Позив за достављање понуда у Пројекту развоја наводњавања

Аутор Rada Veselinovic дана .

 
Позив за достављање понуда
 
 
Пројекат:              Пројекат развоја наводњавања (IDP)
Број кредита:       IDA 50980
Назив Уговора:    Набавка опреме за огледно поље за испитиванје типова наводњавања јагодастог и бобичастогвоћа                               за потребе Општине Братунац – д.о.о. Малина
Број Уговора:      BA-IDP-IDA 50980-NCB-BL-G-19-051
 
1.Република Српска/Босна и Херцеговина је примила кредит од стране Свјетске банке а за реализацију Пројектаразвоја наводњавања и намјерава да дио средстава искористи за плаћање по Уговору за испоруку опреме заогледно поље за испитиванје типова наводњавања јагодастог и бобичастог воћа за потребе ОпштинеБратунац – д.о.о. Малина:
 
                    • ЛОТ 1 – Мијерни инструменти
                    • ЛОТ 2 – Елементи система за наводњавање
 
2. Јединица за координацију пољопривредних пројеката (APCU), при Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске, позива подобне понуђаче да доставе затворене понуде за испоруку испоруку опреме за огледно поље за испитиванје типова наводњавања јагодастог и бобичастог воћа за потребе Општине Братунац – д.о.о. Малина.
 
3. Процедура надметања ће бити проведена путем националног надметања (NCB) као што је наведено у Водичу Свјетске банке: Procurement of Goods, Works and Non/Consulting services under IBRD loans and IDA Credits&Grants, издање Јануар 2011. године („Водич за набавке“), и отворена је за све понуђаче као што је то одређено у Водичу за набавке. Поред тога, молимо Вас да обратите пажњу на параграф 1.6 и 1.7 који унапред одређује политику Свјетске банке о сукобу интереса.
 
4. Заинтересовани подобни понуђачи могу добити додатне информације у Јединици за координацију пољопривредних пројеката као и прегледати понудбену документацију током радног времена (8.00-16.00 часова) на доље наведеној адреси.
 
5. Комплетна понудбена документација, на једном од службених језика у Републици Српској/Босни и Херцеговини, може бити откупљена од стране заинтересованих понуђача након достављања писмене пријаве на доље наведену адресу и након уплате неповратног износа од КМ 30,00. Плаћање овог износа ће бити извршено безготовински на рачун број:
555-10000088134-85
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ РЕПУБЛИКЕ
ЈЕДИНИЦА ЗА КООРДИНАЦИЈУ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОЈЕКАТА
Са назнаком: тендер IDP-051
 
6. Понуде морају бити достављене на доље наведену адресу најкасније до 03.10.2019. године, до 11:00 часова.
Достављање понуда електронским путем неће бити дозвољено. Закашњеле понуде ће бити одбачене. Понуде ће бити јавно отворене у присуству овлаштених представника понуђача и било кога ко одлучи да присуствује отварању понуда а на доље наведеној адреси дана 03.10.2019. године, у 11:15 часова.
 
7. Уз све понуде мора бити достављена Изјава о озбиљности понуде
 
8. Адреса је:
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске / Јединица за координацију пољопривредних пројеката (APCU)
Административни центар Владе Републике Српске
Трг Републике Српске 1, ламела А, 8. спрат, канцеларија 18
78000 Бања Лука, Република Српска, Босна и Херцеговина
Стеван Раонић
Телефон: +387 (0)51 338 362
                 +387 (0)51 338 736
Факс:        +387 (0)51 338 857
e-mail:       Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
 

21. РЕДОВНА СЈЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ

Аутор Секретар Скупштине дана .

