СДКПД "СВЕТИ ВАСИЛИЈЕ ВЕЛИКИ " ПРОСЛАВИО СЛАВУ

Аутор Оља Чучић дана .

Hor Izvornik

Српско добротворно и културно-просвјетно друштво „Свети Василије Велики“прославило је јуче славу овог друштва, које је формирано у Братунцу 2008.године. Свечано обиљежавање почело је Духовном академијом,након које је у Светосавском дому, у присуству чланова друштва и гостију, одржана годишња Скупштина и обављено ломљење славског колача.

SDKPD kolac

folklor sv vasilije

У пригодном програму, који је почео бесједом о Светом Василију Великом скеланског свештеника Срђана Лаловића, наступили су хор „Изворник“из Зворника и  хор Светосавске омладинске заједнице „Светосавац“ из Братунца те чланови братуначког културно-умјетничког друштва „Мост.

Протојереј ставрофор Душан Спасојевић, који је предсједник  друштва, истакао је да се СДКПД Свети Василије Велики“ већ 12 година бави хуманитарним радом и организује бројне активности на очувању традиције и културе српског народа. Он је рекао да је друштво и ове године обезбиједило печенице за сиромашне породице у Братунцу и Сребреници.

Такође је нагласио да су све досадашње хумане акције овог друштва подржали општина Братунац и начелник Недељко Млађеновић, те локални привредници.

У БРАТУНЦУ ПРОСЛАВЉЕН ДАН РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Аутор Оља Чучић дана .

Kravica izlozba

Izlozba u Kravici

У Братунцу је свечано обиљежен 9.јануар – Дан Републике Српске. У организацији Општинске борачке организације, а уз покровитељство Општине,  у четвртак је одржан турнир у малом фудбалу, на којем је учествовало десет екипа, а увече на Тргу Милоша Обилића организовано је дружење уз музику, кувано вино и ватромет.

Свечаном обиљежавању Дана Републике претходила је изложба цртежа академског сликара Срђана Шаровића из Новог Сада, која је отворена 8.јануара у Парохијском дому цркве Светих апостола Петра и Павла у Кравици под називом „Таоци – Божић у Подрињу“.

Шаровић је представио нови циклус радова у коме на својеврстан начин објашњава скривене слојеве проживљеног у овом дијелу Подриња у последењем рату.

Dan Republike trg

КОНКУРС ЗА ДОДЈЕЛУ СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА ЗА ШКОЛСКУ 2019/20 ГОДИНУ

Аутор Оља Чучић дана .

       На основу члана 3. Правилника о стипендирању студената број 02-020-26  /20, од 08.01.2020.године, Начелник општине Братунац расписује

К О Н К У Р С

ЗА ДОДЈЕЛУ СТИПЕНДИЈА СТУДЕНТИМА У ШКОЛСКОЈ 2019/2020.ГОД.

                                                              1.

       У школској 2019/20 Општина Братунац ће стипендирати 100 редовних студената првог циклуса државних факултета,као и Ученике генерације средњих школа.

         Средства која су одобрена у буџету Општине Братунац за 2020.годину распоредиће се на :

 • Ученици генерације средњих школа и ученици са просјечном оцјеном 5,00 током средњошколског образовања
 • 15 стипендија студентима прве године
 • 15 стипендија студентима на основу просјека оцјена током студирања ( просјек изнад 8,00 )
 • 70 стипендија студентима чији су родитељи слабог материјалног стања, студентима без родитеља и студентима – дјеци инвалида од прве до четврте категорије

Стипендије се додјељују за школску 2019/20 годину и исплаћиваће се у 8 (осам ) једнаких мјесечних рата.

У случају да се за одређене категорије стипендиста не пријави довољан број кандидата,Комисија ће преостали дио средстава преусмјерити на неке од других категорија стипендиста.

2.

       Висина стипендије за студенте свих година студија износи 100,00 КМ.

3.

       Конкурс је отворен од 08.01.2020. год. до 07.02.2020 .године.

4.

Право пријаве на Конкурс за додјелу стипендија имају редовни студенти који испуњавају сљедеће услове:

 • да имају пребивалиште на подручју општине Братунац
 • да су у статусу редовног студента првог циклуса државног факултета
 • да нису у статусу апсолвента
 • да нису обнављали годину студија за коју подносе захтјев
 • да не примају стипендију од другог даваоца или студентски кредит
 • да нису старији од 26 година

Стипендија се може додјелити за највише два студената из истог породичног домаћинства.

 

                                                                            5.

Пријаве на Конкурс за додјелу стипендије подносе се искључиво на посебном обрасцу који се може преузети у Шалтер сали општине Братунац,у улици Трг Милоша Обилића бб .

Кандидати су обавезни да у обрасцу захтјева попуне за коју категорију се кандидују, односно:

       - студенти прве године

-   студенти на основу просјека оцјена током студирања

- студенти чији су родитељи слабог материјалног стања, студенти без родитеља, и студенти-дјеца инвалида од прве до четврте категорије

1.Уз захтјев за додјелу стипендије студенти ПРВЕ ГОДИНЕ су дужни приложити:

1.Увјерење факултета о статусу редовног студента

2.Фотокопију прве стране индекса

3.Фотокопије свједочанстава свих разреда средње школе

4.Изјаву о заједничком домаћинству ( шалтер сала )

5.Потврда о висини плате у последња 3 мјесеца за све запослене чланове домаћинства,овјерену фотокопију последњег одреска пензије, потврда о незапослености родитеља или потврда о примању социјалне помоћи,

6.За студенте без родитеља и студенте чији су родитељи инвалиди од прве до четврте категорије,неопходна Увјерења

7.Потврда ЦИПС-а о пребивалишту на подручју општине Братунац или овјерене фотокопије ЛК ( за подносиоца захтјева и једног родитеља )

8.Фотокопија картице текућег рачуна подносиоца захтјева ( уколико га студент посједује )

9.Ученици генерације подносе доказ да су ученици генерације,као и документа под тачком 1. 2.3. 7. и 8.

