Јавни конкурс за избор и именовање СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ И НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ БРАТУНАЦ

Аутор Рада Веселиновић дана .

 
На основу члана 77 и 78 Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе (Сл.Гласник РС бр.97/16), члана 35. Правилника о организацији и систематизацији радних мјеста Општинске управе Братунац (Сл.Билтен општине Братунац бр.2/15, 3/15, 5/15, 7/15,4/16,5/16 и 1/17) и члана 50. Статута општине Братунац – пречишћен текст (Службени Билтен општине Братунац бр.04/2005), Начелник општине Братунац расписао je:
 
 
Ј А В Н И     К О Н К У Р С
ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ И НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ БРАТУНАЦ 
 
   
Конкурс je расписан за избор и именовање: 
 
1. Секретара Скупштине општине Братунац - 1извршилац
2. Начелника Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне послове – 1 извршилац
3. Начелника Одјељења за финансије – 1 извршилац
4. Начелника Одјељења за привреду и друштвене дјелатности – 1 извршилац
5. Начелникаа Одјељења за општу управу – 1 извршилац 
 
Текст конкурса може се преузети ОВДЈЕ
 

ДОО „ МАЛИНА- БРАТУНАЦ“ Албум

1
2
3
4
5
6
7
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
Komunalci-oprema_3
logoMalina
OBRADA_ZEMLJISTA
OBRADA_ZEMLJISTA_2
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Пријатељи Сребренице"Ритам регије"

Пријатељи Сребренице"Видео журнал"

Слава ОпштинеНедељко Млађеновић

Уредници