НАРЕДБА о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (COVID-19) на подручју општине Братунац

Аутор Рада Веселиновић дана .

Број: 02-020-153-10/20
Дана, 06.08.2020.год
 
На основу члана 22.Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама („Службени Гласник Републике Српске“ бр.121/12 и 46/17), члана 43. Закона о заштити становништва од заразних болести („Службени Гласник Републике Српске“ бр.90/17), члана 59. и 82. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске„, број: 97/16 и 36/19), чл.67. Статута општине Братунац ( Службени Гласник општине Братунац бр.10/2017), те на основу Одлуке о проглашењу ванредне ситуације за територију Републике Српске (“Службени Гласник РС“ бр.25/20), на основу тачке 9. Закључка Републичког штаба бр.50-1/20 од 03.08.2020.године и Одлуке штаба за ванредне ситуације Братунац од 06.08.2020.године, Начелник општине доноси:
 
Н  А  Р  Е  Д  Б  У
о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (COVID-19) на подручју општине Братунац
 
 
Члан 1.
 
Ограничава се рад од 06,00 до 23,00 часа у периоду до 17.08.2020. године сваким радним даном и у дане викенда и то:
- Угоститељским објектима за исхрану, пиће и смјештај 
- Угоститељским објектима за исхрану и пиће са сједиштем у мјесту Красанпоље,локалитет Рајска плажа
- Приређивачима игара на срећу
 
Члан 2.
 
За трговинске и занатско предузетничке радње примјењује се радно вријеме прописано Одлуком о одређивању радног времена трговинским и занатско предузетничким радњама на подручју општине Братунац („Службени Билтен општине Братунац“ бр.7/2011). 
 
Члан 3.
 
Рад у субјектима из члана 1.  и 2. организовати уз обавезно предузимање мјера прописаних у Упутству ЈЗУ “Институт за јавно здравство Републике Српске“ за спречавање појаве и ширења COVID-19 болести на радном мјесту.
 
Члан 4.
 
Забрањују се сва јавна окупљања у групама већим од 50 лица на јавном мјесту и у затвореном простору гдје није могуће обезбједити физичку дистанцу од минимум 1,5 метар до 17.08.2020.године.
Забрањују се сва организовања прослава и журки у угоститељским објектима и на отвореном простору на подручју општине Братунац до 17.08.2020.године.
 
Забрањује се унутар и ван угоститељских објеката до 17.08.2020.године и то:
- Извођење музике уживо
- Постављање барских столова и столица
- Стајање за шанком и другим мјестима у објекту
- Коришћење наргила
 
Столове и столице за сједење унутар и ван угоститељских објеката поставити на начин да удаљеност између истих не буде мања од 1,5 метра. 
 
За све оно што није регулисано овом Наредбом примјењиваће се мјере прописане одредбама Закључка Републичког штаба за ванредне ситуације бр.50-1/20 од 03.08.2020.године.
 
Члан 5.
 
Задужује се Одсјек за инспекцијске послове и Комунална полиција да у провођењу ове наредбе обезбједи поштовање исте од стране напријед наведених субјеката.
 
Члан 6.
 
О извршењу задатака из ове Наредбе, органи из члана 5. Ове наредбе, свакодневно ће извјештавати Општински  штаб за ванредне ситуације.                              
 
Члан 7.
 
Даном доношења ове Наредбе ставља се ван снаге Наредба бр.02-020-153-9/20 од 24.07.2020.године.
.
Члан 8.
 
Ова наредба ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном гласнику општине Братунац“
 
 
КОМАНДАНТ ШТАБА
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Недељко Млађеновић,дипл.инж.маш.

26. РЕДОВНА СЈЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ

Аутор Секретар Скупштине дана .

