24. РЕДОВНА СЈЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ

Аутор Секретар Скупштине дана .

НАЈАВА 24. РЕДОВНЕ СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ

24. РЕДОВНА СЈЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ

заказан је за дан 25.02.2020. године (уторак)

са почетком у 10,00 часова, у скупштинској сали у згради Дома културе у Братунцу

За сједницу је предложен следећи

Д Н Е В Н И   Р Е Д:   

 1. УСВАЈАЊЕ ИЗВОДА ИЗ ЗАПИСНИКА СА ДВАДЕСЕТ ТРЕЋЕ РЕДОВНЕ СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ
 2. ИНФОРМАЦИЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ СКУПШТИНСКИХ ЗАКЉУЧАКА СА ПРЕТХОДНЕ СЈЕДНИЦЕ СО-е
 3. ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ ЗА 2019. ГОДИНУ
 4. ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ ЗА 2019. ГОДИНУ
 5. ПРОГРАМ РАДА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ ЗА 2020. ГОДИНУ
 6. ПЛАН РАДА НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2020. ДО 31.12.2020. ГОДИНЕ
 7. ПЛАН КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ ЗА 2020. ГОДИНУ
 8. ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ КРЕДИТНОМ ЗАДУЖЕЊУ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ ЗА КАПИТАЛНЕ ПРОЈЕКТЕ
 9. ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПОНИШТЕЊУ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ БРАТУНАЦ
 10. ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ БРАТУНАЦ
 11. ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОПШТИНСКИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ
 12. ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ О КУПОВИНИ ЗЕМЉИШТА ЗА ПОТРЕБЕ УРЕЂЕЊА КОРИТА РИЈЕКЕ КРИЖЕВИЦЕ
 13. ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ О КУПОВИНИ ЗЕМЉИШТА ЗА ПОТРЕБЕ УРЕЂЕЊА КОРИТА РИЈЕКЕ КРИЖЕВИЦЕ
 14. ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРЕНОСУ ПРАВА НА НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА ИЗГРАДЊУ ИНДУВИДУАЛНОГ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА
 15. ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРИЈЕШЕЊУ ВД ДИРЕКТОРА ДОО „МАЛИНА – БРАТУНАЦ“
 16. ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ДОО „МАЛИНА – БРАТУНАЦ“
 17. ПРОГРАМ САНАЦИЈЕ И ОДРЖАВЊА ЛОКЛАНИХ ПУТЕВА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ
 18. ПРОГРАМ ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМУНАЛНЕ ПОТРОШЊЕ ЗА 2020. ГОДИНУ
 19. ПРОГРАМ УРЕЂЕЊА ГРАДСКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ЗА 2020. ГОДИНУ
 20. ИНФОРМЦАЦИЈА О СТАЊУ КРИМИНАЛИТЕТА ЈАВНОГ РЕДА И МИРА И БЕЗБЈЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01 ДО 30.11.2019. ГОДИНЕ
 21. ИНФОРМАЦИЈА О РАДУ ПРАВОБРАНИЛАШТВА РС - СЈЕДИШТЕ ЗАМЈЕНИКА ВЛАСЕНИЦА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01 ДО 31.12.2019. ГОДИНЕ
 22. ИНФОРМАЦИЈА О ПРОВЕДЕНОМ ПОСТУПКУ ПО ОДЛУЦИ О  НАЧИНУ И УСЛОВИМА ПРОДАЈЕ ГРАДСКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ЗА ИЗГРАДЊУ СТАМБЕНО – ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА У БРАТУНЦУ
 23. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА

 

ПОТПИСАНИ УГОВОРИ О НАБАВЦИ 27 МОТОКУЛТИВАТОРА

Аутор Оља Чучић дана .

Predstavnici opstine i Kritasa ugovori

  Представници општине Братунац и организације „Каритас“ потписали су данас уговоре о додјели  27мотокултиватора за локалне пољопривреднике који се баве пластеничком производњом. Овај пројекат вриједности 26.325 КМ заједнички су финансирали Oпштина, „Каритас“ и пољопривредни произвођачи, који су испунили услове јавног позива.

-Циљ нам је да се пластеничка производња прошири у породични бизнис, од којег се може живјети. Ово је један од неколико пројеката који смо реализовали уз подршку „Каритаса“у последње двије године, изјавио је начелник  Недељко Млађеновић који је присуствовао потписивању уговора.

