ХУМАНИТАРНА ПОМОЋ ПРО БУДУЋНОСТ ПРОЈЕКТА

Аутор Оља Чучић дана .

IMG 20201026 104920

У оквиру пројекта ПРО БУДУЋНОСТ   ( Повјерење - Разумјевање - Одговорност за Будућност ) које имплементирају CRS I Caritas уз финансијску подршку УСАИД-а. данас је Општини Братунац испоручено 30 пакета са храном и хигијенским намирницама за најугроженије категорије становништа.CARITAS

ПОДЈЕЛА МАСКИ И ДЕЗИНФЕКЦИОНИХ СРЕДСТАВА

Аутор Оља Чучић дана .

z1

УЖ Природа, уз подршку Општине Братунац  је почела са дистрибуцијом заштитиних и дезинфекционих средства за угрожене категорије становника општине Братунац кроз пројекат “Солидарност у превенцији ЦОВИД-а 19” у оквиру Регионалног програма локалне демократиje наЗападном Балкану– РеЛОаД, који имплементира Развојни програм Уједињених нација (УНДП) уз финансирање и подршку Еуропскеуније (ЕУ).

Заштитна и дезинфекциона средства ће бити подјељена за  1400 становника општине из слиједећих категорија:

- пензионери и људи старији од 65 година – 500  корисника/ца

- жене старије и средње доби које живе у  приградским и сеоским срединама- 500 корисница

- породице са троје или више дјеце и породице особа са потешкоћама у развоју – 200 корисника/ца

- породице (жене) у ризику од насиља у породици – 100 корисница

- особе које имају хронична обољења или се лијече од онколошких обољења- 100 корисника/ца

Ова подјела се врши у сарадњи са Удружењем пензионера, невладиним организацијама чији су корисници из наведених категорија, Центром за социјални рад и другим релевантним организацијама и институцијама. Уз подјелу ових средства се врши и дистрибуција летака који садрже упутства за самозаштиту и заштиту становништва, те плакате са истим садржајем.

Такође, биће извршена подјела заштитних и дезинфекционих средстава по мјесним заједницама у сарадњи са предсједницима мјесних заједница.

Осим ове дистрибуције,  у оквиру пројекта се пружа психосоцијална подршка људима којима је она потребна и који пате од различитих облика психичких проблема који су везани за стања изолације, стање неизвјесности  изазване пандемијом. Подршка се састоји у групним и индивидуалним терапијама које пружа стучна сарадница УЖ Природе и до сада је око 60 људи прошло ове терапије.

Контактинформације :

Жељана Пјевалица, УЖ Природа,

056 410 662

065 414 801

НАРЕДБА о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (COVID-19) на подручју општине Братунац

Аутор Рада Веселиновић дана .

Број: 02-020-153-18/20
Дана, 22.10.2020.год
 
На основу члана 22.Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама („Службени Гласник Републике Српске“ бр.121/12 и 46/17), члана 43. Закона о заштити становништва од заразних болести („Службени Гласник Републике Српске“ бр.90/17), члана 59. и 82. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске„, број: 97/16 и 36/19), чл.67. Статута општине Братунац ( Службени Гласник општине Братунац бр.10/2017), те на основу Одлуке о проглашењу ванредне ситуације за територију Републике Српске (“Службени Гласник РС“ бр.25/20), на основу тачке 14. Закључка Републичког штаба бр.59-1/20 од 20.10.2020.године и Одлуке штаба за ванредне ситуације Братунац од 22.10.2020.године, Начелник општине доноси:
 
Н  А  Р  Е  Д  Б  У
о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона
(COVID-19) на подручју општине Братунац
 
Члан 1.
 
1) У циљу спречавања ширења корона вируса SARS-COV-2 и COVID-19 болести на територији општине Братунац и заштите и спашавања становништва до 16.11.2020.године забрањују се:
- Сва јавна окупљања у групама већим од 50 лица
- Сва приватна окупљања у групама већим од 10 лица (свадбе,крштења,рођендани,прославе и други породични скупови сличне природе)
- Извођење музике уживо у угоститељским објектима за смјештај,исхрану и пиће
- Постављање барских столова и столица, стајање за шанком и другим мјестима у објекту и коришћење наргила у угоститељским објектима за смјештај,исхрану и пиће
2) Обавезују се грађани да:
- на отвореном и у затвореном простору носе заштитну маску (прекривена уста, нос и брада) и придржавају се заштитне мјере физичког растојања од два метра
- у затвореним просторијама да се, поред ношења заштитне маске и одржавања физичког растојања од два метра,придржавају упутстава Института за јавно здравство Републике Српске за боравак у затвореном простору,у зависности од дјелатности која се обавља.
3) Од обавезе ношења заштитне маске су изузета дјеца млађа од 7 година, лица са посебним потребама која не могу скинути маску без помоћи других и лица која обављају физичку спортску и рекреативну активност у оквиру спортских објеката.
 
Члан 2.
 
Ограничава се радно вријеме од 06,00 до 24,00 часа до 16.11.2020. године сваким радним даном и у дане викенда и то:
- Угоститељским објектима за исхрану и пиће и смјештај
- Угоститељским објектима за исхрану и пиће са сједиштем у мјесту Красанпоље,локалитет Рајска плажа
- Приређивачима игара на срећу
Наведени објекти из претходног става морају бити затворени у 24 часа (без гостију) и није дозвољено „вријеме толеранције“.
 
Члан 3.
 
