У БРАТУНЦУ ПОД НАДЗОРОМ 31 ОСОБА, У КАРАНТИНУ 5

Аутор Рада Веселиновић дана .

 
На подручју општине Братунац под надзором се налази 31 особа, 20 је изашло из надзора, а у карантину је смјештено пет особа. Ниједна, од 25 контролисаних особа, није прекршила ову мјеру. 
 
Ово је саопштено на данашњој сједници Општинског штаба за ванредне ситуације, на којој су разматране активности, које се проводе с циљем заштите становништва ове локалне заједнице од вируса корона.  Оцијењено је да се све предузете мјере редовно проводе на цијелом подручју општине.
 
Истакнуто је да се мора поштовати наредба о контроли уласка лица на територију општине Братунац без оправданог разлога коју је јуче, на основу одлуке Штаба за ванредне ситуације у Братунцу, донио начелник ове општине и командант штаба Недељко Млађеновић.
 
У тој наредби, којом се уређује контрола уласка лица на територију ове општине, наведено је следеће:
„Сва лица, чије је мјесто пребивалишта/боравишта са других општина на подручју Босне и Херцеговине, као и лица која долазе из иностранства која без оправданог разлога улазе на територију општине Братунац (осим лица која имају потребу кретања због несметаног обављања процеса рада и лица са мјестом пребивалишта/боравишта на подручју општине Братунац која су се затекла прије проглашења ванредне ситуације на територији Републике Српске) ће бити контролисана и евидентирана на контролним пунктовима и иста ће бити упућена у карантине које је формирао општински штаб за ванредне ситуације Братунац. Лица која не буду прихватила ову мјеру биће враћена са контролних пунктова у њихова мјеста живљења“, наведено је у наредби која ће се примјењивати до 13.априла 2020.године. 
 

НАРЕДБА о контроли уласка лица на територију општине Братунац без оправданог разлога

Аутор Рада Веселиновић дана .

Број: 02-020-150-7/20
Дана, 04.04.2020.год
 
На основу члана 22.Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама („Службени Гласник Републике Српске“ бр.121/12 и 46/17), члана 43. Закона о заштити становништва од заразних болести („Службени Гласник Републике Српске“ бр.90/17), члана 59. и 82. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске„, број: 97/16 и 36/19), чл.67. Статута општине Братунац ( Службени Гласник општине Братунац бр.10/2017), те на основу Одлуке Владе Републике Српске о проглашењу ванредне ситуације за територију Републике Српске („Службени Гласник РС“ бр.25/20) и на основу Одлуке Штаба за ванредне ситуације општине Братунац на сједници одржаној дана 04.04.2020.године, Начелник општине доноси:
 
Н  А  Р  Е  Д  Б  У
о контроли уласка лица на територију општине Братунац без оправданог разлога
 
 
Члан 1.
 
Овом Наредбом уређује се контрола уласка лица на територију општине Братунац без оправданог разлога.
 
Члан 2.
 
Сва лица чије је мјесто пребивалишта/боравишта са других општина на подручју Босне и Херцеговине, као и лица која долазе из иностранства која без оправданог разлога  улазе на територију општине Братунац (осим лица која имају потребу кретања због несметаног обављања процеса рада и лица са мјестом пребивалишта/боравишта на подручју општине Братунац која су се затекла прије проглашења ванредне ситуације за територију Републике Српске) ће бити контролисана и евидентирана на контролним пунктовима и иста ће бити упућена у карантине које је формирао општински штаб за ванредне ситуације Братунац. 
Лица која не буду прихватила ову мјеру биће враћена са контролних пунктова у њихово мјесто живљења.
 
Члан 3.
 
Ова наредба ступа на снагу одмах, а примјењиваће се до 13.04.2020.године и биће објављена у „Службеном гласнику општине Братунац“.
 
                                                                                                                                               Командант штаба
                                                                                                                                           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
                                                                                                                                Млађеновић Недељко, дипл.инж.маш.с.р.
 

ЗАКЉУЧАК о издавању потврде о кретању регистрованим пољопривредним произвођачима на подручју општине Братунац

Аутор Рада Веселиновић дана .

Број: 02-020-150-6/20
Дана, 04.04.2020.год
На основу члана 22.Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама („Службени Гласник Републике Српске“ бр.121/12 и 46/17), члана 43. Закона о заштити становништва од заразних болести („Службени Гласник Републике Српске“ бр.90/17), члана 59. и 82. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске„, број: 97/16 и 36/19), чл.67. Статута општине Братунац ( Службени Гласник општине Братунац бр.10/2017), те на основу Одлуке Владе Републике Српске о проглашењу ванредне ситуације за територију Републике Српске (“Службени Гласник РС“ бр.25/20)., и на основу Одлуке Штаба за ванредне ситуације општине Братунац на сједници одржаној дана 04.04.2020.године, Начелник општине доноси:
ЗАКЉУЧАК
о издавању потврде о кретању регистрованим пољопривредним
произвођачима на подручју општине Братунац
 
Члан 1.
Пољопривредни произвођачи који имају регистровано пољопривредно газдинство на подручју општине Братунац могу се писмено обратити захтјевом са валидним доказом (потврда АПИФ-а и регистрована пољопривредна машина) општинском штабу за ванредне ситуације општине Братунац за издавање потврде о потреби кретања због несметаног обављања процеса рада/прољетне сјетве послије 20 часова, уколико имају више обрадивих површина које није могуће обићи у периоду од 05.00 до 20.00 часова.
Члан 2 .
Ова закључак ступа на снагу одмах, а примјењиваће се до 13.04.2020.године и биће објављен у „Службеном гласнику општине Братунац“.
   