НАЈАВА 21. РЕДОВНЕ СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ

21. РЕДОВНА СЈЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ

заказана је за дан 23.09.2019. године (понедељак)

са почетком у 10,00 часова, у скупштинској сали у згради Дома културе у Братунцу

За сједницу је предложен следећи

Д Н Е В Н И   Р Е Д:

 1. УСВАЈАЊЕ ИЗВОДА ИЗ ЗАПИСНИКА СА ДВАДЕСЕТЕ РЕДОВНЕ СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ
 2. ИНФОРМАЦИЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ СКУПШТИНСКИХ ЗАКЉУЧАКА СА ПРЕТХОДНЕ СЈЕДНИЦЕ СО-е
 3. ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДОДЈЕЛИ ПРИЗНАЊА И НАГРАДА ОПШТИНЕ БРТАУНАЦ
 4. ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА НАСЕЉЕНОГ МЈЕСТА БРАТУНАЦ
 5. ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОСНОВАНОСТИ УТВРЂИВАЊА ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА РАДИ ПРОВОЂЕЊА ПОСТУПКА ЕКСПРОПРИЈАЦИЈЕ У СВРХУ УРЕЂЕЊА РИЈЕЧНОГ КОРИТА РИЈЕКЕ КРАВИЦЕ СА ПРИТОКАМА БАЊАНСКА И ЗОНИЋА РИЈЕКА РАДИ ЗАШТИТЕ ОД ПОПОЛАВА
 6. ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПОНИШТЕЊУ ОДЛУКЕ О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ БРАТУНАЦ
 7. ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПОНИШТЕЊУ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ БРАТУНАЦ
 8. ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ ЧЛАНА ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ
 9. ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ КОНКУРСНЕ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ ЧЛАНА ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ
 10. ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРИХВАТАЊУ ПРИЈЕДЛОГА ЗА КОМПЕНЗАЦИЈУ ПО ОСНОВУ ДУГА НАСТАЛОГ ПО СПОРАЗУМУ О СУФИНАНСИРАЊУ ПРОЈЕКАТА ХИТНИХ МЈЕРА ОПОРАВКА ОД ПОПЛАВА
 11. ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ ДОО „МАЛИНА“ БРАТУНАЦ ЗА 2018. ГОДИНУ
 12. ИЗВЈЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 30.06.2019. ГОДИНЕ
 13. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА

ПОТПИСАНИ УГОВОРИ СА ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА У ОКВИРУ ReLOaD ПРОЈЕКТА

Аутор Rada Veselinovic дана .

 
RELOAD ugovori
 
Представници општине Братунац и Развојног програма Уједињених нација (УНДП)  потписали су јуче уговоре са представницима четири организације цивилног друштва(ОЦД)/невладине организације(НВО), чији су пројектни приједлози одабрани за финансирање у оквиру  Јавног позива организацијама цивилног друштва и проведеног поступка оцјене пројектних приједлога.
 
Средства за реализацију ова четири  пројеката у укупном износу  око 120.000 КМ обезбијеђена су у оквиру ReLOaD пројекта, који финансира Европска унија а имплементира Развојни програм Уједињених нација (UNDP).
Од ових средстава финансираће се пројекти:
 
1. „Промоција карате спорта и здравог живота“ -  пројекат Спортског  удружења  карате клуб "Želja ipon" Братунац  
2. Be in Charge! - Ти одлучујеш –  пројекат Удружења  "Пријатељи Сребренице“ 
3. „Унапређење пољопривредне производње и руралног развоја кроз савремену технологију производње малине у органском поступку“ -  пројекат Удружења жена "Подриње 1" Скелани 
4. „Изабери спорт, а не зависност“- пројекат Удружење родитеља хендикепиране дјеце и  омладине "Лептир"
 
 Пројект РеЛОаД подржава локалне самоуправе да развију транспарентне механизме финансирања за организације цивилног друштва, како би се боље упознали са потребама грађана, а организације цивилног друштва служе као партнери локалним самоуправама и подржавају их у рјешавању потреба локалне заједнице. 20,000 грађана у БиХ ће имати користи од преко 80 пројеката цивилног друштва, које ће се имплементирати у оквиру РеЛОаД пројекта, током трогодишњег периода 2017-2020.
 
 

ЈАВНИ ПОЗИВ За предају захтјева за заснивање 10 засада малине са системом за наводњавање на површини од по 1 дунум

Аутор Rada Veselinovic дана .

Број: 02-020-205/19

Датум: 18.09.2019.год.

