НАРЕДБA О предузимању мјера дезинфекције и повишене хигијене у теретним возилима

Аутор Рада Веселиновић дана .

Број: 02-020-150-1/20
Дана, 27.03.2020.год
На основу члана 22.Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама („Службени Гласник Републике Српске“ бр.121/12 и 46/17), члана 43. Закона о заштити становништва од заразних болести („Службени Гласник Републике Српске“ бр.90/17), члана 59. и 82. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске„, број: 97/16 и 36/19), чл.67. Статута општине Братунац ( Службени Гласник општине Братунац бр.10/2017), те на основу Одлуке Владе Републике Српске о проглашењу ванредне ситуације за територију Републике Српске због епидемиолошке ситуације у Републици Српској усљед појаве корона вируса 2019-nСoV. и на основу Одлуке Штаба за ванредне ситуације општине Братунац на сједници одржаној дана 27.03.2020.године, Начелник општине доноси:
Н  А  Р  Е  Д  Б  У
o предузимању мјера дезинфекције и повишене хигијене у теретним возилима 
 
Члан 1.
 У циљу провођења ванредних мјера за спречавање и сузбијање заразних болести изазване новим вирусом корона „COVID-19“, те заштите и спасавања становништва на територији општине Братунац,наређују се мјере дезинфекције и повишене хигијене у теретним возилима укупне масе преко 2,5 тоне и то:
1. Свим јавним превозницима чије је сједиште на подручју општине Братунац да приликом уласка на територију општине Братунац изврше прање и дезинфекцију  теретног возила код „ПНЕУМАТИК ПЛУС“ Срђан Момчиловић с.п. Братунац,ул.Светог Саве бб.
2. Свим јавним превозницима чије сједиште није на подручју општине Братунац да приликом уласка на територију општине Братунац изврше прање и дезинфекцију  теретног возила на самоуслужној перионици Аутопраоница „ДУГА 3“ Бранко Пачавра с.п. у ул.Гаврила Принципа (бивши Вихоров паркиг).
Прање возила ће се извршити о сопственом трошку, док ће се дезинфекција извршити о трошку општине Братунац.
Члан 2.
Ради ефикаснијег спровођења ове Наредбе, прекида се саобраћај за теретна возила укупне масе преко 3,5 тоне на регионалном путу Дрињача-Скелани и саобраћај за исте се преусмјерава на регионални пут Коњевић Поље-Братунац.
У мјесту Коњевић Поље,општина Братунац биће успостављен пункт на коме ће бити постављена спужва/сунђер натопљена дезинфекционим средством преко које су возачи наведених возила дужни прећи.
У циљу спровођења мјера из претходног става, уводи се ограничење брзине од 10 кm/h на наведеној локацији.
 Члан 3.
Задужује с Одсјек за инспекцијске послове и Комунална полиција да, у сарадњи са Полицијском станицом Братунац, у спровођењу ове наредбе обезбједи поштовање исте од стране напријед наведених субјеката, а у супротном ће се приступити изрицању казни у складу са важећим законским прописима.
Члан 4.
Ова наредба ступа на снагу одмах и биће објављена у „Службеном гласнику општине Братунац“.
   
                                                                                                                                         Командант штаба
                                                                                                                                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
                                                                                                                         Недељко Млађеновић, дипл.инж.маш.с.р.

У ДРИЊАЧИ И КОЊЕВИЋ ПОЉУ ПУНКТОВИ ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЈУ ВОЗИЛА КОЈА УЛАЗЕ У БРАТУНАЦ

Аутор Рада Веселиновић дана .

 
IMG 99b95ec749f8eebcb33cc61e7392857f V
 Дезинфекција пута у МЗ Бјеловац.
 
 
Штаб за ванредне ситуације општине Братунац, који у овој локалној заједници проводи мјере заштите од вируса корона,   донио је данас одлуку да се наставе активности на формирању пунктова у Коњевић Пољу и Дрињачи за дезинфекцију возила, која улазе на подручје ове локалне заједнице и сусједне Сребренице. Пунктови ће, како је новинарима рекао братуначки начелник Недељко Млађеновић,  дјеловати у сарадњи са општином Сребреницом.
 
Очекујући увођење ванредног стања у Републици Српској, Општински штаб за ванредне ситуације у Братунцу данас је наложио свим јавним установама и предузећима да се  максимално ангажују у наредним данима да би се створили услови за нормалан живот грађана Братунца, којима пружају своје услуге и да би становништво поштовало мјере забрањеног и ограниченог кретања.
 
