17. РЕДОВНА СЈЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ

Аутор Секретар Скупштине дана .

17. редовна сједница Скупштине општине Братунац заказана је за дан 27.12.2018, године (четвртак) са почетком у 10 часова у згради ЈУ "Дом културе" Братунац

Материјал за 17.редовну сједницу Скупштине општине Братунац:

1. ПОЗИВ ЗА СКУПШТИНУ

2. ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ ЗА 2019. ГОДИНУ

3. ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ ЗА 2019. ГОДИНУ

4. ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ВИСИНИ ВРИЈЕДНОСТИ НЕПОКРЕТНОСТИ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ ПО ЗОНАМА ЗА ПОТРЕБЕ УТВРЂИВАЊА ПОРЕЗА НА НЕПОКРЕТНОСТ У 2019.ГОДИНИ

5. ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ПОРЕСКЕ СТОПЕ ЗА ОПОРЕЗИВАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ У 2019. ГОДИНИ

6. ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА НАСЕЉЕНОГ МЈЕСТА БРАТУНАЦ НА ЛОКАЛИТЕТУ К.Ч.1950/1 У КО БРАТУНАЦ

7.ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА

8. ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УВОЂЕЊУ ЛЕД ТЕХНОЛОГИЈЕ У СИСТЕМ ЈАВНЕ РАСВЈЕТЕ

9. ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПОНИШТЕЊУ ОДЛУКЕ О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈЗУ "ДОМ ЗДРАВЉА" БРАТУНАЦ

10. ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈЗУ "ДОМ ЗДРВЉА" БРАТУНАЦ

11.  ПРОГРАМ САНАЦИЈЕ И ОДРЖАВАЊА ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ ЗА 2019. ГОДИНУ

12. ПРОГРАМ ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМУНАЛНЕ ПОТРОШЊЕ ЗА 2019. ГОДИНУ

13. ПРОГРАМ УРЕЂЕЊА ГРАДСКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ЗА 2019. ГОДИНУ

14. РЕДОВНА СЈЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ

Аутор Секретар Скупштине дана .

14. Редовна сједница Скупштине општине Братунац заказана је за дан 15.08.2018. године (сриједа) са почетком у 10 часова у скупштинској сали у згради ЈУ "Дом културе" Братунац

Скупштински материјал:

1. ПОЗИВ ЗА СКУПШТИНУ

2. ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ РЕБАЛНАНСА БУЏЕТА ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ ЗА 2018. ГОДИНУ

3. ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ ЗА 2018. ГОДИНУ

4. ИЗВЈЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ ЗА ПЕРИОД 01.01.2018. ДО 30.06.2018. ГОДИНЕ

5. ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ О КУПОВИНИ ЗЕМЉЕ У К.О. ЖЛИЈЕБАЦ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ СИСТЕМА ЗА НАВОДЊАВАЊЕ

6. ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПОНИШТЕЊЕУ РЈЕШЕЊА О РАЗРЈЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ЈЗУ "ДОМ ЗДРАВЉА" БРАТУНАЦ

7. ПРИЈЕДЛОГ РЈЕШЕЊА О РАЗРЈЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ЈЗУ"ДОМ ЗДРАВЉА" БРАТУНАЦ (извршење судске пресуде бр.12 0 006398 17 U од 19.06.2018. године)

8. ПРИЈЕДЛОГ РЈЕШЕЊА О РАЗРЈЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ЈЗУ "ДОМ ЗДРАВЉА" БРАТУНАЦ (због истека мандата)ПРИЈЕДЛОГ РЈЕШЕЊА О РАЗРЈЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ЈЗУ "ДОМ ЗДРАВЉА" БРАТУНАЦ (због истека мандата)

9.ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈЗУ "ДОМ ЗДРАВЉА" БРАТУНАЦ

 

11.редовна сједница скупштине општине Братунац

Аутор Секретар Скупштине дана .

Девета редовна сједница Скупштине општине Братунац

Аутор Секретар Скупштине дана .

Девета редовна сједница Скупштине општине Братунац одржаће се 04.12.2017. године (понедељак) са почетком у 10 часова у Скупштинској сали у згради Дома културе Братунац.

Материјал за скупштину:

1.Позив за девету редовну сједницу и девни ред

2. Приједлог одлуке о разрјешењу ВД директора ЈЗУ "Дом здравља" Братунац

3. Приједлог одлуке о разрјешењу ВД Управних одбора Јавних установа чији је оснивач општина Братунац:

а) ЈУ "Центар за социјални рад" Братунац и

б) ЈУ "Дом културе" Братунац

4. Приједлог одлуке о усвајању нацрта ребалнаса буџета Општине Братунац за 2017. годину

5. Приједлог одлуке о усвајању нацрта буџета Општине Братунац за 2018. годину

6. Приједлог одлуке о јавном превозу лица и ствари у друмском саобраћају на подручју општине Братунац

7. Приједлог одлуке о измјени одлуке о расписивању избора у мјесним заједницама

8. Приједлог одлуке о именовању мртвозорника

9. Приједлог нацрта Статута Општине Братунац

10.Приједлог одлуке о разрјешењу члана Комисије за буџет и финансије Општине Братунац

ОСМА РЕДОВНА СЈЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ

Аутор Рада Веселиновић дана .

Осма  редовна сједница Скупштине општине Братунац одржаће се дана  19.09.2017.године ( уторак ) са почетком у 10,00 часова, у скупштинској сали у згради Дома културе у Братунцу

Скупштински материјал:

1. Позив за осму редовну сједницу 

2.Приједлог Одлуке о поништење одлуке о расписивању јавног конкурса за избор и именовање чланова Општинске изборне комисије општине Братунац

3. Приједлог одлуке о расписивању јавног конкурса за избор и именовање чланова Општинске изборне комисије општине Братунац

4. Приједлог Oдлуке о измјени одлуке о именовању конкурсне комисије за спровођење поступка јавног конкурса за избор и именовање Oпштинске изборне комисије Братунац

 5. Приједлог одлуке о такси превозу на подручју општине Братунац5. Приједлог одлуке о такси превозу на подручју општине Братунац

6. Приједлог одлуке о усвајању нацрта измјене и допуне регулационог плана насељеног мјеста Братунац на локалитету у к.ч. бр.1951 и 1950/1 у ко Братунац

7. Приједлог одлуке о усвајању нацрта измјене и допуне регулационог плана насељеног мјеста Братунац на локалитету у к.ч. бр. 3231/1, 3231/2 и 3232 ко Братунац

8. Приједлог одлуке о основаности утврђивања општег интереса ради провођења поступка експропријације у сврху отварања саобраћајнице у насељу „Јеловци“ у Братунцу

9. Приједлог одлуке о продаји градског грађевинског земљишта путем непосредне погодбе

10. Приједлог одлуке о куповини земљишта за потребе уређења корита ријеке Крижевице

11.Приједлог одлуке о додјели помоћи Mилинковић Стојану за изградњу стамбеног објекта уништеног у поплавама 2014. године

ДОО „ МАЛИНА- БРАТУНАЦ“ Албум

1
2
3
4
5
6
7
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
Komunalci-oprema_3
logoMalina
OBRADA_ZEMLJISTA
OBRADA_ZEMLJISTA_2
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Пријатељи Сребренице"Ритам регије"

Пријатељи Сребренице"Видео журнал"

Слава ОпштинеНедељко Млађеновић

Уредници