ЈАВНИ ПОЗИВ За предају захтјева за заснивање 10 засада малине са системом за наводњавање на површини од по 1 дунум

Аутор Rada Veselinovic дана .

Број: 02-020-205/19

Датум: 18.09.2019.год.

 

На основу стратешких циљева утврђених у Стратегији развоја општине Братунац за период 2017.-2022.год. који се односе на подстицаје за пољопривредну производњу и на основу споразума између Општине Братунац, УНДПа (Регионални програм локалне демократије на Западном Балкану-реЛОаД) и удружења жена „Подриње1“ Скелани осигурана су средства за спровођење пројекта „Унапријеђење пољопривредне производње и руралног развоја кроз савремену технологију производње малине у органском поступку“, у циљу повећања производње малине на подручју општине Братунац, те на основу члана 67. Статута општине Братунац ( „Службени Гласник општине Братунац“, бр.10/2017 ) Начелник општине Братунац  расписује:
 
ЈАВНИ ПОЗИВ
 
За предају захтјева за заснивање 10 засада малине са системом за наводњавање на површини од по 1 дунум 
 
 
I     ПРАВО УЧЕШЋА
 
Право на учешће у Пројекту имају незапослене особе, првенствено млади и жене са подручја општине Братунац који посједују властито пољопривредно земљиште или њихови ужи чланови породице као и земљиште уступљено на кориштење или у закуп са могућношћу наводњавања. 
 
II    УСЛОВИ ЗА ДОДЈЕЛУ САДНИЦА И СИСТЕМА ЗА НАВОДЊАВАЊЕ
 
                Подносилац захтјева треба да испуњава следеће услове:
                1. Да је незапослена особа или особа са минималним примањима;
                2. Да је уписан у Регистар пољопривредних газдинстава у општини Братунац или ће покренути поступак уписа, а што ће потврдити овјереном изјавом да ће се уписати у Регистар пољопртивредних газдинстава; 
                3. Да је подносилац захтјева или члан уже породице власник или посједник пољопривредног земљишта погодног за производњу малине са лако приступачном водом за наводњавање;
                4. Да обавезно присуствује едукацији из области производње малине која ће бити организована у склопу активности овог пројекта;
 
Пројекат“„Унапријеђење пољопривредне производње и руралног развоја кроз савремену технологију производње малине у органском поступку“ реализује  се у оквиру Регионалног програма локалне демократије на Западном Балкану које финансира Европска Унија (ЕУ) а имплементира Развојни програм Уједињених народа (УНДП).
 

III КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЈЕЛУ САДНИЦА МАЛИНЕ И СИСТЕМА ЗА НАВОДЊАВАЊЕ

Критеријуми за бодовање подносиоца захтјева

а) погодност властитог земљишта за производњу малине и могућност наводњавања

(утврђује Комисија за додјелу садница малине на лицу мјеста) 1-3 бодa,

-   слаби услови (велики нагиб, неприступачна вода за наводњавање ) 1 бод

-   добри услови (релативно велики нагиб, лоше приступачна вода за наводњавање) 2 бода,

-   jakо добри услови (благи нагиб, лако приступачна вода за наводњавање) 3 бода. 

Кандидати код којих се на терену утврди да не посједују пољопривредно земљиште погодно за производњу малине или немају могућност за наводњавање неће се бодовати, те се њихове пријаве неће узети у разматрање.

b) додатни бодови по основу припадности једној од доле наведених категорија:

Подносилац захтјева незапослен ( вријеме проведено на бироу за запошљавање ), od 1-4 бодa,                                            

- од 0-3 год.                            1 бод,

- од 3-6 год.                            2 бода,

- од 6-10 год.                          3 бода,

- више од 10 год.                   4 бода,

- за сваког пунољетног незапосленог члана породице, који се налази на евиденцији незапослених особа Бироа за запошљавање добија се по 1 бод.

-  за сваког издржаваног члана породице (незапослене особекоје се не налазе на евиденцији незапослених особа на Бироу за запошљавање – домаћице, дјеца, ученици и сл.) за сваког издржаваног члана породице – 1 бод.