„И мјесне заједнице ће у наредним данима морати више да се ангажују и да, у сарадњи са представницима општине Братунац, контролишу на терену провођење мјера дезинфекције и пружања помоћи особама, којима је она потребна“, рекао је Млађеновић.
 
Истакао је да ће приоритет Штаба у наредним данима бити рјешавање проблема везаног за исплату пензија  Братунчанима који та примања остварују у Србији, као и пензионера који живе у Љубовији и другим мјестима у Србији, а који су право на пензију остварили у Републици Српској, односно БиХ.
 
„Тражимо начин како да се омогући исплата пензија за те грађане.  За она лица, која не буду могла подићи пензију у Србији а живе у Братунцу, обезбиједићемо једнократну новчану помоћ и помоћ у потребним намирницама“, поручио је Млађеновић.
 
Општински Штаб за ванредне ситуације упознат је да је у Братунцу до данас регистрована 201 особа којој је одређена мјера надзора, те да је 13 особа изашло из надзора. На састанку је истакнуто да се грађани ове општине придржавају предузетих мјера с циљем заштите од вируса корона и да није дошло до нарушавања полицијског часа. 
 

ОДЛУКа о отказивању свих културних и спортских манифестација на подручју општине Братунац

Аутор Рада Веселиновић дана .

Број: 02-020-149/20
Дана, 26.03.2020.год
 
На основу члана 22.Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама („Службени Гласник Републике Српске“ бр.121/12 и 46/17), члана 43. Закона о заштити становништва од заразних болести („Службени Гласник Републике Српске“ бр.90/17), члана 59. и 82. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске„, број: 97/16 и 36/19), чл.67. Статута општине Братунац ( Службени Гласник општине Братунац бр.10/2017), те на основу Одлуке Владе Републике Српске о проглашењу ванредне ситуације за територију Републике Српске због епидемиолошке ситуације у Републици Српској усљед појаве корона вируса 2019-nСoV. и на основу Одлуке Штаба за ванредне ситуације општине Братунац на сједници одржаној дана 26.03.2020.године, Начелник општине доноси:
 
 
О Д Л У К У
о отказивању свих културних и спортских манифестација на подручју општине Братунац
 
Члан 1.
 
Овом Одлуком отказују се све културне и спортске манифестације у организацији и под покровитељством општине Братунац до 31.05.2020.године због немогућности организовања истих, са могућношћу продужења рока.
 
Члан 2.
 
Ова Одлука ступа на снагу одмах и биће објављена у „Службеном гласнику општине Братунац“.
 
 
   
 
                                                                                                                                           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
                                                                                                                                Млађеновић Недељко, дипл.инж.маш.с.р.
                                                                                    
                                                                                   
 

НАРЕДБА О предузимању мјера дезинфекције и повишене хигијене у трговинама прехране

Аутор Рада Веселиновић дана .

Број: 02-020-150/20
Дана, 26.03.2020.год
На основу члана 22.Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама („Службени Гласник Републике Српске“ бр.121/12 и 46/17), члана 43. Закона о заштити становништва од заразних болести („Службени Гласник Републике Српске“ бр.90/17), члана 59. и 82. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске„, број: 97/16 и 36/19), чл.67. Статута општине Братунац ( Службени Гласник општине Братунац бр.10/2017), те на основу Одлуке Владе Републике Српске о проглашењу ванредне ситуације за територију Републике Српске због епидемиолошке ситуације у Републици Српској усљед појаве корона вируса 2019-nСoV. и на основу Одлуке Штаба за ванредне ситуације општине Братунац на сједници одржаној дана 26.03.2020.године, Начелник општине доноси:
Н  А  Р  Е  Д  Б  У
О предузимању мјера дезинфекције и повишене хигијене у трговинама прехране
Члан 1.
 У циљу провођења ванредних мјера за спречавање и сузбијање заразних болести изазване новим вирусом корона „COVID-19“, те заштите и спасавања становништва на територији општине Братунац,наређују се мјере дезинфекције и повишене хигијене у:
1. Трговачким центрима З маркет, Тропик и Робот, маркетима и самопослугама, на  начин тако да:
приликом уласка, приликом кретања кроз продајни објекат и на изласку из продајног објекта сви купци имају на себи маске и рукавице,
да забране улазак лицима ако немају на себи маске и рукавице или да обезбједе истима на улазу маску и рукавице,односно дезинфекционо средтво за руке.
да обезбједе испред улаза постављање сунђера/спужве дебљине минимум 5 цм и корита/пластичне посуде димензија 50х70 цм или 60х90 цм за дезинфекцију обуће, а средство за дезинфекцију ће обезбједити општина Братунац.
2. Свим осталим трговинама прехране, на начин тако да:
приликом уласка, приликом кретања кроз продајни објекат и на изласку из продајног објекта сви купци имају на себи маске и рукавице
да забране улазак лицима ако немају на себи маске и рукавице
Члан 2.
У случају кршења мјера из члана 1.ове наредбе продајном објекту ће се забранити рад.
Члан 3.
Задужује се Одсјек за инспекцијске послове и Комунална полиција да у провођењу ове наредбе обезбједи поштовање исте од стране напријед наведених субјеката.
Члан 4.
Ова наредба ступа на снагу одмах и биће објављена у „Службеном гласнику општине Братунац“.
                                                                                                                                               НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
                                                                                                                               Млађеновић Недељко, дипл.инж.маш..с.р.
                                                                                
                                                                                    

УСВОЈЕНЕ НОВЕ МЈЕРЕ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

Аутор Рада Веселиновић дана .

 
IMG 628389f49d0ab53755612a1967e71cef V
 
У Братунцу се тренутно налази 198 особа под надзором, 12 је изашло из изолације, а полицијски час претходне три ноћи није прекршило ниједно лице. Мјеру надзора није прекршила ниједна особа, од 98 контролисаних током јучерашњег дана. Речено је ово на данашњем састанку Општинског штаба за ванредне ситуације који организује и проводи мјере заштите од вируса корона. Поручено је да на подручју ове општине нема заражених коронавирусом те да нема ни особа са симптомима заразе.
 
Данас је опремљен простор у Дому здравља за смјештај лица која не поштују мјере надзора.
 
Штаб је данас донио одлуку да се наложи локалним тржним центрима и самопослугама  да проводе мјере заштите у продајним објектима.
„Свако лице које улази у  објекте самопослуживањем мора имати заштитну маску и рукавице а дезинфекција руку може се вршити на улазима, уколико власници тржних центара то организују“, рекао је начелник општине Недељко Млађеновић. 
 
Истакао је да се у Братунцу редовно проводе све предузете мјере заштите од вируса корона те обавијестио грађане да се током дана врши дезинфекција магистралног пута Братунац-Коњевић Поље и регионалног пута Братунац-Дрињача. Млађеновић је рекао да општинско Одјељење за урбанизам и стамбено-комуналне послове организује свакодневно дезинфекцију објеката, градских улица и јавних површина, а у сарадњи са предсједницима мјесних заједница и дезинфекцију осталих подручја Братунца.
 
„Основни циљ нам је да организујемо дезинфекцију цијелог подручја општине, набавимо довољно заштитних средстава, маски и рукавица и да их подијелимо  становницима градског и осталих подручја“, рекао је Млађеновић. 
 
Према његовим ријечима највећи проблем борби против новог вируса представљају камиони и друга возила која улазе у Братунац из кризних подручја. Млађеновић истиче да привреда мора да функционише, односно да се мора организовати довоз сировина и одвоз готових производа, али да се морају проводити мјере заштите.
 
Обављају се преговори са полицијом да се уведе мјера контроле уласка у Братунац, која ће важити и за Сребреницу јер сви доласци и одласци иду преко Дрињаче и Коњевић Поља.
 
У оквиру провођења мјера заштите  од вируса, а у складу са препорукама Републичког штаба за ванредне ситуације, Општински штаб у  Братунцу је организовао уређење простора у старом објекту Дома здравља за особе које не поштују мјере кућне изолације. Данас је допремљено 20 лежајева за привремени смјештај тих лица. 
 
 IMG 83c5ceab552db98728f873f301392501 V

ДОО „ МАЛИНА- БРАТУНАЦ“ Албум

1
2
3
4
5
6
7
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
Komunalci-oprema_3
logoMalina
OBRADA_ZEMLJISTA
OBRADA_ZEMLJISTA_2
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Пријатељи Сребренице"Ритам регије"

Пријатељи Сребренице"Видео журнал"

Слава ОпштинеНедељко Млађеновић

Уредници