 

На основу стратешких циљева утврђених у Стратегији развоја општине Братунац за период 2017.-2022.год. који се односе на подстицаје за пољопривредну производњу и на основу споразума између Општине Братунац, УНДПа (Регионални програм локалне демократије на Западном Балкану-реЛОаД) и удружења жена „Подриње1“ Скелани осигурана су средства за спровођење пројекта „Унапријеђење пољопривредне производње и руралног развоја кроз савремену технологију производње малине у органском поступку“, у циљу повећања производње малине на подручју општине Братунац, те на основу члана 67. Статута општине Братунац ( „Службени Гласник општине Братунац“, бр.10/2017 ) Начелник општине Братунац  расписује:
 
ЈАВНИ ПОЗИВ
 
За предају захтјева за заснивање 10 засада малине са системом за наводњавање на површини од по 1 дунум 
 
 
I     ПРАВО УЧЕШЋА
 
Право на учешће у Пројекту имају незапослене особе, првенствено млади и жене са подручја општине Братунац који посједују властито пољопривредно земљиште или њихови ужи чланови породице као и земљиште уступљено на кориштење или у закуп са могућношћу наводњавања. 
 
II    УСЛОВИ ЗА ДОДЈЕЛУ САДНИЦА И СИСТЕМА ЗА НАВОДЊАВАЊЕ
 
                Подносилац захтјева треба да испуњава следеће услове:
                1. Да је незапослена особа или особа са минималним примањима;
                2. Да је уписан у Регистар пољопривредних газдинстава у општини Братунац или ће покренути поступак уписа, а што ће потврдити овјереном изјавом да ће се уписати у Регистар пољопртивредних газдинстава; 
                3. Да је подносилац захтјева или члан уже породице власник или посједник пољопривредног земљишта погодног за производњу малине са лако приступачном водом за наводњавање;
                4. Да обавезно присуствује едукацији из области производње малине која ће бити организована у склопу активности овог пројекта;
 
Пројекат“„Унапријеђење пољопривредне производње и руралног развоја кроз савремену технологију производње малине у органском поступку“ реализује  се у оквиру Регионалног програма локалне демократије на Западном Балкану које финансира Европска Унија (ЕУ) а имплементира Развојни програм Уједињених народа (УНДП).
 

III КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЈЕЛУ САДНИЦА МАЛИНЕ И СИСТЕМА ЗА НАВОДЊАВАЊЕ

Критеријуми за бодовање подносиоца захтјева

а) погодност властитог земљишта за производњу малине и могућност наводњавања

(утврђује Комисија за додјелу садница малине на лицу мјеста) 1-3 бодa,

-   слаби услови (велики нагиб, неприступачна вода за наводњавање ) 1 бод

-   добри услови (релативно велики нагиб, лоше приступачна вода за наводњавање) 2 бода,

-   jakо добри услови (благи нагиб, лако приступачна вода за наводњавање) 3 бода. 

Кандидати код којих се на терену утврди да не посједују пољопривредно земљиште погодно за производњу малине или немају могућност за наводњавање неће се бодовати, те се њихове пријаве неће узети у разматрање.

b) додатни бодови по основу припадности једној од доле наведених категорија:

Подносилац захтјева незапослен ( вријеме проведено на бироу за запошљавање ), od 1-4 бодa,                                            

- од 0-3 год.                            1 бод,

- од 3-6 год.                            2 бода,

- од 6-10 год.                          3 бода,

- више од 10 год.                   4 бода,

- за сваког пунољетног незапосленог члана породице, који се налази на евиденцији незапослених особа Бироа за запошљавање добија се по 1 бод.

-  за сваког издржаваног члана породице (незапослене особекоје се не налазе на евиденцији незапослених особа на Бироу за запошљавање – домаћице, дјеца, ученици и сл.) за сваког издржаваног члана породице – 1 бод.

 • Младе особе животне доби до 35 година – 5 бодова;
 • Ако је подносилац захтјева самохрани родитељ – 2 бода;
 • Социјални аспект – нема примања – 7 бодова;
 • Социјални аспект – минимална примања по члану до 100,00 КМ – 6 бодова;
 • Социјални аспект – минимална примања по члану до 200,00 KM -5 бодова;
 • Социјални аспект – минимална примања по члану до 250,00 KM - 4 бода,
 • Социјални аспект – минимална примања по члану до 300,00 KM - 3 бодa,
 • Социјални аспект – стање на терену 0-4 бода;

Када кандидати при бодовању имају усти број бодова, предност ће имати кандидати који имају статус младе особе и жене.

