''Малина-Братунац'' д.о.о. организовала стручну презентацију и теренски обилазак произвођача јагоде са подручја општине Братунац

Аутор Рада Веселиновић дана .

2malina 4

Пољопривредна стручна служба предузећа ''Малина-Братунац'' д.о.о. у сарадњи са Амбасадом Краљевине Холандије у БиХ и Универзитетом у Источном Сарајеву организовала је стручну презентацију и теренски обилазак произвођача јагоде са подручја општине Братунац.
 
Братуначки фармери су имали прилику да се упознају са најновијим технологијама узгоја и производње јагоде, како у заштићеном простору тако и на отвореном пољу. Пољопривредни експерт из Холандије мр. Стефан Тимерманс је на терену презентовао на који начин холндски фармери врше анализу биљака и земљишта а у циљу нормирања прехрањивања и додавања микроелемената у засадима јагоде, као и начине наводњавања ове културе. Такође, овом приликом агрономи из Стручне службе су размјенили своја искуства у области производње јагодастог воћа са експертом из Холандије, те на тај начин унапредили своја знања из ове области, што ће бити од изузетног значаја за савјетодавни рад са домаћим произвођачима овог воћа.
 
Презентација је одржана под покровитељством Амбасаде Краљевине Холандије у БиХ, а у оквиру промоције и упознавања произвођача са принципима Циркуларне пољопривредне производње.
 
malina 1
 
malina 3
5 

ОДРЖАНА РЕДОВНА СЈЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ

Аутор Рада Веселиновић дана .

Bratunac skupstina 19.11

Одборници Скупштине општине Братунац, на редовној сједници одржаној 20.11.2019.год.,  усвојили су Нацрт ребаланса буџета за ову годину у износу 8.404.500 КМ, који је за 5% виши у односу на планирани. Начелница Одјељења за финансије Радмила Николић изјавила је новинарима да је општински буџет увећан захваљујући приходима који су остварени од продаје земљишта.
 
На сједници је усвојен и Нацрт буџета општине за 2020.годину у износу 8.484.400 КМ, који је за 6% виши од усвојеног буџета за ову годину.
 
Скупштина је разријешила дужности предсједника Општинске изборне комисије Митра Тешића због истека мандата и за новог члана те комисије, након спроведене процедуре, именовала Марка Мркајића.
 
На сједници је разријешен и вршилац дужности начелника Одјељења за општу управу  општине Братунац Марко Благојевић и на ту дужност именован је  Огњен Радић на основу проведене конкурсне процедуре. 
 
Такође,  након проведене конкурсне процедуре за члана Одбора за жалбе општине Братунац, Скупштина је именовала Тијану Трнинић.  
 
Током  сједнице донесена је и Одлука о замјени непокретности, као и Одлука о начину и условима јавне продаје градског грађевинског земљишта.
 
Одборници су подржали покретање иницијативе да се  Осамско прогласи насељеним мјестом, као и информацију о упису ученика у братуначким школама.
 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ БУЏЕТА ЗА 2020. ГОДИНУ И НАЦРТУ РЕБАЛАНСА БУЏЕТА ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ ЗА 2019. ГОДИНУ

Аутор Секретар Скупштине дана .

На основу члана 111. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске бр.97/16 И 36/19)и члана 50. Статута општине Братунац("Службени гласник општине Братунац“ бр.10/17) Начелник општине Братунац упућује :

Ј А В Н И   П О З И В

За учешће у јавној расправи о Нацрту буџета

општине Братунац за 2020. годину и Нацрту Ребаланса буџета општине Братунац за 2019. годину

Позивају се буџетски корисници,јавне установе ,мјесне заједнице, невладине организације и грађани општине Братунац да присуствују расправи о Нацрту буџета општине Братунац за 2020 годину и Нацрту Ребаланса буџета општине Братунац за 2019 годину.

Јавна расправа за представнике буџетских корисника који се финансирају из Буџета општине (Општинска управа Братунац,ЈУ Центар за социјални рад Братунац,ЈУ за предшколско васпитање и образовање „Радост“Братунац,СШЦ Братунац,ЈУ Народна библиотека Братунац,ЈУ Дом културе Братунац ,ЈУ Туристичка организација Братунац) и ЈУ Дом здравља Братунац одржаће се 20.11.2019године у 10 часова у сали за састанке број 34 у згради Дома културе Братунац .                        

