ЈАВНИ КОНКУРС за избор и именовање Oдбора за жалбе Општине Братунац

Аутор Рада Веселиновић дана .

 
На основу члана 155. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 97/16), члана 33. Статута опшштине Братунац – пречишћени текст („Службени билтен општине Братунац“ бр. 04/05 и 5/16.) и Одлуке број: 01-022-197/2017. од 04.05.2017. године, Предсједник Скупштине општине Братунац, расписао је:
 
 
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ ОДБОРА ЗА ЖАЛБЕ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ
 
 
Јавни конкурс је расписан  за избор и именовање предсједника и два члана Одбора за жалбе Општине Братунац.
 
Опис послова: 
Одбор одлучује у другом степену о жалбама учесника Јавног конкурса у поступку запошљавања у општинској управи, о жалбама која се односе на статусна питања службеника, као и о другим жалабама утврђеним законом.
 
Мандат
Предсједника и чланове Одбора за жалбе Општине Братунац  именује Скупштина општине након спроведеног Јавног конкурса на мандатни период од четири године.
 
 
Текст Јавног конкурса може се преузети ОВДЈЕ

ДОО „ МАЛИНА- БРАТУНАЦ“ Албум

1
2
3
4
5
6
7
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
Komunalci-oprema_3
logoMalina
OBRADA_ZEMLJISTA
OBRADA_ZEMLJISTA_2
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Пријатељи Сребренице"Ритам регије"

Пријатељи Сребренице"Видео журнал"

Интервју саНедељком Млађеновићем

Уредници