14. РЕДОВНА СЈЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ

Аутор Секретар Скупштине дана .

14. Редовна сједница Скупштине општине Братунац заказана је за дан 15.08.2018. године (сриједа) са почетком у 10 часова у скупштинској сали у згради ЈУ "Дом културе" Братунац

Скупштински материјал:

1. ПОЗИВ ЗА СКУПШТИНУ

2. ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ РЕБАЛНАНСА БУЏЕТА ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ ЗА 2018. ГОДИНУ

3. ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ ЗА 2018. ГОДИНУ

4. ИЗВЈЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ ЗА ПЕРИОД 01.01.2018. ДО 30.06.2018. ГОДИНЕ

5. ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ О КУПОВИНИ ЗЕМЉЕ У К.О. ЖЛИЈЕБАЦ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ СИСТЕМА ЗА НАВОДЊАВАЊЕ

6. ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПОНИШТЕЊЕУ РЈЕШЕЊА О РАЗРЈЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ЈЗУ "ДОМ ЗДРАВЉА" БРАТУНАЦ

7. ПРИЈЕДЛОГ РЈЕШЕЊА О РАЗРЈЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ЈЗУ"ДОМ ЗДРАВЉА" БРАТУНАЦ (извршење судске пресуде бр.12 0 006398 17 U од 19.06.2018. године)

8. ПРИЈЕДЛОГ РЈЕШЕЊА О РАЗРЈЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ЈЗУ "ДОМ ЗДРАВЉА" БРАТУНАЦ (због истека мандата)ПРИЈЕДЛОГ РЈЕШЕЊА О РАЗРЈЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ЈЗУ "ДОМ ЗДРАВЉА" БРАТУНАЦ (због истека мандата)

9.ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈЗУ "ДОМ ЗДРАВЉА" БРАТУНАЦ

 

11.редовна сједница скупштине општине Братунац

Аутор Секретар Скупштине дана .

Девета редовна сједница Скупштине општине Братунац

Аутор Секретар Скупштине дана .

Девета редовна сједница Скупштине општине Братунац одржаће се 04.12.2017. године (понедељак) са почетком у 10 часова у Скупштинској сали у згради Дома културе Братунац.

Материјал за скупштину:

1.Позив за девету редовну сједницу и девни ред

2. Приједлог одлуке о разрјешењу ВД директора ЈЗУ "Дом здравља" Братунац

3. Приједлог одлуке о разрјешењу ВД Управних одбора Јавних установа чији је оснивач општина Братунац:

а) ЈУ "Центар за социјални рад" Братунац и

б) ЈУ "Дом културе" Братунац

4. Приједлог одлуке о усвајању нацрта ребалнаса буџета Општине Братунац за 2017. годину

5. Приједлог одлуке о усвајању нацрта буџета Општине Братунац за 2018. годину

6. Приједлог одлуке о јавном превозу лица и ствари у друмском саобраћају на подручју општине Братунац

7. Приједлог одлуке о измјени одлуке о расписивању избора у мјесним заједницама

8. Приједлог одлуке о именовању мртвозорника

9. Приједлог нацрта Статута Општине Братунац

10.Приједлог одлуке о разрјешењу члана Комисије за буџет и финансије Општине Братунац

ОСМА РЕДОВНА СЈЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ

Аутор Рада Веселиновић дана .

Осма  редовна сједница Скупштине општине Братунац одржаће се дана  19.09.2017.године ( уторак ) са почетком у 10,00 часова, у скупштинској сали у згради Дома културе у Братунцу

Скупштински материјал:

1. Позив за осму редовну сједницу 

2.Приједлог Одлуке о поништење одлуке о расписивању јавног конкурса за избор и именовање чланова Општинске изборне комисије општине Братунац

3. Приједлог одлуке о расписивању јавног конкурса за избор и именовање чланова Општинске изборне комисије општине Братунац

4. Приједлог Oдлуке о измјени одлуке о именовању конкурсне комисије за спровођење поступка јавног конкурса за избор и именовање Oпштинске изборне комисије Братунац

 5. Приједлог одлуке о такси превозу на подручју општине Братунац5. Приједлог одлуке о такси превозу на подручју општине Братунац

6. Приједлог одлуке о усвајању нацрта измјене и допуне регулационог плана насељеног мјеста Братунац на локалитету у к.ч. бр.1951 и 1950/1 у ко Братунац

7. Приједлог одлуке о усвајању нацрта измјене и допуне регулационог плана насељеног мјеста Братунац на локалитету у к.ч. бр. 3231/1, 3231/2 и 3232 ко Братунац

8. Приједлог одлуке о основаности утврђивања општег интереса ради провођења поступка експропријације у сврху отварања саобраћајнице у насељу „Јеловци“ у Братунцу

9. Приједлог одлуке о продаји градског грађевинског земљишта путем непосредне погодбе

10. Приједлог одлуке о куповини земљишта за потребе уређења корита ријеке Крижевице

11.Приједлог одлуке о додјели помоћи Mилинковић Стојану за изградњу стамбеног објекта уништеног у поплавама 2014. године

СЕДМА РЕДОВНА СЈЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ

Аутор Рада Веселиновић дана .

ДОО „ МАЛИНА- БРАТУНАЦ“ Албум

1
2
3
4
5
6
7
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
Komunalci-oprema_3
logoMalina
OBRADA_ZEMLJISTA
OBRADA_ZEMLJISTA_2
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Пријатељи Сребренице"Ритам регије"

Пријатељи Сребренице"Видео журнал"

Слава ОпштинеНедељко Млађеновић

Уредници