                    

2. Уз захтјев за додјелу стипендије на основу просјека оцјена ( просјек изнад 8,0 ) током студирања, студенти су дужни приложити:

1. Потврду о статусу редовног студента одређене године студија;

2.Увјерење о свим положеним испитима за све претходне године ( оцјена за сваки предмет),са изведеном просјечном оцјеном током студирања

3.Фотокопију прве стране индекса и свих страница са списком предмета и овјерених семестара   (овјерити)

4.Потврда ЦИПС-а о пребивалишту на подручју општине Братунац или овјерене фотокопије ЛК ( за подносиоца захтјева и једног родитеља )

5.Фотокопија картице текућег рачуна подносиоца захтјева ( уколико га студент посједује )

3. Уз захтјев за додјелу стипендије студенти чији су родитељи слабог материјалног стања,студенти без родитеља и студенти-дјеца инвалида од прве до четврте категорије, дужни су приложити:

1.Потврду о статусу редовног студента одређене године студија;

2.Увјерење о свим положеним испитима за све претходне године ( оцјена за сваки предмет),са изведеном просјечном оцјеном током студирања

 1. Фотокопију прве стране индекса и свих страница са списком предмета и овјерених семестара       (овјерити
 2. Изјаву о заједничком домаћинству (Шалтер сала )
 3. Потврда о висини плате у последња 3 мјесеца за све запослене чланове домаћинства,овјерену фотокопију последњег одреска пензије, потврда о незапослености родитеља или потврда о примању социјалне помоћи,
 4. За студенте без родитеља и студенте чији су родитељи инвалиди од I – IV категорије, неопходна Увјерења

7.   Потврде ЦИПС-а о пребивалишту на подручју општине Братунац   или овјерене фотокопије ЛК ( за подносиоца захтјева и једног родитеља)

8. фотокопија картице текућег рачуна ( уколико га студент посједује )

                                                                                             6.

     Критерији за додјељивање стипендија студентима у школској 2019/20 години су:

-          да су редовни студенти првог циклуса државних факултета и да нису обнављали годину за коју подносе захтјев за додјелу стипендије

-          Према успјеху свих разреда средње школе, просјечна оцјена успјеха множи се са коефицијентом 3,5 за студенте прве године

-          За студенте виших година, просјечна оцјена из претходних година студија се множи са коефицијентом 2. Пренешени испити из предходних година ће се рачунати у просјеку оцјена,као оцјена 5.

-          За сваку завршену годину студија 0,5 бодова

       -     за студенте без оба родитеља   5 бодова

-     за студенте без једног родитеља 3 бода

-     за студенте чији су родитељи инвалиди од I – IV категорије   2 бодa

-           за мјесечна примања по члану домаћинства:

   до  150 КМ                           7 бодова

              до   200 КМ                          5 бодова

   до   250 КМ                           3 бода

-          за студенте дефицитарних занимања : 2 бода

Природно математички – одсјек математика и физика

Архитектонско-грађевински факултет – архитектура,грађевина и геодезија

Машински факултет

Електротехнички факултет – рачунарство,информатика и др.

Медицински факултет

Стоматолошки факултет

Фармацеутски факултет

Факултет ветеринарске медицине

Рударско геолошки факултет

             Пријаве на Конкурс са приложеном документацијом подносе се у Шалтер сали општине Братунац , са назнаком за Комисију за додјелу студентских стипендија или на адресу Општина Братунац, улица Трг Милоша Обилића бб.

Рок за подношење пријава је 30 ( тридесет) дана од дана објављивања Конкурса.

Све додатне информације заинтересовани могу добити у Одсјеку друштвених дјелатности ,     канцеларија бр. 23  и на web страници Општине Братунац www.opstinabratunac.com

Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће узети у разматрање.

РЕПУБЛИКА СРПСКА                                                                   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

ОПШТИНА БРАТУНАЦ

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                               Недељко Млађеновић,дипл.инг.маш. с.р.

Број: 02-020- 26 -1 /20                                                     

Братунац, 08.01.2020 .год.

У БРАТУНАЧКИМ ЦРКВАМА ОРГАНИЗОВАНО ТРАДИЦИОНАЛНО ЛОМЉЕЊЕ ЧЕСНИЦЕ

Аутор Оља Чучић дана .

JANUAR CESNICA

Традиционално ломљење чеснице организовано је и ове године на Божић ујутру у братуначкој цркви Успења Пресвете Богородице, те православним храмовима у Кравици, Полому, Бјеловцу, Факовићима и Жлијепцу.

Покровитељ ових божићних свечаности је општина Братунац, која је обезбиједила новчане награде у износу 100КМ за најсрећније вјернике који су нашли новчић у комаду чеснице.

Начелник општине Недељко Млађеновић поручио је да је ломљење чеснице у мјесним црквама  један од доприноса  Општине у очувању традиције српског народа и богатих православних обичаја.

Божићне чеснице је и ове године припремила локална пекара „Бунарџија“.

ДОО „ МАЛИНА- БРАТУНАЦ“ Албум

1
2
3
4
5
6
7
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
Komunalci-oprema_3
logoMalina
OBRADA_ZEMLJISTA
OBRADA_ZEMLJISTA_2
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Пријатељи Сребренице"Ритам регије"

Пријатељи Сребренице"Видео журнал"

Слава ОпштинеНедељко Млађеновић

Уредници