НАЈАВА 26. РЕДОВНЕ СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ

 

26. РЕДОВНА СЈЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ

заказана је за дан  11.08.2020. године (уторак)

са почетком у 10,00 часова, у Kино сали у згради Дома културе у Братунцу

За сједницу је предложен следећи

Д  Н Е В Н И   Р Е Д:             

  1. УСВАЈАЊЕ ИЗВОДА ИЗ ЗАПИСНИКА СА ДВАДЕСЕТ ПЕТЕ РЕДОВНЕ СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ
  2. ИНФОРМАЦИЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ СКУПШТИНСКИХ ЗАКЉУЧАКА СА ПРЕТХОДНЕ СЈЕДНИЦЕ СО-е
  3. ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ НАЦРТА РЕБАЛАНСА БУЏЕТА ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ ЗА 2020. ГОДИНУ
  4. ИЗВЈЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ ЗА ПЕРИОД 01.01.-30.06.2020. ГОДИНЕ
  5. ИНФОРМАЦИЈА О ПРОВЕДЕНОЈ ФИНАНСИЈСКОЈ РЕВИЗИЈИ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12.2019. ГОДИНЕ
  6. ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА УПИСА ОСНОВНОГ КАПИТАЛА ЈЗУ „ДОМ ЗДРАВЉА“ БРАТУНАЦ У СУДСКИ РЕГИСТАР ОКРУЖНОГ ПРИВРЕДНОГ СУДА У БИЈЕЉИНИ
  7. ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПОКРИЋУ АКУМУЛИРАНОГ ГУБИТКА ЈЗУ „ДОМ ЗДРАВЉА“ БРАТУНАЦ ИЗ НЕРАСПОРЕЂЕНИХ ДОБИТИ
  8. ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА НАСЕЉЕНОГ МЈЕСТА БРАТУНАЦ
  9. ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ГОДИШЊЕ ПАУЗЕ У РАДУ СКУПШТИНЕ ЗА 2020. ГОДИНУ
  10. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА                                                

                                                                              

ОДРЖАНА РЕДОВНА СЈЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

Аутор Оља Чучић дана .

У Братунцу је данас одржана редовна сједница Општинског штаба за ванредне ситуације на којој је разматрана тренутна епидемиолошка ситуација и мјере које се предузимају с циљем да се локално становништво заштити од вируса корона. Начелник општине Недељко Млађеновић оцијенио је у изјави,коју је дао новинарима  након сједнице, да је епидемиолошка ситација у Братунцу задовољавајућа.

-Морамо бити задовољни, јер немамо велики број позитивних на вирус корона, нема нико са тежим симптомима и што је посебно важно,опоравила су се сва лица која су раније била позитивна и немају никакве  последице по здравље, истакао је Млађеновић.

Наводећи  да је у Братунцу тренутно регистровано 12 особа које су позитивне на вирус корона, он је нагласио да ниједна од њих нема теже симптоме болести и не налазе се на болничком лијечењу. Начелник је навео и да се у кућној изолацији налази  укупно  45 особа.

-Стање у дјечијем обданишту је добро. Радница, која је била позитивна на вирус корона, сада је негативна, као и остали запослени и дјеца која бораве у тој васпитно-образовној установи. Обданиште, ипак неће почети сада са радом, јер је од 1. до 15.августа предвиђен колективни одмор, а у том периоду извршиће седезинфекција просторија, како би се наставио нормалан рад након одмора, појаснио је Млађеновић истакавши да суу тој установи на вријеме предузете све мјере заштите од ширења вируса корона.

-Немамо проблема у другим установама, а очекујемо да ће бити организован рад и у Пореској управи, гдје је једно лице позитивно на вирус корона и предузете све мјере заштите од ширења вируса, рекао је Млађеновић.

Говорећи о епидемиолошкој ситуацији у Братунцу, он је изразио посебну захвалност грађанима ове општине који, како је истакао, у 99 одсто случајева поштују све мјере заштите од вируса корона, које доносе Републички и Општински штаб за ванредне ситуације.

-Морамо бити захвални и нашим људима који спроводе мјере заштите, а прије свега комуналној полицији, инспекцији и локалној полицији који су ангажовани викендом и свакодневно да касних вечерњих часова. Захвални смо и лицима која редовно врше дезинфекцију цијелог подручја општине, као и локалним комуналним предузећима и ватрогасној јединици. Показало се да све то и у најтежим временима може веома добро да функционише, закључио је начелник.

