НАРЕДБА о забрани јавних окупљања на подручју општине Братунац

Аутор Рада Веселиновић дана .

Број: 02-020-141/20
Дана, 20.03.2020.год
На основу члана 22.Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама („Службени Гласник Републике Српске“ бр.121/12 и 46/17), члана 43. Закона о заштити становништва од заразних болести („Службени Гласник Републике Српске“ бр.90/17), члана 59. и 82. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске„, број: 97/16 и 36/19), чл.67. Статута општине Братунац ( Службени Гласник општине Братунац бр.10/2017), те на основу Одлуке Владе Републике Српске о проглашењу ванредне ситуације за територију Републике Српске због епидемиолошке ситуације у Републици Српској усљед појаве корона вируса 2019-nСoV. и на основу Одлуке Штаба за ванредне ситуације општине Братунац на сједници одржаној дана 20.03.2020.године, Начелник општине доноси:
Н  А  Р  Е  Д  Б  У
о забрани јавних окупљања на подручју општине Братунац
Члан 1.
У циљу провођења ванредних мјера за спречавање и сузбијање заразних болести, те заштите и спасавања становништва:
1. Забрањује се јавно окупљање више од пет (5) лица у периоду од 07,00 до 18,00 часова на свим јавним површинама на подручју општине Братунац,на шеталишту у центру, на Градском споменику, на Рајској плажи,, на спортским теренима, на свим излетиштима поред ријеке Дрине као и осталим регистрованим излетиштима на подручју општине Братунац.. 
2. Забрањује се било која врста окупљања у периоду од 18,00 до 07,00 часова на локацијама наведеним у претходној тачки.
Члан 2
Задужује се Одсјек за инспекцијске послове и Комунална полиција, у сарадњи са Полицијском станицом Братунац, да у провођењу ове наредбе обезбједи поштовање исте и предузме одоговарајуће мјере из своје надлежности у складу са важећим законским прописима.
Члан 3.
О извршењу задатака из ове Наредбе, органи из члана 3. Ове наредбе, свакодневно ће извјештавати Општински  штаб за ванредне ситуације.
Члан 4.
Ова наредба ступа на снагу одмах и биће објављена у „Службеном гласнику општине Братунац“.
                                                                                                                                              НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
                                                                                                                                    Млађеновић Недељко, дипл.инж.маш.

НАРЕДБА о забрани рада ЈУ „Народна Библиотека“ Братунац

Аутор Рада Веселиновић дана .

Број: 02-020-142/20
Дана, 20.03.2020.год
На основу члана 22.Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама („Службени Гласник Републике Српске“ бр.121/12 и 46/17), члана 43. Закона о заштити становништва од заразних болести („Службени Гласник Републике Српске“ бр.90/17), члана 59. и 82. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске„, број: 97/16 и 36/19), чл.67. Статута општине Братунац ( Службени Гласник општине Братунац бр.10/2017), те на основу Одлуке Владе Републике Српске о проглашењу ванредне ситуације за територију Републике Српске због епидемиолошке ситуације у Републици Српској усљед појаве корона вируса 2019-nСoV. и на основу Одлуке Штаба за ванредне ситуације општине Братунац на сједници одржаној дана 20.03.2020.године, Начелник општине доноси:
Н  А  Р  Е  Д  Б  У
о забрани рада ЈУ „Народна Библиотека“ Братунац
Члан 1.
У циљу провођења ванредних мјера за спречавање и сузбијање заразних болести, те заштите и спасавања становништва:
1. Забрањује се рад Јавне установе „Народна библиотека“ Братунац до даљњег.
2. Обавезује се ЈУ „Народна библиотека“ Братунац да прије затварања спроведе мјере дезинфекције и повишене хигијене у простору у којем се обавља рад.
Члан 2
Задужује се Одсјек за инспекцијске послове и Комунална полиција да у провођењу ове наредбе обезбједи поштовање исте од стране напријед наведеног субјекта и предузме одоговарајуће мјере из своје надлежности у складу са важећим законским прописима.
Члан 3.
 О извршењу задатака из ове Наредбе, органи из члана 3. Ове наредбе, свакодневно ће извјештавати Општински  штаб за ванредне ситуације.
Члан 4.
Ова наредба ступа на снагу одмах и биће објављена у „Службеном гласнику општине Братунац“.
                                                                                                                                        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
                                                                                                                           Млађеновић Недељко, дипл.инж.маш.
                                                                                      
                                                                                   
 
 

ИНСПЕКЦИЈА И ПОЛИЦИЈА КОНТРОЛИШУ ПРОВОЂЕЊЕ МЈЕРА ЗАШТИТЕ ОД ВИРУСА КОРОНА

Аутор Рада Веселиновић дана .

