Јавни позив за расподјелу средстава за спорт

Аутор Оља Чучић дана .

На основу члана 9. Правилника о расподјели средстава за спорт и физичку културу за 2018.годину Одјељење за привреду и друштвене дјелатности,  расписујe

ЈАВНИ ПОЗИВ

за расподјелу средстава за спорт

     

Буџетом општине Братунац за 2018.годину, објевљен у „ Службеном билтену Општине Братунац“ бр.10/17, на позицији ГРАНТОВИ НЕПРОФИТНИМ СУБЈЕКТИМА У ЗЕМЉИ, предвиђен је износ од 160.000,00 КМ – за средства за спорт.

      Укупан износ средстава за расодјелу спортским колективима је 80% укупно предвиђених средстава за спорт или 128.000,00 КМ.

      Позивају се сви регистровани спотски колективи са подручја општине Братунац  да аплицирају на поменута средства.

      Право на расподјелу средстава из буџета општине, позиције - средства за спорт (спортски савез) имају:

- спортски клубови (лигашког и турнирског типа такмичења),

- спортови промотивног карактера 

Критерији за додјелу средстава

Расподјела средстава на основу члана 2. овог Правилника вршиће се према следећим критеријумима:

              Општи критеријуми:

- Рјешење о регистрацији организације или клуба,

- Извјештај корисника о утрошку средстава добијених за претходну годину

- Годишњи програм  рад

- Финансијски план рада за наредну годину

- Спортски биланс успјеха клуба у претходној години

 

Посебни критеријуми:

1. Припадност приоритетној грани спорта

2. Степен - ранг такмичења 

3. Традиција клуба и постигнути резултати

4. Степен заступљености женске популације,

5. Учешће клуба на званичним међународним такмичењима

6. Стручни рад са млађим селекцијама, постигнути резултати и број чланова активних 

     спортиста

7. Масовност гране спорта и број клубова у лиги гдје се такмичи,

8. Благовремено достављање програма рада и финансијских планова и извјештаја

      Јавни позив остаје отворен до 01.02.2018.године.

Апликације се предају у Одјељењу за привреду и друштвене дјелатности општине Братунац – Референту за спорт

 

                                                                                           Начелник Одјељења

                                                                             за привреду и друштвене дјелатности

                                                                                Мр.сци.Шевко Карић, дипл.инг.грађ.  с.р.

ДОО „ МАЛИНА- БРАТУНАЦ“ Албум

1
2
3
4
5
6
7
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
Komunalci-oprema_3
logoMalina
OBRADA_ZEMLJISTA
OBRADA_ZEMLJISTA_2
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Пријатељи Сребренице"Ритам регије"

Пријатељи Сребренице"Видео журнал"

Интервју саНедељком Млађеновићем

Уредници