ПРИВРЕМЕНИ БИРАЧКИ СПИСКОВИ

Аутор Секретар Скупштине дана .

О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е

Обавјештавају се грађани општине Братунац да су Изводи из привременог Централног бирачког списка истакнуту на следећим локацијама :

            1.Бирачко мјесто 01. Кравица у згради ОШ Кравица

            2.Бирачко мјесто 02. Коњевић Поље у згради ОШ у Коњевић Пољу

            3.Бирачко мјесто 03. Красанпоље у ОШ Красанпоље

            4.Бирачко мјесто 04. Осамско у згради ОШ у Осамском

            5.Бирачко мјесто 05. Полом у згради ОШ у Полому

            6.Бирачко мјесто 06. Бјеловац у згради ОШ у Бјеловцу

            7.Бирачко мјесто 07.Факовићи у згради ОШ у Факовићима

            8.Бирачко мјесто 08. Жлијебац у згради МЗ Жлијебац

            9.Бирачко мјесто 09. Подградац у згради Дома културе

            10.Бирачко мјесто 10. Дјечије обданиште у згради ОШ Бранко Радичевић.

            11.Бирачко мјесто 11. Пилана на огласној табли Ватрогасног дома

            12.Бирачко мјесто 12. А и Б. Вихор у згради, предузећа АД Ранкић Братунац

            13.Бирачко мјесто 13. Средњошколски центар, у згради СШЦ

            14.Бирачко мјесто 14. Ламеле у згрaди Аутобуске станице

            15.Бирачко мјесто 15. Аутобуска станица, у згради Aутобуске станице

            16.Бирачко мјесто 16. Моштанице у уреду МЗ Моштанице

            17.Бирачко мјесто 17.Слапашница у згради ОШ у Слапашници

            18.Бирачко мјесто 18 .Побрђе у уреду МЗ Побрђе

            19.Бирачко мјесто 19. ОШ Вук Караџић у згради ОШ Вук Караџић

            20.Бирачко мјесто 20. Реповац у згради МЗ Реповац

`           21.Бирачко мјесто 21. Суха у згради МЗ Суха

            22 Бирачко мјесто 22. Глогова у згради ОШ у Глоговој

            23.Бирачко мјесто 23. Тегаре у згради ОШ Тегаре

            24.Бирачко мјесто 24. А и Б Дом Пензионера у згради Дома културе

            25.Бирачко мјесто 25. Села Кравице у згради ОШ Кравица

            26.Бирачко мјесто 26. Вољавица у згради ОШ Вољавица

            27.Бирачко мјесто 27. Јежештица у згради МЗ Јежештица

            28.Бирачко мјесто 28. СШЦ 2 у згради Средњошколског центра

            29.Бирачко мјесто 29. Подчауш у згради ОШ Вук Караџић

            30.Бирачко мјесто 30. Побуђе у згради ОШ Побуђе

            31.Бирачко мјесто 31. Хрнчићи у згради ОШ Коњевић Поље

Привремени изводи из Централног бирачког списка биће изложени у периоду од 18.07.2020. до 17.08.2020. године.

Моле се гласачи да изврше увид у изложене Изводе, те уколико нису уписани у исте или не могу да се пронађу на бирачком списку да се обрате Центру за регистрацију бирача који се налази у згради општине Братунац ради добијања тачних информација.

Предсједника ОИК-а Братунац

Ивана Милановић, дипл.правник

ДОО „ МАЛИНА- БРАТУНАЦ“ Албум

1
2
3
4
5
6
7
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
Komunalci-oprema_3
logoMalina
OBRADA_ZEMLJISTA
OBRADA_ZEMLJISTA_2
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Пријатељи Сребренице"Ритам регије"

Пријатељи Сребренице"Видео журнал"

Слава ОпштинеНедељко Млађеновић

Уредници