 • Младе особе животне доби до 35 година – 5 бодова;
 • Ако је подносилац захтјева самохрани родитељ – 2 бода;
 • Социјални аспект – нема примања – 7 бодова;
 • Социјални аспект – минимална примања по члану до 100,00 КМ – 6 бодова;
 • Социјални аспект – минимална примања по члану до 200,00 KM -5 бодова;
 • Социјални аспект – минимална примања по члану до 250,00 KM - 4 бода,
 • Социјални аспект – минимална примања по члану до 300,00 KM - 3 бодa,
 • Социјални аспект – стање на терену 0-4 бода;

Када кандидати при бодовању имају усти број бодова, предност ће имати кандидати који имају статус младе особе и жене.

IV ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 1. Образац за пријаву на Јавни позив;
 2. Koпија личне карте;
 3. Овјерена кућна листа;
 4. Доказ о незапослености кандидата издат од Бироа за запошљавање;
 5. Доказ о незапослености свих пунољетних чланова породице издат од Бироа за запошљавање или неки други доказ о незапослености (копија здравствене књижице),
 6. Потврда о висини примања запослених чланова домаћинства;
 7. Власништво или посјед над парцелом која се намјерава користити за подизање засада малине (копија ЗК изваадка или посједовног листа, као и уговор о закупу/кориштењу);

 

 ПРОЦЕДУРА ОДАБИРА КОРИСНИКА

Комисију за одабир корисника за додјелу садница малине и система за наводњавање чине два представника општине и представник имплементатора пројекта УЖ „Подриње 1“.

Задатак комисије је:

 • Преглед приспјелих пријава, провјера уписа у РПГ у надлежној служби, евидентирање кандидата који испуњавају услове из Јавног позива, обављање увиђаја на лицу мјеста, сачињавање листе крајњих корисника на основу утврђених критеријума за бодовање, те достављање исте Начелнику општине и УНДП-у.

Сагласност на предложену ранг листу кандидата даје Општина Братунац и УНДП.

Ранг листа одабраних кандидата ће бити објављена на огласној табли Општине Братунац и службеној веб страници Општине Братунац.

 

НАПОМЕНА:

Кандидати који остваре право на додјелу садног материјала и система за наводњавање обавезни су присуствовати едукацији која ће бити организована у склопу активности пројекта.

Обрасци захтјева за пријаву могу се преузети Одјељењу за привреду и друштвене дјелатности Општине Братунац и заједно са документацијом предти у затвореној коверти такође у Одјељење за привреду и друштвене дјелатности са назнаком „За Јавни позив за додјелу садница малине“, а рок за подношење захтјева је 15 дана ( до 02.10.2019.год.) од дана објављивања Јавног позива.

Све додатне информације могу се добити у Одјељењу за привреду и друштвене дјелатности Општине Братунац, или на број телефона 056/420-370 сваким радним даном од 10.00-14.00 часова.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узети у разматрање.

                                                                                               

                                                                                                                                     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

                                                                                                                             Недељко Млађеновић,дипл.инж.маш.

УРУЧЕНА ПОМОЋ ЗА 11 ПОРОДИЦА НЕСТАЛИХ И ПОГИНУЛИХ ЛИЦА

Аутор Рада Веселиновић дана .

Bratunac pomoć

Предсједница братуначке Организације породица заробљених и погинулих бораца и несталих цивила Радојка Филиповић уручила је данас  помоћ у роби и новцу за 11 чланова ове организације. Помоћ је уручена у канцеларији Организације, гдје је уприличен  пријем за те породице поводом обиљежавања 15.септембра – Дана несталих и погинулих РС.
 
„Помоћ смо  од почетка рада наше организације 2007.године обезбиједили за 307 породица. Ову хуману акцију, осим обиљежавања 15.септембра,  организујемо у сусрет  божићним и васкршњим празницима“  рекла је Филиповићева.
 
Средства за ту намјену се, према њеним ријечима, обезбјеђују из Хуманитарног фонда, за који чланови ове организације добровољно издвајају по једну марку од инвалиднине.
 
„Из тог фонда током године издвајамо и средства за наше болесне чланове, које посјећујемо“, рекла је Филиповићева.
 
Bratunac pomoć 1
 

ИСПОРУЧЕНА ВРИЈЕДНА ОПРЕМА ЗА ПРОШИРЕЊЕ СИСТЕМА ЗА НАВОДЊАВАЊЕ У БРАТУНЦУ

Аутор Рада Веселиновић дана .

