ЗАКЉУЧАК о продужењу мјера општинског штаба за ванредне ситуације

Аутор Рада Веселиновић дана .

Број: 02-020-150-14/20
Дана, 30.04.2020.год
 
На основу члана 22.Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама („Службени Гласник Републике Српске“ бр.121/12 и 46/17), члана 43. Закона о заштити становништва од заразних болести („Службени Гласник Републике Српске“ бр.90/17), члана 59. и 82. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске„, број: 97/16 и 36/19), чл.67. Статута општине Братунац ( Службени Гласник општине Братунац бр.10/2017), те на основу Одлуке Владе Републике Српске о проглашењу ванредне ситуације за територију Републике Српске (“Службени Гласник РС“ бр.25/20),,на основу Закључка Одлуке Владе Републике Српске о проглашењу ванредног стања за територију Републике Српске (“Службени Гласник РС“ бр.31/20).,и на основу Одлуке Штаба за ванредне ситуације општине Братунац на сједници одржаној дана 30.04.2020.године, Начелник општине доноси:
 
ЗАКЉУЧАК
о продужењу мјера општинског штаба за ванредне ситуације
 
Члан 1.
 
Овим закључком продужавају се мјере прописане:
-Наредбом о забрани јавних окупљања на подручју општине Братунац бр.02-020-141/20 од 20.03.2020.године и бр.02-020-141-1/20 од 03.04.2020.године и бр.02-020-141-2/20 од 13.04.2020.године.
- Наредбом о уклањању чамаца са ријеке Дрине на територији општине Братунац бр.02-020-152/20 од 30.03.2020.године
-Наредбом о предузимању мјера дезинфекције и повишене хигијене у трговинама прехране бр.02-020-150/20 од 26.03.2020.године
-Наредбом о предузимању мјера дезинфекције и повишене хигијене у теретним возилима бр.02-020-150-1/20 од 27.03.2020.године
Наредбом предсједницима и Савјетима Мјесних заједница на подручју општине Братунац бр.02-020-150-2/20 од 29.03.2020.године
-Наредбом директорима основних школа на територији општине Братунац и директору ЈУ Дјечије обданиште „РАДОСТ“ Братунац бр.02-020-150-4/20 од 02.04.2020.године и бр.02-020-150-8/20 од 05.04.2020.године
-Наредбом о контроли уласка лица на територију општине Братунац без оправданог разлога бр.02-020-150-7/20 од 04.04.2020.године
-Закључком о евидентирању возача теретних возила бр.02-020-150-9/20 од 05.04.2020.године
-Закључком о ограничењу окупљања у вјерским објектима бр.02-020-150-11/20 од 13.04.2020.године
до 11.05.2020.године, са могућношћу укидања или продужења у зависности од епидемилошке ситуације.
 
Члан 2 .
Ова закључак ступа даном доношења, и биће објављен у „Службеном гласнику општине Братунац“.
 
                                                                                                                                          Командант штаба
                                                                                                                                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
 
                                                                                                                         Млађеновић Недељко, дипл.инж.маш.с.р.
 

У БРАТУНЦУ ОГРАНИЧЕНО КРЕТАЊЕ ЗА ПРВОМАЈСКЕ ПРАЗНИКЕ

Аутор Рада Веселиновић дана .

 
Због првомајских празника, а у складу са закључком Републичког штаба за ванредне ситуације, на подручју Братунца ће бити ограничено  кретање грађана првог маја и у дане викенда, потврђено је на данашњој сједници Општинског штаба за ванредне ситуације.
 
Проширени полицијски час биће на снази у петак од 12 часова до суботе у 5 часова, затим у суботу од 12 часова до недеље у 5 часова и у недељу од 12 часова до понедељка у 5 часова. На сједници је речено да је на снази и раније донесена мјера забране кретања грађана изван мјеста пребивалишта у периоду од суботе у 12 часова до недеље у 18 часова.
 
Штаб је саопштио да ће за вријеме првомајских празника, а у циљу превенције ширења вируса корона, радити  пунктови у Коњевић Пољу и Полому, на којима се врши контрола уласка и изласка на територију општине Братунац, уз обавезну дезинфекцију возила.
 
Штаб је упознат да се тренутно под надзором налази 9 особа, рачунајући и возаче. Из надзора су изашле двије особе а у карантину су смјештене, такође, двије особе. На данашњој сједници је речено да мјеру надзора није прекршило ниједно, од 7 контролисаних лица, док је забиљежен један случај кршења полицијског часа.
 

ЗАКЉУЧАК О исправци Наредбе о регулисању рада трговинских, угоститељских, занатских, услужних и других објеката на територији општине Братунац

Аутор Рада Веселиновић дана .

