СКУПШТИНСКИ МАТЕРИЈАЛ ЗА 24. РЕДОВНУ СЈЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ

Аутор Секретар Скупштине дана .

24. редовна сједница Скупштине општине Братунац закаказана је за дан 25.02.2020, године (уторак) са почетком у 10 часова у Скупштинској сали у згради Дома културе Бртаунац.

Материјал за скупштину:

1. ПОЗИВ ЗА СКУПШТИНУ

2. ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ ЗА 2019. ГОДИНУ

3. ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ НАЧЕЛНИКA ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ ЗА 2019. ГОДИНУ

4. ПРОГРАМ РАДА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ ЗА 2020. ГОДИНУ

5. ПЛАН РАДА НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ ЗА ПЕРИОД 01.01.2020. ДО 31.12.2020. ГОДИНЕ

6. ПЛАН КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ ЗА 2020. ГОДИНУ

7.ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ О КРЕДИТНОМ ЗАДУЖЕЊУ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ ЗА КАПИТАЛНЕ ПРОЈЕКТЕ

8.ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПОНИШТЕЊУ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ БРАТУНАЦ

9. ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОПШТИНСКИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ

10. ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРЕНОСУ ПРАВА НА НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА ИЗГРАДЊУ ИНДУВИДУЛАНОГ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА

11. ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРИЈЕШЕЊУ ВД ДИРЕКТОРА ДОО "МАЛИНА - БРАТУНАЦ"