КОНСТИТУТИВНА СЈЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ

Аутор Секретар Скупштине дана .

ЗАКАЗАНА КОНСТИТУТИВНА СЈЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ

На основу члана 6. став 1. Пословника о раду Скупштине општине Братунац („Службени гласник општине Братунац“, број: 3/18),

ЗАКАЗАНА ЈЕ

КОНСТИТУТИВНА СЈЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ

За дан 13.01.2021. године (сриједа)

са почетком у 10,00 часова, у Скупштинској сали у згради Дома културе у Братунцу

За сједницу је предложен следећи

Д Н Е В Н И   Р Е Д: 

 1. ИЗБОР РАДНОГ ПРЕДСЈЕДНИШТВА
 2. ИЗБОР ВЕРИФИКАЦИОНЕ КОМИСИЈЕ И УСВАЈАЊЕ ИЗВЈЕШТАЈА ВЕРФИКАЦИОНЕ КОМИСИЈЕ О ВЕРИФИКАЦИЈИ МАНДАТА НОВОИЗБРАНИМ ОДБОРНИЦИМА (ПОЛАГАЊЕ И ПОТПИСИВАЊЕ СВЕЧАНЕ ЗАКЛЕТВЕ И ПОТПИСИВАЊЕ ИЗЈАВА О ПРИХВАТАЊУ И ОБАВЕЗИ ПОШТОВАЊА ЕТИЧКОГ КОДЕКСА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ)
 3. РАЗРЈЕШЕЊЕ ЧЛАНОВА СТАЛНИХ РАДНИХ ТИЈЕЛА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ
 4. ИЗБОР КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ И МАНДАТСКО – ИМУНИТЕТСКЕ КОМИСИЈЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ
 5. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О РАЗРЈЕШЕЊУ ДУЖНОСТИ ФУНКЦИОНЕРА ИЗ ПРЕТХОДНОГ САЗИВА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ
 6. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О РАЗРЈЕШЕЊУ ДУЖНОСТИ СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ И НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ БРАТУНАЦ
 7. ИЗБОР ПРЕДСЈЕДНКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ
 8. ИЗБОР ПОТПРЕДСЈЕДНКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ
 9. ИЗБОР ЗАМЈЕНИКА НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ
 10. ИЗБОР ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ И НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ БРАТУНАЦ
 11. ИМЕНОВАЊЕ КОМИСИЈЕ ЗА ПРИМОПРЕДАЈУ ДУЖНОСТИ ПРЕДСЈЕДНИКА И ПОТПРЕДЈЕДНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ
 12. ИМЕНОВАЊЕ КОМИСИЈЕ ЗА ПРИМОПРЕДАЈУ ДУЖНОСТИ НАЧЕЛНИКА И ЗАМЈЕНИКА НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ И СЛУЖБЕНИКА НА РУКОВОДЕЋИМ РАДНИМ МЈЕСТИМА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ

НАПОМЕНА:

Моле се одборници да на сједницу донесу Увјерење о додјели мандата издато од стране Централне изборне комисије БиХ и приједлоге формираних Клубова одборника у Скупштини општине Братунац.