IV ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 1. Образац за пријаву на Јавни позив;
 2. Koпија личне карте;
 3. Овјерена кућна листа;
 4. Доказ о незапослености кандидата издат од Бироа за запошљавање;
 5. Доказ о незапослености свих пунољетних чланова породице издат од Бироа за запошљавање или неки други доказ о незапослености (копија здравствене књижице),
 6. Потврда о висини примања запослених чланова домаћинства;
 7. Власништво или посјед над парцелом која се намјерава користити за подизање засада малине (копија ЗК изваадка или посједовног листа, као и уговор о закупу/кориштењу);

 

 ПРОЦЕДУРА ОДАБИРА КОРИСНИКА

Комисију за одабир корисника за додјелу садница малине и система за наводњавање чине два представника општине и представник имплементатора пројекта УЖ „Подриње 1“.

Задатак комисије је:

 • Преглед приспјелих пријава, провјера уписа у РПГ у надлежној служби, евидентирање кандидата који испуњавају услове из Јавног позива, обављање увиђаја на лицу мјеста, сачињавање листе крајњих корисника на основу утврђених критеријума за бодовање, те достављање исте Начелнику општине и УНДП-у.

Сагласност на предложену ранг листу кандидата даје Општина Братунац и УНДП.

Ранг листа одабраних кандидата ће бити објављена на огласној табли Општине Братунац и службеној веб страници Општине Братунац.

 

НАПОМЕНА:

Кандидати који остваре право на додјелу садног материјала и система за наводњавање обавезни су присуствовати едукацији која ће бити организована у склопу активности пројекта.

Обрасци захтјева за пријаву могу се преузети Одјељењу за привреду и друштвене дјелатности Општине Братунац и заједно са документацијом предти у затвореној коверти такође у Одјељење за привреду и друштвене дјелатности са назнаком „За Јавни позив за додјелу садница малине“, а рок за подношење захтјева је 15 дана ( до 02.10.2019.год.) од дана објављивања Јавног позива.

Све додатне информације могу се добити у Одјељењу за привреду и друштвене дјелатности Општине Братунац, или на број телефона 056/420-370 сваким радним даном од 10.00-14.00 часова.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узети у разматрање.

                                                                                               

                                                                                                                                     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

                                                                                                                             Недељко Млађеновић,дипл.инж.маш.

УРУЧЕНА ПОМОЋ ЗА 11 ПОРОДИЦА НЕСТАЛИХ И ПОГИНУЛИХ ЛИЦА

Аутор Рада Веселиновић дана .

Bratunac pomoć

Предсједница братуначке Организације породица заробљених и погинулих бораца и несталих цивила Радојка Филиповић уручила је данас  помоћ у роби и новцу за 11 чланова ове организације. Помоћ је уручена у канцеларији Организације, гдје је уприличен  пријем за те породице поводом обиљежавања 15.септембра – Дана несталих и погинулих РС.
 
„Помоћ смо  од почетка рада наше организације 2007.године обезбиједили за 307 породица. Ову хуману акцију, осим обиљежавања 15.септембра,  организујемо у сусрет  божићним и васкршњим празницима“  рекла је Филиповићева.
 
Средства за ту намјену се, према њеним ријечима, обезбјеђују из Хуманитарног фонда, за који чланови ове организације добровољно издвајају по једну марку од инвалиднине.
 
„Из тог фонда током године издвајамо и средства за наше болесне чланове, које посјећујемо“, рекла је Филиповићева.
 
Bratunac pomoć 1
 

ДОО „ МАЛИНА- БРАТУНАЦ“ Албум

1
2
3
4
5
6
7
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
Komunalci-oprema_3
logoMalina
OBRADA_ZEMLJISTA
OBRADA_ZEMLJISTA_2
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Пријатељи Сребренице"Ритам регије"

Пријатељи Сребренице"Видео журнал"

Слава ОпштинеНедељко Млађеновић

Уредници