Bratunac centar 20.mart
 
Општински Штаб за ванредне ситуације донио је данас нове мјере заштите од вируса корона на подручју Братунцу, саопштио је новинарима начелник општине Недељко Млађеновић који је поручио да се предузимају све превентивне мјере с циљем да се становништво ове локалне заједнице заштити од новог вируса.
 
„Опасност од заразе можемо избјећи само ако најозбиљније схватимо значај прописаних наредби и мјера које се морају проводити на подручју цијеле општине. Одлучили смо данас и да све јавне установе и предузећа раде суботом и недељом, како бисмо сви били укључени у активности које проводимо“, истакао је Млађеновић поручујући грађанима да морају поштовати све мјере које доноси Штаб за ванредне ситуације, као и одлуке и уредбе Владе Републике Српске и државних институција, те да ће бити санкционисана сва лица која не буду то поштовала.
 
„Обишао сам синоћ нека подручја и увјерио се да су становници Братунца показали максималну одговорност у овој сутуацији. Људи из сеоских подручја нуде своју механизацију да би волонтерски извршили дезинфекцију“, рекао је Млађеновић.
 
Он је истакао да у Братунцу нема регистрованих особа заражених вирусом корона и навео да се под надзором налази 129 лица.
 
Штаб је данас наложио дезинфекцију свих јавних површина на подручју општине, излетишта на Дрини и спортских терена. 
 
Становницима  Братунца се забрањују окупљања на јавним мјестима и групу могу чинити највише пет особа с тим да поштују прописано међусобно растојање.
 
„Свакодневно вршимо дезинфекцију улица, путева, објеката јавних установаи привредних субјеката и  улаза стамбених зграда, а дезинфекцију ћемо вршити и у кућама и становима, ако то наши грађани желе“, поручио је Млађеновић.
 
Штаб је  одлучио да се данас формирају мјешовите екипе инспекције и полиције, које ће по реонима надзирати провођење мјера заштите од вируса корона.
 
Општински Штаб за ванредне ситуације засједа сваки дан а о проведеним и планираним мјерама обавјештава становништво Братунца путем Интернет странице општине и плаката по мјесним заједницама.
 

ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА ЗАЈЕДНИЦЕ ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА У БРАТУНЦУ

Аутор Рада Веселиновић дана .

 

О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е 

У циљу провођења ванредних мјера за спречавање и сузбијање заразних болести, Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове Општинске управе Братунац, у складу са Одлуком Штаба за ванредне ситуације општине Братунац, обавјештава све заједнице етажних власника у Братунцу као и станаре зграда гдје нису формиране заједнице етажних власника, да су дужни да хитно очисте улазе и степеништа у својим зградама у циљу припреме за дезинфекцију ових заједничких дијелова зграда, коју ће организовати и обавити надлежна служба општине Братунац.

МЈЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ВИРУСА КОРОНА ПРИМЈЕЊУЈУ СЕ И У РУРАЛНИМ ПОДРУЧЈИМА

Аутор Рада Веселиновић дана .

Štab 18
 
Општински Штаб за ванредне ситуације организоваће од данас, у сарадњи са савјетима мјесних заједница,  примјену свих мјера заштите од вируса корона и у руралним подручјима Братунца, саопштио је новинарима начелник општине Недељко Млађеновић,  који је након састанка Штаба истакао да локална управа поштује све уредбе и прописе Владе Републике Српске и државних институција које се односе на заштиту од корона вируса, те да организује све потребне активности у циљу заштите грађана.
 
„Више пута у току дана врши се дезинфекција јавних површина и објеката јавних установа и предузећа, као и објеката привредних колектива у Братунцу. Дезинфекција ће бити вршена и у стамбеним зградама“, рекао је Млађеновић апелујући на станаре зграда да организују чишћење улаза, како би се дезинфекција вршила на квалитетнији начин.
Он је нагласио да у општини Братунац нема особа заражених вирусом корона и да су под надзором  86 лица, која се налазе у кућној изолацији.
 
„Та лица морају поштовати прописе о изолацији а у противном ће бити санкционисани од надлежних органа. Најстроже кажњени  ће бити и власници приватних радњи који не поштују мјере о радном времену или привременој забрани рада  када су у питању угоститељске и други објекти на које се односи наредба“, упозорио је Млађеновић.
 
Он је поручио да ће општина, у сарадњи са Центром за социјални рад и Црвеним крстом, организовати пружање помоћи старим и болесним особама

ДОО „ МАЛИНА- БРАТУНАЦ“ Албум

1
2
3
4
5
6
7
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
Komunalci-oprema_3
logoMalina
OBRADA_ZEMLJISTA
OBRADA_ZEMLJISTA_2
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Пријатељи Сребренице"Ритам регије"

Пријатељи Сребренице"Видео журнал"

Слава ОпштинеНедељко Млађеновић

Уредници