Јавна расправа за представнике удружења грађана (невладине организације) и организације из области физичке културе,образовања,науке и културе одржаће се 22.11.2019 у 11часова у сали за састанке број 34 у згради Дома културе Братунац .                                                                                                                         

Јавна расправа за мјесне заједнице и грађане одржаће се 22.11.2019 године у 13 часова у сали за састанке број 34 у згради Дома културе Братунац .                                                                                             Нацрт буџета општине Братунац за 2020 годину и Нацрт Ребаланса буџета општине Братунац за 2019 годину истакнути су на огласној табли и WEB страници општине Братунац.

            Материјал за јавну расправу може се преузети у канцеларији бр.26. у згради Дома културе Братунац .

Сви заинтересовани могу доставити своје предлоге, примједбе, мишљења и сугестије на Нацрт буџета општине Братунац за 2020 годину и Нацрт Ребаланса буџета општине Братунац за 2019годину у писаном облику у Одјељење за финансије-канцеларија бр. 26 у згради Дома културе Братунац путем телефона 056/410-480 и на мејл адресу finbrat@teol.net   до 25.11.201године.

 

Нацрт буџета за 2020. годину можете прузети О В Д Ј Е.

Нацрт ребаланса буџета за 2019. годину можете преузети О В Д Ј Е.

Образложње за нацрт буџета за 2020 годину можете преузети О В Д Ј Е.

Образложење за ребалнс буџета за 2019. годину можете прузети О В Д Ј Е.

                                                                                                                   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

                                                                                                   Недељко Млађеновић дипл.инг.маш., с.р.

Održana stručna obuka za pružanje usluga finansijskog savjetovanja i edukacije građana

Аутор Рада Веселиновић дана .

 
SA1
 
Međunarodna finansijska korporacija (IFC) članica Grupacije Svjetske banke u saradnji sa Uredom Ombudsmena za bankarski sistem u sastavu Agencije za bankarstvo Federacije BiH (FBA) i Ombudsmenom za bankarski sektoru sastavu Agencije za bankarstvoRepublike Srpske (ABRS), održala je u Sarajevu okrugli stol na temu važnosti savjetovanja i finansijske edukacije iz perspektive ombudsmena i finansijskih savjetnika.
 
Okruglom stolu prisustvovalo je više od 25 savjetnika i državnih službenika zaduženiih za savjetovanja i finansijske edukacije građana iz opština Federacije BiH i Republike Srpske, među kojima je i opština Bratunac  Razumijevanje važnosti savjetovanja i finansijske edukacije je vrlo bitan proces za sticanje znanja na polju zaštite prava i interesa korisnika finansijskih usluga.
 
“Izuzetno je važno sistemski raditi na povećanju svijesti o finansijskoj pismenosti, pravima korisnika finansijskih usluga i općenito na upoznavanju sa svim rizicima finansijskih usluga na tržištu. Uvjerena sam da rad sa stručnim službama na nivou lokalnih zajednica, koje su najbliže građanima, mogu doprinijeti unaprijeđenju i važnosti finansijskog savjetovanja“ istakla je Lejla Smajović, Ombudsmen za bankarski sistem Federacije BiH.
 
“Ured Ombudsmena kontinuirano poduzima aktivnosti sa svrhom unaprijeđenja finansijskog znanja korisnika finansijskih usluga. Izuzetno smo zadovoljni do sada održanim edukacijama u Tesliću, Bijeljini i Zvorniku. U planusu edukacije među srednjoškolcima u drugim opštinama gdje se provodi ovaj Projekat” dodao je Vladimir Rudić, Ombudsmen za finansijski sektor Republike Srpske.
 
Kroz dvodnevnu edukaciju, predstavnici lokalnih zajednica,upoznati su sa karakteristikama i načinima rješavanja najčešćih problema klijenata u pravnom i finansijskom segmentu. Istovremeno, kroz predavanje edukatora, pružena su im osnovna znanja i vještine komuniciranja s javnostima, kreiranjima medijskih poruka i njihovim plasmanima u javnost.
 
“Kao dugogodišnjiprofesor Ekonomskog fakulteta, na današnjem predavanju sam po prvi puta čuo informacije koje su potrebne i meni i svim drugima koji se zadužujemo kod banaka, mikrokreditnih organizacija i drugih finansijskih institucija” istakao je Fakrudin Fehrić iz Živinica. “Kroz ovu edukaciju dobili smo potpune informacije kako prevazići određene finansijske probleme ili kako se blagovremeno educirati ukoliko se još nismo obratili finansijskim institucijama a planiramo” dodao je na kraju.
 
