ОСАМНАЕСТА РЕДОВНА СЈЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ

Аутор Секретар Скупштине дана .

НАЈАВА 18. РЕДОВНЕ СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ

                 18. РЕДОВНА СЈЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ ЗАКАЗАНА ЈЕ

За дан 27.02.2019. године (сриједа)

са почетком у 10,00 часова, у скупштинској сали у згради Дома културе у Братунцу

За сједницу је предложен следећи

Д Н Е В Н И   Р Е Д:

 1. УСВАЈАЊЕ ИЗВОДА ИЗ ЗАПИСНИКА СА СЕДАМНАЕСТЕ РЕДОВНЕ СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ
 2. ИНФОРМАЦИЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ СКУПШТИНСКИХ ЗАКЉУЧАКА СА ПРЕТХОДНЕ СЈЕДНИЦЕ СО-е
 3. ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ ЗА 2018. ГОДИНУ
 4. ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ ЗА 2018. ГОДИНУ
 5. ПРОГРАМ РАДА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ ЗА 2019. ГОДИНУ
 6. ПЛАН РАДА НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ ЗА 2019. ГОДИНУ
 7. ПЛАН КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА ОПШТИНЕ БАРТУНАЦ ЗА 2019. ГОДИНУ
 8. ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЈЕШЕЊУ ВД ДИРЕКТОРА ЈЗУ „ДОМ ЗДРАВЉАБРАТУНАЦ
 9. ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ И ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈЗУ „ДОМ ЗДРАВЉАБРАТУНАЦ
 10. ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О ПОТВРЂИВАЊУ ИМЕНОВАЊА КОМИСИЈЕ ЗАПРИМОПРЕДАЈУ ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА У ЈЗУ „ДОМ ЗДРАВЉА“ БРАТУНАЦ
 11. ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈУ „ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА“ БРАТУНАЦ
 12. ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ ОИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗАСПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈУ „ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА“ БРАТУНАЦ
 13. ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ НАЦРТА ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА НАСЕЉЕНОГ МЈЕСТА БРАТУНАЦ НА ЛОКАЛИТЕТУ К.Ч.БР 2599 У КО БРАТУНАЦ
 14. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА