Počinje realizacija projekta „Osnaženi mladi – jaka zajednica"

Аутор Рада Веселиновић дана .

 
Udruženje građana "SuperU" Bratunac sprovodi projekat „Osnaženi mladi – jaka zajednica" u kojem će učestvovati  30 nezaposlenih od 18 do 30 godina iz Bratunca. Oni će tokom šest meseci imati priliku da besplatno pohađaju kurs poslovnog engleskog, kurs digitalne pismenosti kao i treninge na temu preduzetništva,traženja posla i razvoja preduzetničkih veština.
 
Tokom šest meseci, učesnici će pohađati kurs poslovnog engleskog šest puta mesečno dok se kurs digitalne pismenosti održava dva puta mesečno. Treninzi na temu preduzetništva,traženja posla i razvoja preduzetničkih veština će se održavati jednom mesečno a termini svih treninga i kurseva biće dogovoreni sa učesnicima nakon njihovog odabira. 30 učesnika biće podeljeno u 3 grupe po nivou znanja engleskog i poznavanja rada na računaru. Nije potebno prethodno znanje jezika niti rada na računaru. Takođe, literatura koja je potrebna za kurseve biće obezbeđenja u okviru projekta.  
 
Projekat je počinje 1. septembra i traje do kraja februara 2020, nakon čega će učesnicima biti dodeljeni sertifikati za pohađanje kursa poslovnog engleskog i digitalne pismenosti kao i za celokupno učešće u projektu.
 
Projekat „Osnaženi mladi – jaka zajednica" finansiran je od strane Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u BiH.
 
 
 Sve dodatne informacije mozete dobiti putem telefona: +38766018560,  FB stranice UG SuperU.
 
Kontakt osoba Una Zečić.

ОГЛАС о продаји пољопривредног земљишта у државној својини путем усменог јавног надметања-лицитације

Аутор Рада Веселиновић дана .

 
Општина Братунац продаје путем усменог јавног надметања – лицитације неизграђено пољопривредно земљиште у државној својини означено као :
 
1. к.ч. број 449/2 површине 1390 ( њива Лука ,4 класе ,површине 648 м2, Њива Лука ,5 класе површине 649 м2 и Лука остало неплодно земљиште површине 93м2)уписаног у К.О.Слапашница у ПЛ број : 425/3 ,посједник општина Братунац 
 
2. к.ч. број 449/6 површине 560 ( њива Лука ,5 класа ,површине 262 м2, њива Лука ,класа 4 ,површина 261 и Лука остало неплодно земљиште површине 37м2 ) уписано у К.О. Слапашница у П.Л.број :425 /3 ,посједник општина Братунац и 
 
3. к.ч. број 449/4 површине 1270 ( њива Лука .5 класа ,површине 578м2,њива Лука ,класа 4 ,површине 578 м2 ,и Лука остало неплодно земљиште површине 114м2 ) уписаног у К.О. Слапашница у ПЛ број : 328/5, посједник општина Братунац 
 
Текст огласа може се преузети ОВДЈЕ 
 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИЗНАЊА И НАГРАДЕ

Аутор Секретар Скупштине дана .

КОМИСИЈА ЗА НАГРАДЕ

И ПРИЗНАЊА

Број:01-022-97/19.

Датум: 15.08.2019. године

Ј А В Н И   П О З И В

Одлуком о признањима и наградама Општине Братунаца, бр. 01-022-204/07. од 10.09.2007. године, предвиђена су општинска признања – „ПЛАКЕТА“, „ПОВЕЉА“ и „ЗАХВАЛНИЦА“, које се додјељују за рад или дјела која заслужују јавна признања, а иста се дојељују појединцима, предузећима, установама, организацијама, удружењима, мјесним заједницама и другим правним лицима.

Поред претходно наведених општинских признања, додјељују се и новачане награде за успјех ученика, односно за најуспјешније дипломце, као и новчана награда за најбољег спортисту у општини Братунац у износу од 200, 00 КМ.

На приједлог Савјета за спорт Општина награђује најбољег спортисту.

Овим путем се позивају сви заинтересовани грађани да доставе приједлоге за награде и признања са образложењем за најуспјешније кандидате из горе навдених области, како би Комисија за награде и признања утврдила кандидате и предложила Скупштини општине Братунац да донесе Одлуку о додјели свих признања и награда које ће бити уручне на свечаној сједници Скупштине општине Братунац 25. Септембра, поводом обиљежавања дана Општине Братунац.

Приједлоге доставити у периоду од 15 дана од дана објвљивања Јавног позива.

Приједлоге доставити најкасније до 30.08.2019. године у Шалтер салу Општине Братунац са назнаком „Јавни позив за награде и признања“ – Комисији за награде и признања.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

КОМИСИЈА ЗА НАГРАДЕ

                                                                                                                                                                   И ПРИЗНАЊА

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА НАЈУСПЈЕШНИЈЕ СТУДЕНТЕ - ДИПЛОМЦЕ

Аутор Секретар Скупштине дана .

