Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/opstinab/public_html/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/opstinab/public_html/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/opstinab/public_html/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/opstinab/public_html/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/opstinab/public_html/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/opstinab/public_html/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49
Оглас за продају градског грађевинског земљишта

Оглас за продају градског грађевинског земљишта

Аутор Рада Веселиновић дана .

Број:02-020-270/20
Братунац, 08.09.2020.год.
 
На основу члана 348. став 1. Закона о стварним правима („Службени гласник Републике Српске“, број 124/08, 3/09, 58/09, 95/11, 60/15, 18/16),  члана 9. Правилника о поступку јавног конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број 20/12), члана 67. Статута општине Братунац („Службени Гласник општине Братунац“, број 10/17), Одлуке о начину и условима јавне продаје градског грађевинског земљишта бр.01-022-131/2019 („Службени гласник општине Братунац“, број 6/19), Начелник општине Братунац расписује:
 
 
 О Г Л А С 
О ПРОДАЈИ ГРАДСКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 
ПУТЕМ УСМЕНОГ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА 
 
 
I  ПРЕДМЕТ ПРОДАЈЕ
Општина Братунац, са сједиштем у Братунцу, ул. Трг Милоша Обилића бр.8, 75 420 Братунац ЈИБ:4401444710003,  путем усменог јавног надметања (лицитације), продаје градско грађевинско земљиште у Братунцу, означено као к.п.бр.2473/2, пашњак 1 класе, површине 567 м2, уписане у Лист непокретности бр.1887 у КО Братунац,  у посједу општине Братунац 1/1. 
Предметно земљиште налази се у IV зони градског грађевинског земљишта и има могућност прикључка на градску водоводну, канализациону, телекомуникациону и електродистрибутивну мрежу.
Све потребне информације о грађевинском земљишту,  увид у документацију као и обилазак и разгледање земљишта може се извршити сваким радним даном до датума  одржавања лицатицације,  у времену од 12,00 до 14,00 часова, уз присуство овлаштених лица Општинске управе Братунац.
 
II  ПОЧЕТНА ПРОДАЈНА ЦIЈЕНА ЗЕМЉIШТА 
Почетна продајна цијена градског грађевинског земљишта из тачке I овог Огласа износи 32,14 КМ по једном метру квадратном, односно за укупну површину од 567 м2 18.223,38 КМ. 
 
III  ДАН, ЧАС И МЈЕСТО ОДРЖАВАЊА ЛИЦИТАЦИЈЕ
Усмено јавно надметање-лицитација одржаће се  дана 25.09. 2020.год. (петак) са почетком у 11,00 часова у згради Општинске управе Братунац, ул.Трг Милоша Обилића бр.8, Братунац, канцеларија бр.34.
Јавном надметању –лицитацији дужан је да присуствује подносилац пријаве или лице које посједује пуномоћ за заступање подносиоца пријаве (пуномоћ мора бити сачињена у форми нотарске исправе).
 
Комплетан текст Огласа може се преузети ОВДЈЕ
 
Образац за подношење пријаве може се преузети ОВДЈЕ
 

ДОО „ МАЛИНА- БРАТУНАЦ“ Албум

1
2
3
4
5
6
7
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
Komunalci-oprema_3
logoMalina
OBRADA_ZEMLJISTA
OBRADA_ZEMLJISTA_2
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Пријатељи Сребренице"Ритам регије"

Пријатељи Сребренице"Видео журнал"

Слава ОпштинеНедељко Млађеновић

Уредници