РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОНКУРСНЕ КОМИСИЈЕ

Аутор Рада Веселиновић дана .

 
На основу расписаног Јавног конкурса за попуњавање упражњених радних мјеста у Општинској управи Братунац на неодређено вријеме  бр.02-020-372/18, објављеног у дневном листу Глас Српске дана 05.12.2018.год., у Службеном Гласнику РС бр.113/18 дана 06.12.2018.год. и на веб страници општине Братунац www.opstinbratunac.com дана 05.12.2018.год. Начелник општине Братунац именовао је Конкурсне комисије за спровођење поступка за избор службеника и намјештеника.
 
У складу са чланом 24. Правилника о јединственим процедурама за попуњавање упражњених радних мјеста у градској, односно општинској управи („Сл.Гласник РС“ бр.42/17) на овој интернет страници објављује се састав Конкурсне комисије.
 
Рјешење о именовању Конкусрне комисије за спровођење поступка за избор службеника може се преузети ОВДЈЕ
 
Рјешење о именовању Конкусрне комисије за спровођење поступка за избор намјештеника може се преузети ОВДЈЕ