ИЗЈАВА О МИСИЈИ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ

Аутор Оља Чучић дана .

На основу члана 59.Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 97/16, и члана 67. Статута Општине Братунац ( „Службени гласник Општине Братунац“ број:10/17 ,сходно одредбама члана 7. Тачка 3. Закона о систему интерних финансијских контрола у јавном сектору Републике Српске („ Службени гласник Републике Српске“ број 91/16), тачке 22.2 Упутства о начину и поступку успостављања и спровођења система финансијског управљања и контроле („Службени гласник Републике Српске „ број 99/17) , те тачке 4.Плана рада за успостављање и развој система финансијског управљања и контроле за 2018.годину,Начелник Општине Братунац

д а ј е

И З Ј А В У

О МИСИЈИ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ

Мисија Општине Братунац је да кроз врхунски квалитет услуга максимално ефикасно испуњава потребе и очекивања наших грађана и свих оних који су упућени на нашу Општину, и да при томе задовољи законске и друге захтјеве свих осталих заинтересованих страна.Општинска управа, установе и предузећа на подручју oпштине се организују и дјелују као сервис грађана чији се рад заснива на принципима економичности, ефикасности, дјелотворности и јавности рада у извршавању њихових надлежности.

У циљу развоја локалне заједнице,Општина Братунац свој рад усмјерава и реализује на законит и транспарентан начин, подстицањем развоја привреде кроз стварање повољног привредног амбијента,обезбијеђењем здраве животне средине, развојем спорта и културе, осигурањем адекватне социјалне заштите и обезбјеђењем основних људских права и слобода.

Овa Изјава ће се објавити и у „Службеном гласнику Општине Братунац“ .

Број.:02-020-63/18

Братунац                                                                                                                                  

Датум: 04.07.2018.

                                                                                                                        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

                                                                                                          Недељко Млађеновић,дипл.инг.маш.   с.р.

ДОО „ МАЛИНА- БРАТУНАЦ“ Албум

1
2
3
4
5
6
7
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
Komunalci-oprema_3
logoMalina
OBRADA_ZEMLJISTA
OBRADA_ZEMLJISTA_2
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Пријатељи Сребренице"Ритам регије"

Пријатељи Сребренице"Видео журнал"

Слава ОпштинеНедељко Млађеновић

Уредници