ЗАКЉУЧАК о измјени Наредбе о регулисању рада трговинских, угоститељских, занатских, услужних и других објеката на територији општине Братунац

Аутор Рада Веселиновић дана .

Број: 02-020-153-3/20
Дана, 15.05.2020.год
 
На основу члана 22. И 45.т.б)., г) и з).Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама („Службени Гласник Републике Српске“ бр.121/12 и 46/17), члана 43. Закона о заштити становништва од заразних болести („Службени Гласник Републике Српске“ бр.90/17), члана 59. и 82. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске„, број: 97/16 и 36/19), чл.67. Статута општине Братунац ( Службени Гласник општине Братунац бр.10/2017), те на основу Одлуке о проглашењу ванредне ситуације за територију Републике Српске (“Службени Гласник РС“ бр.25/20), Закључка Републичког штаба за ванредне ситуације о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване ноим вирусом корона „COVID-19“ у Републици Српској бр.32-1/20 од 08.05.2020.године и на основу Одлуке Штаба за ванредне ситуације општине Братунац на сједници одржаној дана 15.05.2020.године, Начелник општине доноси:
 
ЗАКЉУЧАК
о измјени Наредбе о регулисању рада трговинских, угоститељских, занатских, услужних и других
објеката на територији општине Братунац
 
 
Члан 1.
 
У члану 1. став 1. тачка 2. и тачка 5. Наредбе о регулисању рада трговинских, угоститељских, занатских, услужних и других објеката на територији општине Братунац бр. 02-020-153-2/20 од 11.05.2020.године мијењају се ријечи „од 07,00 до 19,00 часова“ и сада гласе „од 07,00 до 21,00 часова“. 
 
Члан 2.
 
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у „Службеном гласнику општине Братунац“.
 
 
   
                                                                                                                                            Командант штаба
                                                                                                                                        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
 
                                                                                                                               Млађеновић Недељко, дипл.инж.маш.с.р.
 

ДОО „ МАЛИНА- БРАТУНАЦ“ Албум

1
2
3
4
5
6
7
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
Komunalci-oprema_3
logoMalina
OBRADA_ZEMLJISTA
OBRADA_ZEMLJISTA_2
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Пријатељи Сребренице"Ритам регије"

Пријатељи Сребренице"Видео журнал"

Слава ОпштинеНедељко Млађеновић

Уредници