Korisnici projekta motokultivatori

Савјетник за повртларску производњу у „Каритасу“ Елведин Алић најавио је да ће  мотокултиватори бити испоручени почетком марта.

Он је рекао да су општина и „Каритас“ обезбиједили по 35 одсто а преостали износ корисници  пројекта. 

ПРЕЛИМИНАРНЕ РАНГ ЛИСТЕ ЗА СТИПЕНДИСТЕ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ

Аутор Оља Чучић дана .

На Конкурс за додјелу студентских стипендија у академској 2019/20 години који је био отворен од 8.јануара до 7.фебруара 2020.године, пристигло је  156 захтјева,с тим да је 150 захтјева испуњавало услове Конкурса.

Од тог броја 27 захтјева су се односила на захтјеве студената који су конкурисали за стипендију на основу просјека оцјена, 54 студента је конкурисало за стипендирање прве године, док je 69 студената конкурисалo за стипендије у категорији за студенте слабог материјалног стања, односно студенте без родитеља и дјецу инвалида.

Право приговора на Прелиминарну листу Начелнику Општине Братунац имају сви подносиоци пријава у року од 8 ( осам ) дана од дана објављивања резултата.

Уколико се у међувремену утврди да је неко од студената корисник Републичке или друге стипендије или студентског кредита, биће скинут са листе.

Прелиминарна ранг листа за студенте прве године 2019/20

Прелиминарна ранг листа за студенте на основу просјека 2019/20

Прелиминарна ранг листа на основу материјалног стања 2019/20

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА РАСПОДЈЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СПОРТ

Аутор Оља Чучић дана .

Број:02/1-30 -12 /20

Датум:03.02.2020.г.

   На основу члана 9.Правилника о расподјели средстава за спорт и физичку културу за 2020.годину,Одјељење за привреду и друштвене дјелатности,расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

за расподјелу средстава за спорт

       Буџетом општине Братунац за 2020.годину, објављен у „Службеном гласнику Општине Братунац“ бр.7/19,на позицији ГРАНТОВИ НЕПРОФИТНИМ СУБЈЕКТИМА У ЗЕМЉИ,предвиђен је износ од 350.000 КМ – за средства за спорт.

     Укупан износ средстава за расподјелу спортским колективима је 88.8% ( редовна средства ) износе 310.800,00 КМ ,док ће резерва износити 11,2% или     39.200,00 КМ.

   Позивају се сви регистровани спортски колективи са подручја општине Братунац да аплицирају на поменута средства.

   Право на расподјелу средстава из буџета општине, позиције – средства за спорт ( спортски савез ) имају:

-      Спортски клубови ( лигашког и турнирског типа такмичења ),

-      Спортови промотивног карактера

Критерији за додјелу средстава

 

Општи критеријуми:

-      Рјешење о регистрацији организације или клуба,

-      Извјештај корисника о утрошку средстава добијених за претходну годину,

-      Годишњи програм рада,

-      Финансијски план рада за наредну годину,

-      Спортски биланс успјеха клуба у претходној години

Посебни критеријуми:

     1.Припадност приоритетној грани спорта,

     2. Степен – ранг такмичења,

     3. Традиција клуба и постигнути резултати,

     4. Степен заступљености женске популације,

     5. Учешће клуба на званичним међународним такмичењима,

     6. Стручни рад са млађим селекцијама, постигнути резултати и

         број чланова активних спортиста,

     7. Масовност гране спорта и број клубова у лиги гдје се такмичи,

     8. Благовремено достављање програма рада и финансијских

         планова и извјештаја

   Јавни позив остаје отворен до 18.02.2020.г.

   Апликације се предају у шалтер сали са назнаком „ Јавни позив за расподјелу средстава за спорт “, начелнику одјељења за привреду и друштвене дјелатности.

                                                                           НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА ЗА

                                                                                            ПРИВРЕДУ И ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ

                                                                                                              Мр.сци. Шевко Карић  с.р.

ДОО „ МАЛИНА- БРАТУНАЦ“ Албум

1
2
3
4
5
6
7
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
Komunalci-oprema_3
logoMalina
OBRADA_ZEMLJISTA
OBRADA_ZEMLJISTA_2
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Пријатељи Сребренице"Ритам регије"

Пријатељи Сребренице"Видео журнал"

Слава ОпштинеНедељко Млађеновић

Уредници