ЧЕТВРТА РЕДОВНА СЈЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ

Аутор Рада Веселиновић дана .

Четврта редовна сједница Скупштине општине Братунац одржаће се дана  11.04.2017.године ( уторак ) са почетком у 10,00 часова, у скупштинској сали у згради Дома културе у Братунцу

Скупштински материјал:

1.Позив за 4 редовну сједницу СО-е Братунац

2. Приједлог рјешења о разрјешењу  ВД  Секретара СО-е Братунац

3.Приједлог рјешења  о разрјешењу вд начелника одјељења Општинске управе општине Братунац

4.Приједлог одлуке о разрјешењу  ВД члана Управног одбора ју Центар за социјални рад Братунац 

5. Приједлог одлуке о разрјешењу  мртвозорника у ЈЗУ Дом здравља Братунац   

6. Приједлог  одлуке о расписивању избора за чланове савјета  у мјесним заједницама   Братунца: 1 страница одлуке : 2 страница одлуке

7.  Приједлог одлуке о стратегији развоја општине Братунац од 2017-2022.године  Акциони план Стратегије

8. Приједлог одлуке о комуналним накнадама 1 страница одлуке;  2 страница одлуке;3 страница одлуке; 4 страница одлуке

9. Приједлог одлуке о  потврђивању  и  именовању комисије за примопредају дужности у јавним установама

10. Приједлог одлуке о расписивању јавног конкурса за избор и именовање директора и чланова управних одбора јавних установа чији је оснивач општина Братунац

11. Програм о начину кориштења новчаних средстава прикупљених на основу прихода од посебних водних накнада у 2017.години 

12. Програм кориштења прихода од посебних намјена за шуме  у 2017.години. 

13.  План коришћења средстава привредних друштава и других правних лица која имају сједиште на подручју општине Братунац за реализацију посебних мјера заштите од пожара.

14.Програм развоја спорта општине Братунац за период 2017-2022.годину

15. Програм уређења градског-грађевинског земљишта у 2017.години

16. Програм  санације одржавања локалних путних праваца на подручју општине Братунац

17. Програм заједничке комуналне потрошње за 2017.годину

Трећа раедовна сједница Скупштине општине Братунац

Аутор Рада Веселиновић дана .

 
Трећа редовна сједница Скупштине општине Братунац одржаће се дана  27.02.2017.године ( понедјељак) са почетком у 10,00 часова, у скупштинској сали у згради Дома културе у Братунцу
 
Скупштински матријал:
 
             

ДРУГА РЕДОВНА СЈЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ

Аутор Рада Веселиновић дана .

ДРУГА РЕДОВНА СЈЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ

заказана је за дан  29.12.2016.године. ( четвртак) са почетком у 10,00 часова, у скупштинској сали у згради Дома културе у Братунцу
За сједницу је предложен следећи Д  Н Е В Н И   Р Е Д:


1) УСВАЈАЊЕ ИЗВОДА ИЗ ЗАПИСНИКА СА ПРВЕ РЕДОВНЕ СЈЕДНИЦЕ СО-Е
2) ИНФОРМАЦИЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ СКУПШТИНСКИХ ЗАКЉУЧАКА СА ПРЕДХОДНЕ СЈЕДНИЦЕ СО-Е
3)  ИНФОРМАЦИЈА О АКЦИОНОМ ПЛАНУ ОДГОВОРНОГ БУЏЕТИРАЊА У ОПШТИНИ  БРАТУНАЦ У ОБЛАСТИ  ПРИВАТНОГ ПРЕДУЗЕТНИШТВА,(ПОЉОПРИВРЕДЕ,СПОРТА)
4) ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ ЗА 2017.ГОДИНУ
5) ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ЗА 2017. ГОДИНУ
6) ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ПОРЕСКЕ СТОПЕ ЗА ОПОРЕЗИВАЊЕ  НЕПОКРЕТНОСТИ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ У 2017.ГОДИНИ
7) ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ МРТВОЗОРНИКА ДОМА ЗДРАВЉА БРАТУНАЦ
8)ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ВИСИНИ ОДБОРНИЧКОГ ДОДАТКА ОДБОРНИЦИМА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ
9) ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ВИСИНИ  НАКНАДЕ РАДНИМ ТИЈЕЛИМА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ
10) ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ДЕЛЕГИРАЊУ ОДБОРНИКА РАДИ ОБАВЕЗЕ ПРИСУСТВОВАЊУ ЗАКЉУЧЕЊУ БРАКА
11) ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЛИСТЕ СТРУЧЊАКА
12) ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ВД ЧЛАНОВА УПРАВНИХ ОДБОРА ЗА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ   ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
13) ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ВД ЧЛАНОВА УПРАВНИХ ОДБОРА ЗА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ  ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
14)ПРИЈЕДЛОГ ЗАКЉУЧКА О СПРОВОЂЕЊУ ОДЛУКЕ О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ИМЕНОВАЊЕ ЧЛАНОВА ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ БРАТУНАЦ БРОЈ:01-022-96/16 ОД 16.05.2016.ГОДИНЕ.
15)ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРЕНОШЕЊУ И УПРАВЉАЊУ ВОДОВОДА МЗ МАГАШИЋИ-ГЛОГОВА НА УПРАВЉАЊЕ ЈП“РАД“БРАТУНАЦ
16)ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ НА УСТУПАЊЕ И УПРАВЉАЊЕ ГРАДСКОГ ПАРКИНГ ПРОСТОРА  ОПШТИНСКОЈ БОРАЧКОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ БРАТУНАЦ
17)ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ВД НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ
18)ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ВД НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ
19) ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА

Скупштински материјал:

1. ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ ЗА 2017.ГОДИНУ

2. ПРИЈЕДЛОГ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ ЗА 2017.ГОД.

3. ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ЗА 2017. ГОДИНУ

4. ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ПОРЕСКЕ СТОПЕ ЗА ОПОРЕЗИВАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ У 2017.ГОДИНИ

5.ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ВИСИНИ ОДБОРНИЧКОГ ДОДАТКА ОДБОРНИЦИМА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ

6.ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ВИСИНИ НАКНАДЕ РАДНИМ ТИЈЕЛИМА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ

7.ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ДЕЛЕГИРАЊУ ОДБОРНИКА РАДИ ОБАВЕЗЕ ПРИСУСТВОВАЊУ ЗАКЉУЧЕЊУ БРАКА 

8. ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ВД ЧЛАНОВА УПРАВНИХ ОДБОРА ЗА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

9. ПРИЈЕДЛОГ ЗАКЉУЧКА О СПРОВОЂЕЊУ ОДЛУКЕ О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ИМЕНОВАЊЕ ЧЛАНОВА ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ БРАТУНАЦ бр.01-022-96/16 од 16.05.2016.

10.ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРЕНОШЕЊУ И УПРАВЉАЊУ ВОДОВОДА МЗ МАГАШИЋИ-ГЛОГОВА НА УПРАВЉАЊЕ ЈП“РАД“БРАТУНАЦ

11.ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ НА УСТУПАЊЕ И УПРАВЉАЊЕ ГРАДСКОГ ПАРКИНГ ПРОСТОРА ОПШТИНСКОЈ БОРАЧКОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ БРАТУНАЦ

12. ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЈЕШЕЊУ ВД НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ

 

ПРВА РЕДОВНА СЈЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ

Аутор Снежана Бијелић дана .


ПРВА РЕДОВНА СЈЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ

заказана је за дан  08.12.2016.године. ( четвртак) са почетком у 10,00 часова, у скупштинској сали у згради Дома културе у Братунцу

За сједницу је предложен следећи Д  Н Е В Н И   Р Е Д:


1.УСВАЈАЊЕ ИЗВОДА ИЗ ЗАПИСНИКА СА КОНСТИТУТИВНЕ СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ
2. ИЗВЈЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ СКУПШТИНСКИХ ЗАКЉУЧАКА
3. ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ СТАЛНИХ РАДНИХ СКУПШТИНСКИХ ТИЈЕЛА
4.РЈЕШЕЊЕ  О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ  ЗА ПРИМОПРЕДАЈУ ДУЖНОСТИ НАЧЕЛНИКА ИЛИ ИЗМЕЂУ СЛУЖБЕНИКА НА РУКОВОДЕЋИМ РАДНИМ МЈЕСТИМА
5. РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРИМОПРЕДАЈУ ДУЖНОСТИ ИЗМЕЂУ ПРЕДСЈЕДНИКА СКУПШТИНЕ И ПОТПРЕДСЈЕДНИКА СКУПШТИНЕ
6. ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ СИСТЕМА ЗА НАВОДЊАВАЊЕ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ
7.ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ О КРЕДИТНОМ ЗАДУЖЕЊУ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ ЗА КАПИТАЛНЕ ПРОЈЕКТЕ
8.ОДЛУКА О НАЦРТУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ ЗА 2017.ГОДИНУ.

Скупштински материјал:

1. Позив за прву редовну сједницу Скупштине општине Братунац

2. Приједлог Одлуке о реализацији пројекта за изградњу система за наводњавање на подручју општине Братунац

3. Приједлог Одлуке о кредитном задужењу општине Братунац за капиталне пројекте

4. Образложење Одлуке о кредитном задужењу општине Братунац за капиталне пројекте

5. Приједлог Одлуке о нацрту буџета општине Братунац за 2017.годину

6.Нацрт буџета општине Братунац за 2017.годину

 

ДОО „ МАЛИНА- БРАТУНАЦ“ Албум

1
2
3
4
5
6
7
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
Komunalci-oprema_3
logoMalina
OBRADA_ZEMLJISTA
OBRADA_ZEMLJISTA_2
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Пријатељи Сребренице"Ритам регије"

Пријатељи Сребренице"Видео журнал"

Интервју саНедељком Млађеновићем

Уредници