Правна лица,предузетници и физичка лица који у директном контакту пружају услуге грађанима дужни су свој рад организовати уз обавезно предузимање мјера и придржавања упутстава прописаних у Упутству ЈЗУ “Институт за јавно здравство Републике Српске“ за организовање рада у зависности од дјелатности коју обављају.
Субјекти који пружају услуге из области угоститељства , умјетности и забаве (биоскопи и сл.) дужни су:
-организовати свој рад уз примјену прописаних епидемиолошких мјера од стране ЈЗУ “Институт за јавно здравство Републике Српске“ са посебном пажњом на ограничење броја лица у објекту у зависности од површине простора и уз обавезно поштовање прописане физичке дистанце и
-на улазу у објекат поставити обавјештење о укупном броју лица која могу боравити у објекту у односу на његову површину.
 
Члан 4.
 
За све оно што није регулисано овом Наредбом примјењиваће се мјере прописане одредбама Закључка Републичког штаба за ванредне ситуације бр.59-1/20 од 20.10.2020.године.
 
Члан 5.
 
Задужује се Одсјек за инспекцијске послове и Комунална полиција да у провођењу ове наредбе обезбједи поштовање исте од стране напријед наведених субјеката.
 
Члан 6.
 
О извршењу задатака из ове Наредбе, органи из члана 5. Ове наредбе, свакодневно ће извјештавати Општински  штаб за ванредне ситуације.                              
 
Члан 7.
 
Даном доношења ове Наредбе ставља се ван снаге Наредба бр.02-020-153-16/20 од 23.09.2020.године.и Наредба бр.02-020-153-17/20 од 01.10.2020.године
.
Члан 8.
 
Ова наредба ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном гласнику општине Братунац“
 
 
КОМАНДАНТ ШТАБА
Недељко Млађеновић,дипл.инж.маш.
 

ОТВОРЕН ПОЗИВ ЗА ПРО-БУДУЋНОСТ МАЛЕ ГРАНТОВЕ

Аутор Оља Чучић дана .

USAID kroz projekat PRO-Budućnost i Institut za razvoj mladih KULT objavljuju Javni poziv za dodjelu financijske podrške malim projektima.PRO-Budućnost u kontinuitetu osigurava bespovratna sredstva za inicijative koje doprinose procesu pomirenja i izgradnje povjerenja u BiH, zagovaraju za mir i kolektivnu viziju za stabilnu budućnost i povezuju lokalne zajednice.
Na Javne pozive mogu se prijaviti: udruženja mladih, neformalne grupe mladih kao i organizacije civilnog društva koje djeluju u lokalnim zajednicama u kojima se provodi projekat PRO-Budućnost.  

Od aplikanata se očekuje da svoje ideje i prijedloge kreiraju u skladu s Platformom za mir koja je rezultat intenzivnog i dugotrajnog rada projekta PRO-Budućnost u lokalnim zajednicama u BiH.
Od aplikanata se traži da do 16. 11. 2020. godine, do 15:00 sati, dostave prijavu sa svim traženim obrascima (u nastavku), putem online forme na slijedećem linku: https://app.smartsheet.com/b/form/a6a7ce709e5c41f9ad0350f5915b67bb


Više na:  https://probuducnost.ba/index.php/mali-grantovi

ОДРЖАНА РЕДОВНА СЈЕДНИЦА ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

Аутор Оља Чучић дана .

Општински штаб за ванредне ситуације у Братунцу одлучио је на данашњој сједници да, у складу са најновијим закључком Републичког штаба за ванредне ситуације, до 16.новембра продужи мјере с циљем заштите локалног становништва од вируса корона. Штаб је упознат да је у Братунцу тренутно осам особа позитивно на вирус корона, од којих је једна особа на болничком лијечењу, те да се у кућној изолацији налази седам особа.

Имајући у виду да је у Српској тренутно лоша епидемиолошка ситуација а да је здравље људи најважније, братуначки Штаб за ванредне ситуације донио је одлуку да се морају испоштовати све мјере Републичког штаба на локалном нивоу.

-Морамо појачати мјере заштите од вируса корона, уз висок ниво одговорности локалне управе и надлежних општинских органа, рекао је члановима Штаба начелник општине Недељко Млађеновић истичући да ће, осим контроле провођења донесених мјера заштите, бити појачана дезинфекција јавних површина, као и објекатајавних установа и предузећа, те привредних колектива.

Републички штаб за ванредне ситуације донио је закључак да се до 16.новембра забрањују сва јавна окупљања у групама већим од 50 лица, музика уживо у угоститељским објектима за смјештај, исхрану и пиће, те сва приватна окупљања у групама већим од 10 лица (свадбе, крштења, рођендани, прославе и други породични скупови сличне природе).

У складу са тим закључком обавезно је ношење маски на отвореном простору, а правна лица, предузетници и физичка лица који у директном контакту пружају услуге грађанима, морају бити заштићени маском, обавезно спроводити мјере дезинфекције и обезбиједити маску грађанима који користе њихове услуге а немају их. 

ДОО „ МАЛИНА- БРАТУНАЦ“ Албум

1
2
3
4
5
6
7
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
Komunalci-oprema_3
logoMalina
OBRADA_ZEMLJISTA
OBRADA_ZEMLJISTA_2
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Пријатељи Сребренице"Ритам регије"

Пријатељи Сребренице"Видео журнал"

Слава ОпштинеНедељко Млађеновић

Уредници