КОМИСИЈА ЗА НАГРАДЕ

И ПРИЗНАЊА

Број:01-022-97-1/19.

Датум: 15.08.2019. године

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА НАЈУСПЈЕШНИЈЕ СТУДЕНТЕ – ДИПЛОМЦЕ

                   Поводом Дана Општине, Скупштина Општине Братунац ће на свечаној сједници  25. Септембра 2019. гoдине  уручити Повељу и новчану награду  најуспјешнијем студенту-дипломцу државног факултета Првог циклуса студија  са просјечном оцјеном 9 ( девет ) и више.

                Новчана награда износи 200 КМ и додјелиће се само једном студенту који је  стекао Диплому у периоду од 15.09.2018 до 15.09.2019. године.

               Овим путем позивамо све студенте са подручја општине Братунац који испуњавају услове из Јавног позива, да Пријаве са кратком биографијом, фотокопијом прве странице Индекса, фотокопијом личне карте и Увјерењем факултета о положеним испитима са изведеном просјечном оцјеном за све претходне године студирања, Дипломом или Увјерењем факултета о дипломирању, доставе најкасније до 15.09.2019. године у Шалтер салу општине Братунац са назнаком „Јавни позив за најуспјешнијег студента - дипломца“ -  Комисији за награде и признања.

             Право учешћа у Јавном позиву имају студенти - дипломци који испуњавају сљедеће услове:

  1. просјек оцјена 9 и више
  2. да су студенти Првог циклуса државних факултета
  3. да нису обнављали ниједну годину студирања
  4. да су дипломирали у периоду од  до 15.09 2019.године
  5. лична карта издата у Братунцу

У случају да 2 (два ) или више студената  имају једнаку просјечну оцјену, предност ће имати  студент са већим бројем положених предмета и дужим трајањем студија.

Јавни позив ће бити истакнут на Огласној табли Општине Братунац и обајвљен на веб страници општине Братунац.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

   КОМИСИЈА ЗА НАГРАДЕ

                                                                                                                            И ПРИЗНАЊА

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА НАЈУСПЈЕШНИЈЕ СТУДЕНТЕ

Аутор Рада Веселиновић дана .

 
Број: 02-020-260/19
Датум: 15.08.2019.год.
 
 
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА НАЈУСПЈЕШНИЈЕ СТУДЕНТЕ
 
Поводом Дана Општине Братунац ,Начелник Општине ће у Скупштинској сали 25.09.2019.г. уручити 6 ( шест ) новчаних награда најуспјешнијим студентима државних факултета Првог циклуса студија са просјечном оцјеном 9 ( девет ) и више.
               Новчане награде ће се додјелити најуспјешнијим студентима у 6 категорија:
-       најуспјешнији студент ПРВЕ године – награда 200КМ
-       најуспјешнији студент ДРУГЕ године – награда 200 КМ
-       најуспјешнији студент ТРЕЋЕ године – награда 200 КМ
-       најуспјешнији студент ЧЕТВРТЕ године – награда 200 КМ
-       најуспјешнији студент ПЕТЕ године – награда 200 КМ
-       најуспјешнији студент ШЕСТЕ године – награда 200 КМ
 
Овим путем позивамо све студенте са подручја општине Братунац који испуњавају услове из Јавног позива, да Пријаве са кратком биографијом, фотокопијом прве странице Индекса ,фотокопијом личне карте и Увјерењем факултета о положеним испитима са изведеном просјечном оцјеном за све претходне године студирања, доставе најкасније до 15.09.2019.године у Шалтер салу, са назнаком „ Јавни позив за најуспјешније студенте “
 
             Право учешћа у Јавном позиву имају студенти који испуњавају сљедеће услове:
просјек оцјена 9 и више
да су студенти Првог циклуса државних факултета
да нису обнављали ниједну годину студирања
лична карта издата у Братунцу
 
Студенти који буду испуњавали услове из Јавног позива,а не буду рангирани као најуспјешнији у 6 категорија, добиће новчане награде у износу од 100 КМ.
 
У случају да 2 (два ) или више студената имају једнаку просјечну оцјену, предност ће имати студент са већим бројем положених предмета.
 
Јавни позив ће бити истакнут на Огласној табли Општине Братунац и обајвљен на веб страници општине Братунац.
                                                                            
                                                                                                
                                                                                                             НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
 
                                                                                                  Недељко Млађеновић,дип.инг.маш. с.р.
           

ДОО „ МАЛИНА- БРАТУНАЦ“ Албум

1
2
3
4
5
6
7
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
Komunalci-oprema_3
logoMalina
OBRADA_ZEMLJISTA
OBRADA_ZEMLJISTA_2
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Пријатељи Сребренице"Ритам регије"

Пријатељи Сребренице"Видео журнал"

Слава ОпштинеНедељко Млађеновић

Уредници