ЈАВНИ КОНКУРС

Аутор Рада Веселиновић дана .

 
На основу члана 8.Закона о министарским,владиним и другим именовањима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“,број:41/03) и Oдлуке о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање  директора и чланова управних одбора  јавних установа чији је оснивач општина Братунац, бр.01-022-147/17 од 11.04.2017. године, Скупштина општине Братунац  расписује:
 
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА И ЧЛАНОВА УПРАВНИХ ОДБОРА ЈАВНИХ УСТАНОВА
ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ОПШТИНА БРАТУНАЦ 
 
 
I-Расписује се Јавни конкурс за избор и именовање директора и  чланова Управних одбора у Јавним установама чији је оснивач општина Братунац ( у даљем тексту: Конкурс), и то:
 
1.Директора:
 
1.1.ЈУ „Центар за социјални рад“ Братунац,
1.2. ЈУ  за предшколско  васпитање  и образовање „Радост“ Братунац,
1.3.ЈЗУ „Дом здравља“ Братунац,
1.4.ЈУ „Дом културе“ Братунац.
 
2.Чланова Управног одбора  и то:
 
2.1.Tри члана Управног одбора ЈУ “Центар за социјални рад“ Братунац,
2.2.Пет чланова Управног одбора ЈУ за предшколско васпитање и образовање „Радост“ Братунац:
-Три члана-представници оснивача 
- Један члан-представник стручног особља установе
- Један члан-представник савјета родитеља
2.3. Три члана Управног одбора  ЈЗУ „Дом здравља“ Братунац
2.4.  Три члана Управног одбора ЈУ „Дом културе“  Братунац
2.5.  Три члана Управног одбора ЈУ „Туристичка организација“ Братунац
 
Текст Јавног конкурса може се преузети  ОВДЈЕ

ДОО „ МАЛИНА- БРАТУНАЦ“ Албум

1
2
3
4
5
6
7
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
Komunalci-oprema_3
logoMalina
OBRADA_ZEMLJISTA
OBRADA_ZEMLJISTA_2
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Пријатељи Сребренице"Ритам регије"

Пријатељи Сребренице"Видео журнал"

Интервју саНедељком Млађеновићем

Уредници