                                                                                                                                Командант штаба
                                                                                                                            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
                                                                                                                Млађеновић Недељко, дипл.инж.маш.с.р.
 

ЗАКЉУЧАК о тумачењу Закључка о забрани кретања у дане викенда

Аутор Рада Веселиновић дана .

Број: 02-020-150-5/20
Дана, 04.04.2020.год
 
На основу члана 22.Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама („Службени Гласник Републике Српске“ бр.121/12 и 46/17), члана 43. Закона о заштити становништва од заразних болести („Службени Гласник Републике Српске“ бр.90/17), члана 59. и 82. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске„, број: 97/16 и 36/19), чл.67. Статута општине Братунац ( Службени Гласник општине Братунац бр.10/2017), те на основу Одлуке Владе Републике Српске о проглашењу ванредне ситуације за територију Републике Српске (“Службени Гласник РС“ бр.25/20).,на основу Закључка о забрани кретања у дане викенда Републичког штаба за ванредне ситуације бр.15-2/20 од 03.04.2020.године и на основу Одлуке Штаба за ванредне ситуације општине Братунац на сједници одржаној дана 04.04.2020.године, Начелник општине доноси:
 
ЗАКЉУЧАК
о тумачењу Закључка о забрани кретања у дане викенда
 
 
Члан 1.
 
Овим закључком се даје тумачење Закључка о забрани кретања у дане викенда Републичког штаба за ванредне ситуације бр.15-2/20 од 03.04.2020.године
 
Члан 2 .
 
Обавјештавају се грађани са мјестом пребивалишта/боравишта  на подручју општине Братунац да се од суботе у 12 часова до недјеље у 18 часова могу кретати искључиво на територији општине Братунац.
 
Члан 3.
 
Ова закључак ступа на снагу одмах, а примјењиваће се до 13.04.2020.године и биће објављена у „Службеном гласнику општине Братунац“.
 
   
 
                                                                                                                                             Командант штаба
                                                                                                                                        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
                                                                                                                         Млађеновић Недељко, дипл.инж.маш.с.р.
 

КАРАНТИН ИЛИ ВРАЋАЊЕ У МЈЕСТА ПРЕБИВАЛИШТА

Аутор Рада Веселиновић дана .

 
 Bratunac štab 4
 
Општински штаб за ванредне ситуације издао је данас наредбу да се сва лица, која долазе у Братунац из општина у којима су потврђени случајеви заразе вирусом корона, смјесте у карантин у старом објекту Дома здравља. Они, који не буду прихватили ову мјеру, биће враћени са контролних пунктова у њихова мјеста живљења.
 
„У карантину смо обезбиједили адекватан смјештај и све потребне услове за боравак у трајању 14 дана. Желимо да заштитимо грађане ове општине“, поручио је братуначки начелник Недељко Млађеновић.
 
На данашњој сједници штаба разговарано је о захтјевима пољопривредних произвођача да им се омогући кретање послије 20 часова, када почиње полицијски час.
 
„Имајући у виду да су у току припремни радови за сјетву, одлучили смо да помогнемо пољопривредницима. Биће им омогућено кретање пољопривредном машином послије 20 часова, уз одобрење које ће добити након што Одјељењу за привреду и друштвене дјелатности доставе доказ о регистрованим пољопривредним машинама и газдинству“, појаснио је Млађеновић и подсјетио да је Општински штаб раније одобрио кретање пчеларима.
 
Штаб је на данашњој сједници упознат да се у Братунцу под надзоро тренутно налазе 43 особе и да је 18 изашло из надзора. Из Дома здравља је саопштено да се у карантину у објекту ове установе налази пет особа.
 
Штаб је констатовао да се редовно проводи дезинфекција и све друге мјере, које су на подручју општине Братунац предузете с циљем спречавања и сузбијања заразних болести изазваних вирусом корона. 
 

ДОО „ МАЛИНА- БРАТУНАЦ“ Албум

1
2
3
4
5
6
7
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
Komunalci-oprema_3
logoMalina
OBRADA_ZEMLJISTA
OBRADA_ZEMLJISTA_2
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Пријатељи Сребренице"Ритам регије"

Пријатељи Сребренице"Видео журнал"

Слава ОпштинеНедељко Млађеновић

Уредници