Број: 02-020-153-1/20
Дана, 29.04.2020.год
 
На основу члана 22.Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама („Службени Гласник Републике Српске“ бр.121/12 и 46/17), члана 43. Закона о заштити становништва од заразних болести („Службени Гласник Републике Српске“ бр.90/17), члана 59. и 82. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске„, број: 97/16 и 36/19), чл.67. Статута општине Братунац ( Службени Гласник општине Братунац бр.10/2017), те на основу Одлуке о проглашењу ванредне ситуације за територију Републике Српске (“Службени Гласник РС“ бр.25/20), Закључка Републичког штаба за ванредне ситуације о исправци Закључка о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване ноим вирусом корона „COVID-19“ у Републици Српској бр.27-1/20 од 28.04.2020.године и на основу Одлуке Штаба за ванредне ситуације општине Братунац на сједници одржаној дана 29.04.2020.године, Начелник општине доноси:
 
ЗАКЉУЧАК
О исправци Наредбе о регулисању рада трговинских, угоститељских, занатских, услужних
и других објеката на територији општине Братунац
 
Члан 1.
 
У Наредби о регулисању рада трговинских, угоститељских, занатских, услужних и других објеката на територији општине Братунац број 02-020-153-1/20 од 28.04.2020.године исправља се тачка 3.и гласи:
 
„Ограничава се рад од 07,00 до 19,00 часова у периоду од 28.04. до 11.05.2020.године осталим трговинама на мало непрехрамбеном робом које послују као засебни продајни објекти.
Забрањује се рад до 30.04.2020.године и ограничава се рад од 07,00 до 19,00 часова у периоду од 01.05. до 11.05.2020.године осталим трговинама на мало непрехрамбеном робом које послују као објекти у тржним центрима.“
 
 
Члан 2.
 
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у „Службеном гласнику општине Братунац“.
 
 
   
                                                                                                                                     Командант штаба
                                                                                                                                НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
                                                                                                                    Млађеновић Недељко, дипл.инж.маш.с.р.
 

У БРАТУНАЧКИ КАРАНТИН СМЈЕШТЕНЕ ДВИЈЕ ОСОБЕ

Аутор Рада Веселиновић дана .

 
Општински штаб за ванредне ситуације информисан је на данашњој сједници о свим активностима које се проводе у циљу превенције ширења вируса корона и заштите становништва на територији Братунца.Начелник општине Недељко Млађеновић рекао је да се у Братунцу спроводе недавно донесене одлуке Републичког штаба за ванредне ситуације, уз мјере контроле кретања и дезинфекције возила на пунктовима који су формирани у Коњевић Пољу и Полому.
 
Штаб је упознат да се редовно врши дезинфекција улица, путева и свих јавних површина, те објеката јавних установа и предузећа. На сједници је речено да ће се током дана вршити дезинфекција стамбених зграда у Братунцу.
 
Директор братуначког Дома здравља Александар Васић информисао је данас штаб да се тренутно под надзором налази 12 особа, да су двије изашле из надзора те да су у карантин смјештене двије особе.
 
Штаб је упознат да није било кршења полицијског часа, као ни мјере надзора.

ОПШТИНА БРАТУНАЦ И УСАИД ФИНАНСИРАЈУ ПРОЈЕКТЕ МАРГИНАЛИЗОВАНИХ ГРУПА ЖЕНА

Аутор Рада Веселиновић дана .

 
Oпштина Братунац и Америчка агенција за међународни развој (УСАИД)  обезбиједиће по 25.000 КМ за маргинализоване групе жена, које ће моћи да предају своје пројекте за покретање нових бизниса у овој локалној заједници, изјавио је новинарима начелник ове општине Недељко Млађеновић који је рекао да је данас потписан уговор за пројекат укупне вриједности 50.000 КМ и да ће бити расписан јавни позив, на који своје пројекте могу предати наведене групе.
 
"Управо овај пројекат дошао је у вријеме када је најпотребнији, јер знамо да су многи остали без радних мјеста, чиме је доведена у питање егстенција њихових породица", истакао је Млађеновић.
 
Он је оцијенио да је активизам жена у Братунцу на високом нивоу и да су жене из ове општине, у оквиру својих удружења, реализовале бројне пројекте, који су помогли одређеним категоријама становништва.
 
"Прва женска пољопривредна задруга, управо је регистрована у Братунцу. Надамо се да ће и за ова средства бити понуђени квалитетни пројекти", рекао је Млађеновић.
 

ДОО „ МАЛИНА- БРАТУНАЦ“ Албум

1
2
3
4
5
6
7
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
Komunalci-oprema_3
logoMalina
OBRADA_ZEMLJISTA
OBRADA_ZEMLJISTA_2
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Пријатељи Сребренице"Ритам регије"

Пријатељи Сребренице"Видео журнал"

Слава ОпштинеНедељко Млађеновић

Уредници