ЧЕТВРТА РЕДОВНА СЈЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ

Аутор Рада Веселиновић дана .

Четврта редовна сједница Скупштине општине Братунац одржаће се дана  11.04.2017.године ( уторак ) са почетком у 10,00 часова, у скупштинској сали у згради Дома културе у Братунцу

Скупштински материјал:

1.Позив за 4 редовну сједницу СО-е Братунац

2. Приједлог рјешења о разрјешењу  ВД  Секретара СО-е Братунац

3.Приједлог рјешења  о разрјешењу вд начелника одјељења Општинске управе општине Братунац

4.Приједлог одлуке о разрјешењу  ВД члана Управног одбора ју Центар за социјални рад Братунац 

5. Приједлог одлуке о разрјешењу  мртвозорника у ЈЗУ Дом здравља Братунац   

6. Приједлог  одлуке о расписивању избора за чланове савјета  у мјесним заједницама   Братунца: 1 страница одлуке : 2 страница одлуке

7.  Приједлог одлуке о стратегији развоја општине Братунац од 2017-2022.године  Акциони план Стратегије

8. Приједлог одлуке о комуналним накнадама 1 страница одлуке;  2 страница одлуке;3 страница одлуке; 4 страница одлуке

9. Приједлог одлуке о  потврђивању  и  именовању комисије за примопредају дужности у јавним установама

10. Приједлог одлуке о расписивању јавног конкурса за избор и именовање директора и чланова управних одбора јавних установа чији је оснивач општина Братунац

11. Програм о начину кориштења новчаних средстава прикупљених на основу прихода од посебних водних накнада у 2017.години 

12. Програм кориштења прихода од посебних намјена за шуме  у 2017.години. 

13.  План коришћења средстава привредних друштава и других правних лица која имају сједиште на подручју општине Братунац за реализацију посебних мјера заштите од пожара.

14.Програм развоја спорта општине Братунац за период 2017-2022.годину

15. Програм уређења градског-грађевинског земљишта у 2017.години

16. Програм  санације одржавања локалних путних праваца на подручју општине Братунац

17. Програм заједничке комуналне потрошње за 2017.годину

ДОО „ МАЛИНА- БРАТУНАЦ“ Албум

1
2
3
4
5
6
7
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
Komunalci-oprema_3
logoMalina
OBRADA_ZEMLJISTA
OBRADA_ZEMLJISTA_2
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Пријатељи Сребренице"Ритам регије"

Пријатељи Сребренице"Видео журнал"

Интервју саНедељком Млађеновићем

Уредници