НАЈАВА:9.РЕДОВНА СЈЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ

Аутор Оља Чучић дана .

                 9. РЕДОВНА СЈЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ

одржаће се 04.12.2017. године (понедељак)

са почетком у 10,00 часова, у скупштинској сали у згради Дома културе у Братунцу

Д  Н Е В Н И   Р Е Д:

 1. УСВАЈАЊЕ ИЗВОДА ИЗ ЗАПИСНИКА СА ОСМЕ РЕДОВНЕ СЈЕДНИЦЕ И ПРВЕ ВАНРЕДНЕ СЈЕДНИЦЕСО-е
 2. ИНФОРМАЦИЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ СКУПШТИНСКИХ ЗАКЉУЧАКА СА ПРЕТХОДНЕ СЈЕДНИЦЕ СО-е
 3. ПРИЈЕДЛОГ РЈЕШЕЊА О РАЗРЈЕШЕЊУ ВД ДИРЕКТОРА ЈЗУ “ДОМ ЗДРАВЉА“ БРАТУНАЦ
 4. ПРИЈЕДЛОГ РЈЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈЗУ “ДОМ ЗДРАВЉА“ БРАТУНАЦ
 5. ПРИЈЕДЛОГ РЈЕШЕЊА О РАЗРЈЕШЊЕУ ВД ЧЛАНОВА УПРАВНИХ ОДБОРА ЈАВНИХ УСТАНОВА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ОПШТИНА БРАТУНАЦ:

а) ЈУ „ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД“ БРАТУНАЦ И

б) ЈУ „ДОМ КУЛТУРЕ“ БРАТУНАЦ

 1. ПРИЈЕДЛОГ РЈЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНИХ ОДБОРА ЈАВНИХ УСТАНОВА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ОПШТИНА БРАТУНАЦ:

а) ЈУ „ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД“ БРАТУНАЦ И

б) ЈУ „ДОМ КУЛТУРЕ“ БРАТУНАЦ

 1. ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊЕ ЧЛАНОВА ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ
 2. ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ НАЦРТА РЕБАЛАНСА БУЏЕТА ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ ЗА 2017. ГОДИНУ
 3. ИЗВЈЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01-30.06.2017. ГОДИНЕ
 4. ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ НАЦРТА БУЏЕТА ЗА 2018. ГОДИНУ
 5. ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ О СТИЦАЊУ СТАТУСА БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА
 6. ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ЈАВНОМ ПРЕВОЗУ ЛИЦА И СТВАРИ У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ
 7. ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА У МЈЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА
 8. ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ МРТВОЗОРНИКА
 9. ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ НАЦРТА СТАТУТА ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ
 10. ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЈЕШЕЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ
 11. ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ
 12. ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ЦИЈЕНЕ ВОДЕ У РУРАЛНИМ ПОДРУЧИЈИМА ЗА ВОДОДВОДЕКОЈИ СУ ПРЕНИЈЕТИ НА УПРАВЉАЊЕ ГРАДСКОМ ВОДОВОДУ АД „РАД“ БРАТУНАЦ
 13. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА

Скупштински материјал за 9. редовну сједницу Скупштине општине Братунац можете погледати овдје: http://opstinabratunac.com/index.php/skupstina-opstine/skupstina-opstine-bratunac/skupstinski-materijali

                                                                              ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ

                                                                                            ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ             

                                                                            Ћазим Јусуповић    с.р.

ДОО „ МАЛИНА- БРАТУНАЦ“ Албум

1
2
3
4
5
6
7
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
Komunalci-oprema_3
logoMalina
OBRADA_ZEMLJISTA
OBRADA_ZEMLJISTA_2
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Пријатељи Сребренице"Ритам регије"

Пријатељи Сребренице"Видео журнал"

Слава ОпштинеНедељко Млађеновић

Уредници