Okrugli sto dio je aktivnosti projekta "Mikrofinansije u Bosni i Hercegovini" koji provodi Međunarodna finansijska korporacija (IFC) članica Grupacije Svjetske banke uz podršku Ambasade Švicarske u Bosni i Hercegovini. Shvaćajući potrebu i značenje obrazovanja građana, Uredi Ombudsmena u Federaciji BiH i Republici Srpskoj, u saradnji sa IFC-om, i dalje će nastaviti raditi na finansijskoj edukaciji kako građana tako i službenika zaduženih za njihovo savjetovanje.
SA4
trening 6.11.2019. web 1
 

обавјештење комисије за спровођење јавног конкурса за избор службеника и намјештеника

Аутор Рада Веселиновић дана .

 
У складу са чланом 26. став (4) Правилника о јединственим процедурама за попуњавање упражњених радних мјеста у градској односно општинској управи ( „Службени Гласник Републике Српске“, број 42/17) Комисија за спровођење јавног конкурса за избор службеника и намјештеника, именована Рјешењем Начелника општине бр.02-020-301/19 од 01.11.2019.год., даје: 
 
О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е
 
На основу расписаног Јавног конкурса за за пријем радника у радни однос на неодређено вријеме у Општинску управу Братунац бр.02-020-301/19 објављеног  у дневном листу Глас Српске дана 11.10.2019.год.,  у Службеном Гласнику РС бр.86/19 дана 15.10.2019.год. и на веб страници општине Братунац www. opstinabratunac.com.  дана 11.10.2019.год. Комисија за спровођење јавног конкурса за избор службеника и намјештеника  у Општинску управу  Братунац са кандидатима који испуњавају опште и посебне услове Јавног конкурса провешће изборни поступак усменим интервјуом са сваким кандидатом у следећим терминима:
 
20.11.2019.год. за радно мјесто урбанистичко грађевински инспектор 
 
1. Тољ Младен у 10,00 чсова
 
20.11.2019.год. за радно мјесто стручни сарадник за пружање помоћи грађанима при подношењу захтјева у шалтер сали и послове архиве
 
2. Јовичић Мирјана у 10 часова и 30 минута 
 
20.11.2019.год. за радно мјесто руковаоц грађевинским машинама 
 
1. Дероњић Дејан  у 10 часова и 45 минута 
2. Јовић Недељко у 11.00 часова
 
22.11.2019.год. за радно мјесто радник на одржавању чистоће
 
1. Радовић Данијела у 10 часова 
2. Ђокић Сања у 10 часова и 15 минута
3. Дероњић Младенка у 10 часова и 30 минута
4. Глишић Љепосава у 10 часова и 45 минута
 
26.11.2019.год. за радно мјесто комунални полицајац 
 
1. Обрадовић Војо у 10,00 чсова
2. Бојић Јадранка у 10 часова и 30 минута
3. Невенка Петровић у 11,00 часова
4. Тодоровић Дејан у 11 часова и 30 минута
 
Интервју ће се обавити  у просторијама Општинске управе Братунац, Трг Милоша Обилића бр.8, у сали за састанке, на трећем спрату (канцеларија бр.34).
 
У складу са чланом 28. Став (1) Правилника о јединственим процедурама за попуњавање упражњених радних мјеста у градској односно општинској управи ( „Службени Гласник Републике Српске“, број 42/17)  кандидати који су позвани на интервју обавезни су да са собом понесу идентификациони документ (личну карту или пасош).
 
О времену и мјесту одржавања усменог интервјуа кандидати ће  бити обавјештени и појединачно писменим путем. Уколико неко од позваних кандидата из било којих разлога не приступи интервјуу у напријед наведено вријеме, а свој изостанак не опрада  писменим путем прије одржавања интервјуа биће искључен из даљег изборног поступка.   
 
 
                                                                                                                                          ПРЕДСЈЕДНИК    КОМИСИЈЕ          
                                                                                                                                     Бранислав Гаврић,дипл.инж.електро.
 
 

ДОО „ МАЛИНА- БРАТУНАЦ“ Албум

1
2
3
4
5
6
7
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
Komunalci-oprema_3
logoMalina
OBRADA_ZEMLJISTA
OBRADA_ZEMLJISTA_2
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Пријатељи Сребренице"Ритам регије"

Пријатељи Сребренице"Видео журнал"

Слава ОпштинеНедељко Млађеновић

Уредници