Opština oprema 1

Начелник општине Братунац Недељко Млађеновић изјавио је  новинарима да ће за наставак пројекта наводњавања у овој локалној заједници бити набављена опрема вриједности око 600.000 КМ, како би новоизграђени систем могао да успјешно функционише. Он је рекао да је данас испоручена комбинована машина типа „скип“ са свим потребним прикључцима и машина за полагање цријева, које ће служити за проширење мреже система за наводњавање.
 
„Јединица за координацију пољопривредних пројеката у ресорном министарству Владе Републике Српске, у сарадњи са општином Братунац и Свјетском банком, реализовала је пројекат наводњавања вриједноси око 9,5 милиона марака,  и он је један од највећих пројеката који су реализовани у нашој општини. У наредном периоду радићемо и секундарну мрежу, с циљем да обезбиједимо воду за све пољопривредне произвођаче“ изјавио је  Млађеновић, подсјећајући да је  раније испоручено цријево за наводњавање.
Он је рекао да је Д.О.О. „Малина“ задужено за управљање овим системом, као и да ће одређене услуге пружати братуначко  комунално предузеће „Рад“.
 
Млађеновић је истакао да је општина Братунац, изградњом система за наводњавање на цијелом подручју, створила све предуслове за успјешан развој малинарства. 
„Поред система за наводњавање и противградне заштите, имамо властити расадник малине и Савјетодавну службу са пет пољопривредних инжењера, који пружају услуге нашим пољопривредним произвођачима. Општина ће пружити све услуге произвођачима да би се могли  бавити малинарством, као породичним бизнисом који је успјешан када постоји  властита радна снага“, закључио је Млађеновић.
 
Представник предузећа ДОО „Малина“,  Раденко Радовић, оцијенио је да ће опрема, која је данас испоручена, значити много у  проширењу система за наводњавање.
„Захваљујући новој опреми урадићемо секундарну мрежу, тако да ће свим произвођачима на подручју наше општине бити омогућено да се прикључе на систем за наводњавање, који је већ изграђен“, рекао је Радовић.
Он је навео да је у току ове године око 350 пољопривредних произвођача малине прикључено на новоизграђени  систем.
 
Opština oprema
 

Rezultati evaluacije i informacije u vezi sa predloženim projektnim prijedlozima od strane organizacija civilnog društva (OCD) u toku Javnog poziva u okviru ReLOaD projekta koji je bio otvoren od 21. juna do 2. avgusta 2019.godine

Аутор Рада Веселиновић дана .

 
Opština Bratunac, kao partnerska jedinica lokalne samouprave koja učestvuje u projektu Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD), objavljuje rezultate javnog poziva za organizacije civilnog društva (OCD)/nevladine organizacije(NVO) koje su predale prijedloge projekata na javni poziv.
 
Na javni poziv su se mogle prijaviti sve OCD/NVO iz Bosne i Hercegovine, sa prijedlozima projekata koji su u skladu sa definisanim  prioritetnim oblastima i razvojnim ciljevima Opštine Bratunac.
 
Rang lista rezultata po javnom pozivu za organizacije civilnog društva, u sklopu ReLOaD projekta za opštinu Bratunac može se preuzeti  OVDJE.
 
 Sredstva za odobrene projekte će biti dodijeljena u iznosima od 10.000 KM do 70.000 KM, a projekti će se sprovoditi u periodu od septembra 2019. do maja 2020. godine.
 
 Projekt ReLOaD podržava lokalne samouprave da razviju transparentne mehanizme finansiranja za organizacije civilnog društva, kako bi se bolje upoznali sa potrebama građana, a organizacije civilnog društva služe kao partneri lokalnim samoupravama i podržavaju ih u rješavanju potreba lokalne zajednice. 20,000 građana u BiH će imati koristi od preko 80 projekata civilnog društva, koje će se implementirati u okviru ReLOaD projekta, tokom trogodišnjeg perioda 2017-2020.
 
Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu – ReLOaD, finansira Evropska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).
 

ДОО „ МАЛИНА- БРАТУНАЦ“ Албум

1
2
3
4
5
6
7
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
Komunalci-oprema_3
logoMalina
OBRADA_ZEMLJISTA
OBRADA_ZEMLJISTA_2
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Пријатељи Сребренице"Ритам регије"

Пријатељи Сребренице"Видео журнал"

Слава ОпштинеНедељко Млађеновић

Уредници