ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈЗУ "ДОМ ЗДРАВЉА" БРАТУНАЦ

Аутор Секретар Скупштине дана .

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈЗУ "ДОМ ЗДРАВЉА" БРАТУНАЦ

            На основу члана 8. Закона о министарским,владиним и другим именовањима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“,број:41/03) и Oдлуке о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање директора ЈЗУ „Дом здравља“ Братунац, бр.01-022-148/18 од 27.12.2018. године, Скупштина општине Братунац расписала је Јавни конкурс за избор и именовање директора ЈЗУ "Дом здравља" Братунац.

Текст Јавног конкурса можете преузети ОВДЈЕ.