос истих морају испуњавати следеће услове и то:
Да посједују одобрење о регистрацији од надлежног органа
Да су пчеле прегледане
Тачну релацију кретања , као и име и презиме лица које врши превоз
Обавезно јављање предсједнику Удружења пчелара „КЕСТЕН“ и „ПРОПОЛИС“
Уговор са власником земље на којој се смјештају кошнице
 
Члан 3.
 
Ставља се ван снаге Закључак о забрани преноса кошница бр.02-020-150-12/20 од 22.04.2020.године.
 
Члан 4.
 
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а примјењиваће се за вријеме трајања ванредног стања на територији Републике Српске, и биће објављен у „Службеном гласнику општине Братунац“.
 
 
                                                                                                                                                 Командант штаба
                                                                                                                                             НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
 
                                                                                                                                Млађеновић Недељко, дипл.инж.маш.с.р.
 

ДОО „ МАЛИНА- БРАТУНАЦ“ Албум

1
2
3
4
5
6
7
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
Komunalci-oprema_3
logoMalina
OBRADA_ZEMLJISTA
OBRADA_ZEMLJISTA_2
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Пријатељи Сребренице"Ритам регије"

Пријатељи Сребренице"Видео журнал"

Слава ОпштинеНедељко Млађеновић

Уредници